Leveringen:

 • Leverancier stenen:

 • Fabrikant stenen:

 • Leverancier metselspecie:

 • Fabrikant metselspecie:

 • Leverancier voegmortel:

 • Fabrikant voegmortel:

 • Leverancier lateien/geveldragers:

 • Leverancier prefab beton:

 • Leverancier spouwankers:

2: Metselwerk

 • 2.1: uitvoering volgens BRL 2826:

 • 2.2: metselmethode:

 • 2.3: voegtype

 • 2.4: geëiste voeghardheid

 • 2.5: Voegdiepte na voegen (mm):

 • 2.6: Voegdiepte stootvoegen (mm):

 • 2.7: Voegdiepte lintvoegen (mm):

 • 2.8: metselverband:

 • 2.9: Proefmuur opzetten t.b.v. Kleur en structuur:

 • 2.10: overige bijzonderheden:

3: metselbaksteen:

 • 3.1: NEN-EN steenspecificatie formulier aanwezig?

 • 3.2: Levering met KOMO certificaat (BRL 1007)?

 • 3.3: Naam / code van de steen:

 • 3.4: type steen:

 • 3.5: verschijningsvorm:

 • 3.6: oppervlakteafwerking:

 • 3.7: gemiddelde afmeting (volgens specificatie) LxBXH:

 • 3.8: maattollerantieklasse:

 • 3.9: maatspreidingsklasse:

 • 3.10: initieële wateropzuiging:

 • 3.11: vorstbestandheid:

 • 3.12: aantal stenen per pallet:

 • 3.13: deelbaar pakket?

 • 3.14: meerdere types stenen in project?

 • 3.15: precisie metselwerk in project?

 • 3.16: specifieke aandachtspunten:

 • 3.17 Leveringsmonster stenen aanwezig?

 • 3.18: proefmuur uitvoeren?

4: Metselmortel/ lijmmortel:

 • 4.1: Mortel- en verwerkingsadvies aanwezig?

 • 4.2: Fabriekscodering / naam:

 • 4.3: Levering met KOMO-certificaat:

 • 4.4: Levering volgens NEN-EN 998-2?

 • 4.5: Geschikt voor IW klasse:

 • 4.6: kleur:

 • 4.7: Aanvoer:

 • 4.8: Mortel geschikt voor lage temperatuur? (Tot 0 graden)

 • 4.9: Antivriesmortel (< 0 graden)

 • 4.10: eventuele bijzonderheden:

5: Voegmortel:

 • 5.1: Mortel- en verwerkingsadvies aanwezig?

 • 5.2: Fabriekscodering / naam:

 • 5.3: Voldoet aan CUR aanbeveling 61:

 • 5.4: Levering met KOMO certificaat?

 • 5.5: kleur:

 • 5.6: Aanvoer:

 • 5.7: Vervaardigd volgens NEN-EN 998-2?

 • 5.8: Ontvangstcontrole:

 • 5.9: eventuele bijzonderheden:

6: Transport en opslag stenen

 • 6.1: Aanvoer op het werk in:

 • 6.2: 6-voets Hulotang?

 • 6.3: Pallethaak?

 • 6.4: Verreiker / shovel?

 • 6.5: Kraan?

 • 6.6: handmatig opperen?

 • 6.7: Anders:

 • 6.8: Opslag op vlonders?

 • 6.9: plastic verwijderen / opensnijden tijdens opslag?

 • 6.10: afgedekt met dekzeil? (Geventileerd)

 • 6.11: maximale stapelhoogte pakketten:

wie doet wat?

 • 6.12: ontvangstcontrole door:

 • 6.13: plaatsbepaling opslag door:

 • 6.14: afdekken door:

 • 6.15: opperen ( op steigervloer/ oppersteigers) door:

 • 6.16: Eventuele bijzonderheden:

7: Steigerwerk en uitvoering

 • 7.1: Type steiger:

 • 7.1.1. Met ruwbouw mee of tijdens gevelfase gebouwd?

 • 7.2: metselconsoles / metselboys / opperboys

 • 7.3: Steiger met dak?

 • 7.4: Steiger met afscherming/netten?

 • 7.5: Eventuele bijzonderheden:

wie doet wat?

 • 7.6: Opruimen op steiger:

 • 7.7: afdekken stenen op steiger:

 • 7.8: afdekken vers metselwerk:

 • 7.9: aansluiten (tijdelijke) HWA's:

 • 7.10: juiste afvoer lek/spoelwater uit bouw:

 • 7.11: Bescherming tegen spatader e.d. :

 • 7.12: Levering tijdelijke voorzieningen:

 • 7.13: overige afspraken:

Uitvoering

 • 7.14: Gebouwtype:

 • 7.15: uitvoeringsvolgorde i.r.t. metselwerk:

 • 7.16: uitvoeringsvolgorde gebouwniveau

 • 7.17: Eventuele bijzonderheden:

8: Metselwerk details

 • 8.1: Trasraamvoorziening:

 • 8.2: merk en type spouwankers:

 • 8.3: Kwaliteit materiaal spouwankers RVS (A4)?

 • 8.4: Hoeveelheid en plaatsing spouwankers bekend?

 • 8.5: Lateien (zelfdragend):

 • 8.6: Levering metalen latei met KOMO certificaat?

 • 8.7: Staalkwaliteit lateien:

 • 8.8: merk en type geveldragers:

 • 8.9: vrije ruimte onder geveldrager:

 • 8.10: lintvoegwapening:

 • 8.11: Levering lintvoegwapening met KOMO certificaat:

 • 8.12: Aandachtpunten bij kozijnaansluitingen:

 • 8.13: Ontwerpafmeting luchtspouw:

 • 8.14: Aandachtspunten bij isolatie + bevestiging:

 • 8.15: Plaats en aantal open stootvoegen bekend?

 • 8.16: dilatatieplan:

 • 8.17: Dilatatieadvies door constructeur geaccordeerd?

 • 8.18: verticale dilataties:

Muur en dakrandafwerking

 • 8.19: Overstek > 30 mm en waterhol aanwezig?

 • 8.20: Voldoende afwaterend richting dak/balkon?

 • 8.21: Maatregel T.p.v. kopse aansluiting daktrim?

 • 8.22: Voorziening waterafvoer bij uiteinden raamdorpels/waterslagen?

 • 8.23: bijzonderheden:

9: Voegwerk en reiniging

 • 9.1: Uitvoering volgens BRL 2826:

 • 9.2: Wachttijd na het metselen:

 • 9.3: Reinigen na het voegen:

 • 9.4: metselwerk op juiste vochtigheid brengen:

 • 9.5: afscherming vers voegwerk:

 • 9.6: reiniging van eventueel cementsmet:

 • 9.7: verwijderen van eventuele witte uitbloei:

 • 9.8: eventuele bijzonderheden:

Kopie afgegeven aan:

 • Checklist doorgenomen met:

 • Foto's:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.