Audit

BRUKSANVISNING

1. Svar "Ja", "Nei" eller "Ikke relevant" på spørsmålene nedenfor.
2. Legg til bilder og notater ved å klikke på paperclip-ikonet.
3. Hvis du vil legge til et korrigerende mål, klikker du på ikonet for papirclips og deretter Legg til handling, gi en beskrivelse, tilordne et medlem, angi prioritet og forfallsdato.
4. Fullfør revisjon ved å gi digital signatur.
5. Del rapporten ved å eksportere som PDF, Word, Excel eller Web Link.

MERK: instruksjonene ble oversatt ved hjelp av Google Translate

REGISTRERING

• Før anestesiinduksjon

Korrekt prosedyre bekrefet?

Riktig operasjonssted bekreftet?

Riktig utstyr inkludert overvåkning og implantater er på plass?

Risikohensyn?

Har pasienten en kjent allergi?

Luftveisproblemer eller aspirasjonsrisiko?

Er utstyr og hjelp tilgjengelig?

Risiko for blodtap større enn 7 ml/kg?

Er tilstrekkelig intravenøs tilnærming og er infusjon planlagt?

Asa-klassifisering (1-5)? Marker score.
TIME OUT

• Før hudsnitt

Kirurg, anestesør og dyrepleier bekrefter verbalt. Marker!

Kirurg vurderer: eventuelle uventede eller kritiske steg, inngrepets varighet, forventet blodtap? Smerte?

Anestesi andvarlig vurderer: er det noen pasientspesifikke bekymringer?

Dyrepleier vurderer: utstyrsproblemer eller andre problemer?

Sterilitet bekreftet av

Har antibiotikaprofylakse blitt gitt de siste 60 minutter?

Er nødvendige bilder fremvist?

Antall kompresser ved start

UTSKRIVNING

Før pasienten forlater operasjonssal

Antall nåler gitt under inngrep

Dyrepleier bekrefter muntlig

Navnet på prosedyren registrert

Alt utstyr på plass?

Er antall kompresser korrekt?

Er antall nåler korrekt?

Er biopsier riktig merket(inkludert pasientnavn og nummer)

Instrumentproblemer som må ordnes?

Generelle Kommentarer og Observasjoner

Vennligst legg til flere kommentarer og observasjoner

Gjennomføring

Kirurg, anestesør og dyrepleier går igjennom hovedlinjer for og behandling under oppvåkning av pasienten og hvordan de håndteres

Kirurg Navn og Signatur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.