Sjekkliste

Flaskeskap

Skapets generelle tilstand, sikring mot uvedkommende

Tetthetskontrollert alle koblinger inkl. varerør

Tilfredsstillende lufting

Merking av skap

Regulator gir korrekt trykk

Tilstand gassanlegg

Innvendig installasjon

Generell tilstand

Tetthetskontrollert alle koblinger

Rør er tilstrekkelig klamret

Endringer på rørsystem/installasjon

Tettet mellom gassrør og varerør

Alle skjøtet er inspiserbare

Gasslanger (tilstand, lengde, tilkoblinger)

Rør er merket med gasstype og strømningsretning

Rørgjennomføringer er utført ihht NG

Funksjonstestet regulator

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.