Ortak Kullanım Alanı

 • 1- Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu?

 • 2- Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa, açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı?

 • 3- Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirildi ve önlem alınmış mı ?

 • 4- İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geridönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi?

 • 5- Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı ?

 • 6- Çalışma saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür belirlenmiş mi?

 • 7- Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi?

 • 8- Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz önünde bulunduruluyor mu?

 • 9- İlan panoları hazırlanmış mı?

 • 10- Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu?

 • 11- İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi?

 • 12- İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?

 • 13- Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı ?

 • 14- Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi?

 • 15- Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden yapılmış mı ?

 • 16- Elektrik kesintilerinde geçiçi olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda mı?

 • 17- Merdiven trabzanları tam ve devamlı mı ?

 • 18- Trabzanlar standartlara uygun mu?

 • 19- Trabzanlar standartlara uygun mu?

 • 20- Merdivenlerde rıhtlar eşit yükseklikte mi?

 • 21- Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı ?

 • 22- Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)

 • 23- Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 24- Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsis edilmiş mi?

 • 25- Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı?

 • 26- İlk yardım dolaplarında bulunan ilaçların tarihleri güncel mi?

 • 27- Tehlike sınıfına göre çalışan personeller arasında ilk yardım eğitimi almş ve sertifikalandırılmış personel var mı?(1/10 veya 1/20)

 • 28- Islak ve kaygan zeminlerde temizlik akabinde yerler kuruyana kadar sağlık ve güvenlik işaret ve levhaları(KAYGAN ZEMİN LEVHASI) kullanılıyor mu?

 • 29- Ortak olarak kullanılan tüm alanlarda temizlik planları düzenli olarak yapılıyor mu?

 • 30- Kullanılan aydınlatma sistemleri etanj tip mi?

 • 31- Merdivenlerde kaydırmaz bant var mı?

 • Öneriler * Yeterli havalandırma teçhiz edin.,* Yüksek riskli bölgelerde bulunan camlı kapıları korumaya alın veya kırılmayan malzeme ile ikame edin.,* Yeterli sayıda çöp bidonunu atık türüne göre temin ve tesis edin. * Değişiklikleri, sağlık güvenlik duyurularını, sağlık güvenlik politikasını güncel tutun.,* Basamak, merdiven ve trabzanlarda bir örneklik ve süreklilik sağlayın.

Bahçe

 • 1- Bahce her türlü kademeli kısımlardan arındırılmış mı?

 • 2- Bahce değişik amaçlı sivri metaryelden temizlenmiş mi?

 • 3- Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi?4

 • 4- Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafe var mı?

 • 5- Bahcede bulunan rogar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazalar emniyetli mi? (Tercihen kilitli mi?)

 • 6- Bahceden çıkışlar direk güvenli alanlara mı yapılıyor?

 • 7- Ağac döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortam var mı?

 • 8- Özellikle kış mevsimlerinde domuş sarkıklar için önlem alınmış mı?

 • 9- Açık oyun alanlarında oynayanlar için bireysel önlemler alınmış mı?

 • 10- Açık oyun alanlarında çarpmalara ve yaralanmalara maruz kalınmaması için önlem alımış mı?

 • 11- Pencere altlarında yukarıdan kontrolsuz olarak düşebilecek cisimler için önlemler alınmış mı? (Pencere altları emniyetli mi?)

 • 12- Varsa inşaat işleri için gerekli önlemler alınmış mı?

 • 13- Bahcede bulunan direk v.b. çürümeye devrilmeye karşı emniyetli mi?1

 • 14- Kurum Bahcesi ve girişleri kaygan zeminden arındırılmış mı?

 • 15- Kurum Bahcesi yeşil alanlar dışındaki kullanım alanları kauçuk malzeme ile mi kaplı?

 • 16- Kurum Bahcesi aydınlatması yeterli mi?1

 • 17- Kurum yönetimi belirli noktalardan kurum bahcesini gözlemleyebiliyor mu?

 • 18- Otomatik hareket kabiliyeti olan kapılarda sensörlü durdurma sistemi mevcut mu?

 • 19- Bahçe ihata duvarı ve ekleri yıkılma, yırtma, kesme gibi riskleri taşıyor mu?

 • 20- Bahçe dışından kurumu tehdit eden unsurlar için tedbirler alınmış mı?

 • 21- Belirlenen noktaların dışında kuruma girilebilecek yerler varsa tedbir alınmış mı?

 • 22- Yeşil alanlar böcek, haşere gibi olumsuzluklar için ilaçlanmış mı?

 • 23- Kurum Bahcesinde yapılan etkinliklerin diğerlerini etkilememesi için önlem alınmış mı?

 • 24- Kurum Bahcesindeki çöpler zamanında toplanıyor mu?

 • 25- Havuz varsa gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı?

 • 26- Bahçede varsa elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmış mı?

 • 27- Bahçeye gerekli uyarı işaretleri konulmuş mu?

 • 28- Bahçe kapısı devrilmelere karşı emniyetli mi?

 • 29- Bahçe kapısı büyüklüğü öğrencilerin tahliyesi için yeterli mi?

 • 30- Kurum bahçesinde acil durumlar için ikinci bir kapı var mı?

 • 31- Kurum bahçesinde yıldırım çekebilecek unsurlar için önlem alınmış mı? (Trafo gibi)

 • 32- Kurum bahçesi öğrencilerin görülmesini engelleyecek kör noktalardan arındırılmış mı?

 • 33- Kurum bahçesinde yayaların ve araçların ayrı ayrı kullandığı yollar güvenli mi?

Çay Ocağı

 • 1-Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek şekilde mi?

 • 2-Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapıldı mı?

 • 3-İlkyardım dolabı var mı?

 • 4-İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?

 • 5-İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?

 • 6-Yangın için özel önlemler alınmış mı?

 • 7-Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemelerden yapılmış mı?

 • 8-Çalışan personel için soyunma dolabı var mı?

 • 9-Çalışan personel temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uyuyor mu?

 • 10-Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/Ithalat izinleri var mı?

 • 11-WC’ler gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta mı?

 • 12-Ortamın ısınması ve aydınlatılması yeterli mi?

 • 13-Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı mı?

 • 14-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 15-Gıdalarla birebir temasta bulunan çalışanların portör muayeneleri yapılmış mı?

 • 16-Gıdalarla birebir temasta bulunan çalışanların hijyen eğitimi almış mı?

 • 17-Kişisel Koruyucu Donanım etkin olarak kullanılıyor mu?

 • 18-Dondurulmuş gıdaların çözdürülme işlemi +4/+8 santigrat derecelerde yapılıyor mu?

 • 19-Gıdaların paketi açıldıktan sonra bilgi etiketleri yapıştırılıyor mu?(açan kişinin adı soyadı ve tarih)

 • 20-Kullanılan soğutucuların günlük ısı takibi yapılıyor mu?

 • 21-Kullanılan alet ,ekipman ve cihazlar kullanılmadığı süreç içerisinde fişten çekiliyor mu?

Acil Plan

 • 1-Acil durum ekipleri oluşturlmuş mu?

 • 2-Kurumun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı?

 • 3-Acil Plan güncellenmiş ve test edilmiş mi?

 • 4-Acil durum tatbikatları zamanında ve gerektiği şekilde yapılmış mı?

 • 5-Acil çıkışları açıkça belli mi ve acil çıkış yazıları ışıklandırılmış mı?

 • 6-Acil çıkışlarında herhangi bir engel varsa kaldırılmış mı?

 • 7-Acil durum aydınlatma sistemi var mı?(kapı üzerlerinde)

 • 8-Acil durum aydınlatma sistemlerinin periyodik bakımı yapılıyor mu?

 • 9-Acil çıkış kapıları dışarıya KOLAYCA açılması için kilitsiz mi? ve kapı eninde uzun bar kolu var mı?

 • 10-Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyon var mı?

 • 11-Personel Sağlık Raporları dosyalanmış mı?

 • 12-Personele periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verilmiş mi?

 • 13-Birimlerde bulunan ilkyardım kutuları üzerinde açıklamaları var mı?

 • 14-İhtisas gerektiren işlerde çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri varmı?

 • 15-Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmış mı?

 • 16-Yönetmeliğe uygun sığınak hazırlanmış mı?

 • 17-Bütün birimlerdeki araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yere yerleştirilmiş mi?

 • 18-Bütün birimlerde bulunan ısıtma ve soğutma cihazları için gereken emniyet tedbirleri alınmış mı?

 • 19-Binadaki paratonerin yıllık bakımı yapılmış mı?

 • 20-Binada bulunan kolay yanabilen malzemeler emniyetli bir yerde ve tedbir alınmış mı?

 • 21-Kurumda çalışanlar yaptıkları işlere göre KKD ı kullanıyor mu?

 • 22-Varsa asansörün periyodik olarak bakımı yönetmeliklere uygun yapılmış mı?

 • 23-Binanın gaz kullanılan bölümlerinde gaz dedektörü takılmış mı?

 • 24-Binada duman olması muhtemel bölümde duman dedektörü takılmış mı?

 • 25-Düzenli olarak ilaçlama ve temizlik planları yapılıyor mu?

Genel Temizlik

 • 1-Kurumda temizlik yapılırken gerekli uyarı levhaları asılıyor mu?

 • 2-WC’lerde hijyen sağlanmış mı?

 • 3-Temizlik malzemeleri sağlığa uygun mu?

 • 4-Kurum personeli tarafından düzenli bir şekilde temizlik yapılıyor mu?

 • 5-Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?

 • 6-Kurumda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu?

 • 7-Kurumda çöp kovaları temiz ve muhafazalı mı?

 • 8-Öğrencilere yapılan temizlik ile ilgili uyarılar yeterli mi?

 • 9-Kurumda bulunan hizmetlinin telefon numarası panoda asılmış mı?

 • 10-Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almaları sağlanmış mı?

 • 11-Kullanılan bütün kimyasal maddelerin MSDS formları temin edilmiş mi?

 • 12-MSDS formları kimyasallların üzerine etiketlenmiş mi?

 • 13-MSDS (malzeme güvenlik formları) hakkında temizlik departmanında çalışan personel bilgilendirilmiş mi?

 • 14-Islak ve kaygan zeminlerde temizlik akabinde yerler kuruyana kadar sağlık ve güvenlik işaret ve levhaları(KAYGAN ZEMİN LEVHASI) kullanılıyor mu?

Ofis

 • 1-Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?

 • 2-Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi?

 • 3-Öğrencilerin oturma planı asılmış mı?

 • 4-Acil durum alarmı ve acil çıkış levhaları asılmış mı?

 • 5-Elektrik prizleri korumalı mı?

 • 6-TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazlar için güvenlik önlemleri alınmış mı?

 • 7-Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı?

 • 8-Duyuru panosu asılı mı?

 • 9-Havalandırma yeterli mi?

 • 10-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 11-Sınıf kapıları acil çıkışlar için uygun mu?

 • 12-Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?

Koridorlar .... Kat Koridoru

 • 1-Zemin kaymaya veya düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?

 • 2-Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi?

 • 3-Duyuru panoları asılmış mı?

 • 4-Acil durum alarmı var mı ?

 • 5-Acil çıkış levhaları asılmış mı?

 • 6-Koridorlarda yangın için özel önlemler alınmış mı?

 • 7-Uyarı levhaları asılmış mı?

 • 8-Koridorlarının hijyenine özen gösterilmiş mi?

 • 9-Koridorlardaki çöp kovalarının ağzı kapalı mı?

 • 10-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 11-Dışa açılan kapılar için uyarılar var mı?

 • 12-Koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?

Toplantı Salonu

 • 1-Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı?

 • 2-Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı?

 • 3-Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu?

 • 4-Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi?

 • 5-Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli mi?

 • 6-Zemin, kaymaya ve düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?

 • 7-Aydınlatma sistemi yeterli mi?

 • 8-Isıtma sistemi yeterli mi?

 • 9-Acil durum alarmı var mı?

 • 10-Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı?

 • 11-Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı?

 • 12-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

Kazan Daireleri

 • 1-Kazan dairesi işletme talimatı görünür bir yere asılmış mı?

 • 2-Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket var mı?

 • 3-Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılmış mı?

 • 4-Aydınlatma yeterli mi?

 • 5-Havalandırma yeterli mi?

 • 6-Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişi önlenmiş mi ?

 • 7-Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınıyor mu?

 • 8-Periyodik bakım onarım kartı düzenlenmiş mi?

 • 9-Periyodik bakımları yapılıyor mu?

 • 10-Duman kanalları ve baca çekişi kontrol ediliyor mu ?

 • 11-Yangın algılama ve bildirme tesisatı yapılmış mı?

 • 12-Yangın söndürme tüpü var mı?

 • 13-Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri var mı?

 • 14-Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzemeler var mı?

 • 15-Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmış mı?

 • 16-Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların, emniyet durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar kontrol ediliyor mu?

 • 17-Zemin temizliğine dikkat ediliyor mu?

 • 18-Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçaklar var mı?

 • 19-Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmiş mi?

 • 20-Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınmış mı?

 • 21-İlkyardım dolabı var mı?

 • 22-İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?

 • 23-İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?

 • 25-Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Dedektörü var mı?

 • 24-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 26-Kazan dairesinde ilgisiz malzeme var mı?

Ergonomi-Bedensel

 • 1-Malzemelerin taşınması için yeterli ekipman veya araç (mekanik aletler veya kutu, kap vs.) mevcut mu?

 • 2-Çalışma sırasında bedeni zorlayıcı pozisyonlar (eğilme, çömelme, dönme, diz çökme vs.) için tedbir alınmış mı?

 • 3-Oturarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?

 • 4-Oturma pozisyonları ergonomik olarak tasarlanmış mı?

 • 5-Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?

 • 6-Ağır malzemeler, bel sorunlarına yol açmaması için bel ile diz arasında bir hizada teçhiz edilmiş olan raflarda mı?

 • 7-Yüksek noktalara erişim için ayaklı merdiven mevcut mu?

 • 8-Ağır yüklerin taşınması, mümkün olduğunda parçalar halinde veya küçük iş paketleri haline getirilerek taşınıyor mu?

 • 9-Taşıma aracının varsa tutma kolları yükün cinsine ve ağırlığına uygun mu?

 • 10-Elle taşıma yapılan mesafeler yakın mı?

 • 11-Ağır malzemelerin taşınacağı platformda engebe veya merdiven var mı?

 • 12-Malzemelerin taşınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kişiler bilgi sahibi mi?

 • 13-Malzemelerin taşınmasında eğilme veya dönme gerektiren pozisyonlar elimine ediliyor mu?

 • 14-Malzemeleri tutmak ve taşımak için gerekli aparatlardan/araçlardan faydalanılıyor mu?

 • 15-El ile taşımayı en aza indirmek için raflar çalışma tezgahlarına yakın tasarlanmış mı?

Ergonomi-Büro İşleri

 • 1-Oturarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?

 • 2-Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?

 • 3-Ekranlı araçlar yükseklik,mesafe,parlaklık olarak rahat çalışmaya imkan verecek uygunlukta mı?

 • 4-Çalışma pozisyonu yeterli sıklıkta değişim gösteriyor mu? (ayağa kalkma/oturma/ etrafta dolaşma)

 • 5-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

 • 6-Çalışma ortamının gereksiz yere daralmasını önlemek amacıyla tedbir alınmış mı?

 • 7-Çalışma ortamı yakıcı, tutuşturucu, parlayıcı, patlayıcı v.b. Malzemelerden arındırılmış mı?

Aydınlatma

 • 1-Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçiliyor mu?

 • 2-Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerler var mı?

 • 3-Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatma, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun mu?

 • 4-Genel aydınlatma yeterli mi?

 • 5-Gereken yerlerde veya noktalarda lokal aydınlatma var mı?

 • 6-Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?

 • 7-Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanlar mevcut mu?

 • 8-Görüş alanında göz yorgunluğuna neden olabilecek ya da gözün sürekli olarak yeniden uyum sağlamasını engelleyecek aşırı kontrastlar önleniyor mu?

 • 9-Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımaları önleyici tedbirler alınıyor mu?(cilalı ya da parlak yüzeylerden doğrudan yansımalar)

 • 10-Çalışma ortamındaki nesne ve insanların derilerinin/ciltlerinin renkleri mevcut suni aydınlatma nedeniyle olduğundan farklı görünmesi önleniyor mu?

 • 11-Çalışanlar ikaz ışıklarının yanıp sönmesini farkedebiliyor mu?

 • 12-Mevcut suni aydınlatma altında, dönen makinaların hareketsizmiş gibi görünmesinin önüne geçiliyor mu?

Tehlikeli Yüzeylere Sahip Nesne ve Aksamlar

 • 1-Kurumda kullanılan Bıçaklar, kesiciler, biçiciler, makaslar gibi kesici uçlu veya yüzeyi keskin aletler yapılan iş için uygun mu?

 • 2-Kesicilerin bulunduruldukları muhafaza uygun mu?

 • 3-Körleşmiş araçlar kullanımdan kaldırılıyor mu?

 • 4-Kıymıklı, dikenli, tel gibi sivri, batıcı uçlu nesneler için uygun KKD kullanılıyor mu?

 • 5-Mil, çengel gibi sivri keskin uçları bulunan nesnelerin uçları mümkün olduğunda yuvarlatılıyor, körleştiriliyor mu?

 • 6-Raflar, çekmeceler, tezgahlar kesici kenar ve köşeler için, tahrip edici özelliklerini azaltmaya yönelik bir önlem alınmış mı?

 • 7-Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler tehlike yaratıyor mu?

 • 8-Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem alınmış mı?

 • 9-Şaft, merdane gibi kesici ve keskin yüzeyleri bulunan makine ve ekipman, kullanımda olmadıkları zaman muhafaza ediliyor mu?

 • 10-Çember burma presi veya yapıştırma tabancası gibi sıcak yüzeylerle temas engelleniyor mu?

 • 11-Konteynır, tekne, küvet vs. kenar ve köşeleri körleştirilmiş mi?

Kontrolsüz Harekete Geçebilecek Nesneler

 • 1-Varsa raflar ve iskeleler dengede mi?

 • 2-Baca, raf, iskele, merdivenlerde emniyeti tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmış mı?

 • 3-Stoklanmış malzemeler, yığıntılar, aletler, hortum veya elde taşınan objeler, aletler gibi boşalma, düşme veya kontrolsüz harekete geçmeye meyilli nesneler emniyete alınmış mı?

 • 4-Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi?

Soğuk/Sıcak Madde veya Araçlarla Temas

 • 1-Dondurulmuş ürünler, Süt, su gibi madde ve nesnelerin dış ortam ile teması önleniyor mu?

 • 2-Çok sıcak sıvılar, buhar, gaz, sıcak yüzeyler, çıplak alev, ısıtma cihazları gibi sıcak ile temas önleniyor mu?

 • 3-Sıcak borular, ısıtma tesisatı veya tank gibi sıcak yüzeylerle temas ve bunlardan dolayı yanma tehlikesi önleniyor mu?

 • 4-Sıcak/soğuk madde veya nesneler civarında yetkisiz kişilerin bulunması engelleniyor mu?

İklim Koşulları

 • 1-Ortam termal konfor şartlarına uygun mu?

 • 2-Duman ve atık gaz üreten makinelere bağlı olarak çalışan egzoz ve filtre sistemi var mı?

Yüksekte Çalışma

 • 1-Genel kullanım alanlarında 90 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmiş mi?

 • 2-Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi?

 • 3-Makaslı merdivenler, iskele vs. kullanımı konusunda öğrenci ve personele yeterli eğitim verildi mi?

 • 4-Seyyar merdivenler ve tüm aksamı iyi durumda ve kullanıma hazır mı?

 • 5-Merdivenleri kullanmak için gerekli KKD sağlandı mı veya ayakkabılar kaymaz cinsten mi?

 • 6-Merdivenler her kullanımdan önce muayene ediliyor mu?

 • 7-Merdiven basamakların üzerinde yağ vs. gibi kaydırıcı maddelerin olmamasına dikkat ediliyor mu?

 • 8-Yüksekteki bir platforma veya çatıya çıkılması gerektiği zaman kullanılan merdivenler erişim sağlanan bu yükseklikten en az 91 cm daha uzun mu?

Elektrikli Tesisat ve Ekipmanları

 • 1-Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce mi yapılıyor?

 • 2-Makine ve aletlerin çıplak metal kısımları topraklanmış ya da gerekli yalıtım yapılmış mı?

 • 3-Alet veya makinelerin topraklaması çalışıyor mu?

 • 4-Atölyede çalışan öğretmen ve öğrenciler için gereken KKD’ler var mı ve bu donanım gerektiğinde kullanılıyor mu?

 • 5-Personel ve öğrenciler elektrik tesisatı hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahipler mi?

 • 6-Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzeme var mı?

 • 7-Kollu ve çevirmeli şalterlerde 1 ve 0 konumu etiketli mi?

 • 8-Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler var mı?

 • 9-Elektrik tesisatı standartlara uygun olarak döşenmiş mi?

 • 10-Sigortalar pano içerisinde mi ve kapakları kapalı tutuluyor mu?

 • 11-Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş mu?

 • 12-Sigortalar, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında mı?

 • 13-Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar koruyucu boya ya da dayanıklı malzemeler kullanılarak korozyona karşı korunmakta mı?

 • 14-Makine kötü ve kullanılamaz durumda ise üzerinde kullanım dışı olduğunu belirten yazılı talimat var mı?

 • 15-Makinayı kullanacak kişiler kullanım/talimatlar/riskler ve tedbirler konusunda eğitildi mi?

 • 16-Eğitim kaydı tutuluyor mu?

 • 17-Makina üretici talimatları doğrultusunda kullanılıyor mu?

 • 18-Makinanın bulunduğu konum, makinanın güvenli kullanımı için uygun mu? (çevredeki malzemeler, taşınan parçalar ve operatörün çalışma sahası dikkate alınarak)

 • 19-Başlatma ve durdurma düğmeleri açıkça ayırt ediliyor mu? (Durdurma düğmesi kırmızı)

 • 20-Güvenlik araçları ve açma kapama anahtarları düzgün çalışıyor mu?

 • 21-Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, eklenti vs gibi kısımlar var mı?

 • 22-Hasar görmüş ya da yetkili olmayan kişilerin kullanımına karşı koruma altına alınmamış elektrikli makina var mı?

 • 23-Basınçlı çivi çakma ve zımba gibi el aletleri kullanılırken gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu?

 • 24-Diğer işletme kontrolleri ve konteyner muhteviyatı açıkça belli edilmiş mi?

 • 25-KKD zorunludur, sınırlı kullanım, yetkili kişiler gibi işaret ve uyarılar mevcut mu?

 • 26-Makine güvenlik donanımı, elektrik güvenliği açısından periyodik muayeneye tabi mi?

 • 27-Makine kurulumu doğru yapılmış mı?

 • 28-Makinenin eskimesi güvensiz bir durum oluşturuyor mu?

 • 29-Makine veya güvensiz durum yaratabilecek aksam, koruyucular, kullanım ömrü tamamlanmadan değiştiriliyor mu?

 • 30-Makine tamir ve değiştirmeye ilişkin riskler değerlendiriliyor mu?

 • 31-Makine ile ilgili olarak parça fırlaması, düşmesi, alabora, sıkışma, aşırı ısınma, yangın, parçalanma, patlama gibi belli tehlikeler önleniyor mu?

 • 32-Daire testerelerin taban pabucun altından ve üstünden koruması var mı?

 • 33-Daire testerelerin koruyucuları, alt bıçakları mahfazasız bırakmayacak şekilde mi?

 • 34-Makara zincirleri, kayışlar ve dişliler üzerinde etkili koruma var mı?

 • 35-Her bir makine parçası ve donanımı temiz tutulmuş ve düzgün bir biçimde muhafaza edilmiş mi?

 • 36-Makinelerin güvenli çalışmaları, kurulum ve bakımları, yükleme-boşaltmaları ve atıklarının taşınması için kendi aralarında ve çevrelerinde yeterli boşluk bırakılmış mı?

 • 37-Her makinede operatörün ulaşabileceği bir noktada güç kapama şalteri var mı?

 • 38-Ayakla kontrol edilen şalterler düşen cisimlerden veya çalışandan kaynaklanan hatalı aktivasyonları önlemek için korunmuş veya uygun biçimde ayarlanmış mı?

 • 39-Bütün acil durdurma butonları kırmızı renkte mi?

 • 40-Bütün kayış/kasnaklar, zincir/dişliler, dişli çarkların yerden yüksekliği 2.14 m. ye kadar veya çalışma seviyesinde çevreleyen bir koruma var mı?

 • 41-Operatörü ve makine alanı içerisindeki diğer kişileri, çalışma noktasında ve makinanın dönen noktalarındaki tehlikelerden, uçan parçalardan, talaşlardan, kıvılcımlardan korumak için korumalar geliştirildi mi?

 • 42-Makineler bir elektrik arızası veya kapanma sonrası enerji tekrar verildiğinde otomatik çalışmayı önleyecek şekilde ayarlanmış mı?

 • 43-Makine basınçlı havayla temizleniyorsa, hortumun basıncı 30 p.s.i (2.07 bar) veya daha az basınca düşürecek şekilde tasarlanmış ucu var mı?

 • 44-Basınçlı havayla temizlik yapılırken KKD' ler kullanılıyor mu?

 • 45-Havalandırma Fan kanat açıklıkları ve fan yüksekliği standartlara uygun mu?

 • 46-Kesmede kullanılan testereler fırlamayı önleyecek gergi ve donanımlara sahip mi?

 • 47-Kesici başlıklar, delici uçlar vs., tezgâhın kenarını aşmayacak şekilde ayarlanmış mı?

 • 48-Tamir, servis, kurulum ve bakım esnasında kablolu sabit ekipmanlar birbirinden ayrılmış ve güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş mi?(elektrikli, hidrolik, pnömatik v.b.)

 • 49-Depolanan bütün enerji (elektriksel, hidrolik, pnömatik, yerçekimi v.b.) servis, tamir, bakım ve kurulum öncesi, bloke edilmiş mi?

 • 50-İş sonlandırma plan ve programı var mı?

 • 51-Çalışanlar/Öğrenciler birimin iş sonlandırma ve program yapma konularında eğitim almış mı?

 • 52-Elektrik pano odalarının kapıları kilitli mi? Ölüm tehlikesi levhası var mı?

 • 53-Elektrik pano ve sigortalarının zemininde yalıtkan paspas var mı?

 • 54-Çalışma alanlarında kırık veya çatlak,kısa devre yapmış, yanmış priz mevcut mu?

 • 55-Elektrik panolarının içerisine malzeme konuluyor mu?

 • 56-Çalışma alanlarında açık buatlar veya uygun olmayan tesisatlar var mı?

 • 57-Kaçak akım rölesi var mı?

Ekranlı Araçlar ve Bilgisayarlar

 • 1-Ekranlı araçlar kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettirilebiliyor ve istenilen pozisyonda sabitlenebiliyor mu?

 • 2-Genel ve lokal aydınlatma, ekran ile bilgisayar arka planı arasında yeterli ışıklandırma ve kontrast sağlıyor mu?

 • 3-Gözler ile ekran arasındaki mesafe 50-80 cm arasında mı?

 • 4-Ekran, görüşü bozabilecek yansımalardan arındırılmış mı?

 • 5-Klavye ve farenin önünde kalan boşluk kullanıcının bileklerini desteklemeye yeterli mi?

 • 6-Klavyenin yüzeyi yansımaları engelleyecek şekilde mat mı?

 • 7-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tedbirler alınmış mı?

 • 8-Masa ve sandalye yeterli yükseklikte mi?

 • 9-Sandalyeler ergonomik mi?

 • 10-Yeterli çalışma boşluğu var mı?

 • 11-Bilgisayar odasında yeterli havalandırma var mı?

 • 12-Bilgisayar odası yeterli aydınlanıyor mu?

 • 13-Bilgisayar ekranları sağlığa zararlı ışın yayıyor mu?

Basınçlı Kaplar ve Tesisatlar

 • 1-Emniyetli çalışma sınırları dışındaki basınç düzeylerinde gereken emniyet ventilleri ve yedekleri çalışır durumda mı?

 • 2-Kullanılan malzemeler (tank, boru, ekleme parçaları, açma kapama elemanları, göstergeler ve şalterler) çalışma basıncına uygun mu?

 • 3-İmalatçı firma adı, kazan numarası, imalat tarihi ve en yüksek test ve çalışma basıncı bilgilerin olduğu etiket var mı?

 • 4-Emniyet ventili ile basınçlı kap arasında herhangi bir açma kapama elemanı olmadığı kontrol edildi mi?

 • 5-Periyodik bakım onarım kartı var mı?

 • 6-Periyodik bakımları yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmış ve rapor düzenlenmiş mi?

 • 7-Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapak veya el delikleri var mı ve emniyetli şekilde kapatılmış mı?

 • 8-Boşaltma ve kontrol kör tapaları var mı?

 • 9-İçi su dolu tank ve depolarda donmaya karşı tedbirler alınmış mı?

 • 10-Basınçlı hava tanklarında içinde biriken su, yağ ve pislik dışarı atılması için boşaltma muslukları günlük açılarak boşaltılıyor mu?

 • 11-Boru tesisatları, açma kapama elemanları ve izolasyonlar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?

 • 12-Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) var mı?

 • 13-Hava kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanmış mı? (patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz,duman ve toz emilmesi önlenmiş mi?)

 • 14-Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlanmış mı?

 • 15-Kompresör kullanma talimatı var mı?

 • 16-Kompresör sorumlusu kişi belirtilmiş mi?

 • 17-Bakım kartı var mı?

 • 18-Kompresör çalışma alanının dışında mı?

 • 19-Basınçlı kazanların atelye dışında uygun muhafazası yapılıyor mu?

 • 20-Elektrikli kompresörlerin elektrik bağlantıları düzenli kontrol ediliyor mu?

 • 21-Kompresör için uygun yağ seçilmiş mi?

 • 22-Kompresör tankı, gövdesi korozyona karşı dayanıklı mı?

 • 23-Kullanılan yağ oksidasyona karşı mukavemeti artırıcı özellikte mi?

 • 24-Seperatör elemanı her yıl düzenli olarak değiştiriliyor mu?

 • 25-Motor kayışı düzenli olarak değiştiriliyor mu?

 • 26-Soğutma radyatörünün bakımı düzenli olarak yapılıyor mu?

Basınçlı Gaz Tüpleri

 • 1-Çalışma alanındaki bütün tüpler; içerik bilgilerini ve tehlikeli bileşik uyarılarını açıkça gösterecek şekilde etiketlenmiş mi?

 • 2-Tüpler yetkili olmayan kişiler tarafından cisim düşürülerek ya da temas edilerek zarar görmeyecek alanlara yerleştirildi mi veya depolandı mı?

 • 3-Boş tüplerin boş oldukları işaretle veya etiketle açıkça gösterilmiş mi?

 • 4-Vana koruyucuları, her durumda (tüpler kullanıma hazır veya değilken) tüplerin üzerinde mevcut mu?

 • 5-Tüpler tehlike sınıflarına göre gruplandırmış ve ayrılmış mı?

 • 6-Oksijen tüpleri gaz yakıt tüplerinden en az 6 metre uzakta depolanmış mı?

 • 7-Bütün tüpler taşınma ya da depolanma sırasında dik pozisyondan devrilmesi, yuvarlanması ve düşmesine engel olunacak şekilde duvara, el arabasına veya tezgâha (kayış veya zincirle) bağlandı mı?

 • 8-Vanalar, regulatörler, sayaçlar, bağlantı elemanları ve hortumlar tüpün basınç ve hacmiyle (içeriğiyle) uyumlu mu?

 • 9-Vanalar tüp hareket ettirilmeden önce, tüp boşken ve iş bitiminde kapalı durumda mı?

Yangın ve PAtlama

 • 1-Bina yangın çıkış levhaları gerekli yerlere asılmış mı?

 • 2-Bina yangın çıkış kapıları ve merdivenleri ulaşılabilir durumda mı?

 • 3-Yangın söndürme tüpleri altı ayda bir kontrol edilerek kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı?

 • 4-Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?

 • 5-Yangın söndürme cihazlarının önüne malzeme konuluyor mu?

 • 6-Lpg,propan ve bütan vb.gibi tüplerde devrilmeye karşı önlem alınmış mı?

 • 7-Yangın söndürme tüpleri numaralandırılarak listelenmiş mi?

 • 8-Yangın söndürme cihazlarının yeri ile ilgili bilgilendirme levhası var mı?

 • 9-Otomatik alarm sistemi varsa düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?

 • 10-Yanıcı, patlayıcı maddeler, atıklar talimatlara uygun bir şekilde depolanmış mı?

 • 11-Geceleri kullanılmayan kısımların şalterleri kapatılabilecek şekilde düzenlenmiş mi?

 • 12-Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmiş mi?

 • 13-Tesisat galeri ve kanallarında yangın yalıtımı yapılmış mı?

 • 14-Yangın riski yüksek atelyelerde ( Kaynak ve oksijenle kesme vb ) yanıcı ve parlayıcı maddeler uzaklaştırılmış mı?

 • 15-Patlama riski bulunan LPG, Asetilen vb tüplerin depolanma yerleri güneşten ve çeşitli ısı kaynaklarından korunacak şekilde seçilmiş mi?

 • 16-Kullanılan tüm patlayıcı kimyasal maddeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu var mı?

 • 17-Patlayıcı ve yanıcı maddeler standartlara uygun olarak etiketlenmiş mi?

 • 18-İş süreçlerinde yapılan veya oluşan karışımların patlayıcı olması önleniyor mu?

 • 19-Gaz birikme riski olan kapalı alanlar standartlara uygun havalandırılıyor mu?

 • 20-Havalandırma sistemi düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 • 21-Patlama tehlikesinin bulunduğu alanlarda herhangi bir elektrostatik alan var mı?

 • 22-Patlayıcı alanlarda kullanılan elektrikli araçlar uygun şekilde seçilmiş mi?

 • 23-Alarm ikaz tesisatı var mı?

 • 24-Yangın söndürme tüplerinin cinsine göre kullanılma yerleri biliniyor mu?

 • 25-Yangın tipine uygun söndürücü var mı?

 • 26-Yangın tatbikatları yapılıyor mu?

 • 27-Acil çıkış kapıları var mı, yönetmeliğe uygun mu?

 • 28-Personel yangın ve patlamayla ilgili eğitim almış mı?

 • 29-Kurumun özelliğine göre yangın söndürme tüpü kullanılıyor mu?

 • 30-Yıllık yangın tatbikatı yapılıp kayıt altına alınıyor mu?

 • 31-Yangın esnasında görev dağılımı yapılmış mı, uygun yere asılmış mı?

 • 32-Yangın durumunda ilk kurtarılacak işaretlenmiş mi?

 • 33-Basınçlı tüplerin arasında mesafeler ayarlandı mı?

 • 34-Asetilen kazanlarının basınç değerleri kontrol altına alındı mı?

 • 35-Kaynak ünitelerine kaynak yapılmış parçaların soğuma işlemleri kontrol altına alınarak yapılıyor mu?

 • 36-Kıvılcım çıkaran makinelerle yanıcı maddelerin çalışma alanları birbirinden güvenli şekilde ayrıldı mı?

 • 37-Kaynak işlemlerinden sonra ortam ve kaynak ekipmanları içindeki gazlar güvenli şekilde havalandırılmış mı?

Gürültü ve Titreşim

 • 1-Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde gerekli önlemler alınıyor mu?

 • 2-Gürültü maruziyetinin fazla olduğu yerlerde gürültü testleri yapılıyor mu?

 • 3-Çalışma sırasında ortaya çıkan gürültünün uyarıcı alarmları bastırma olasılığı önleniyor mu?

 • 4-Yapılan iş sırasında makinenin titreşimini absorbe edecek önlemler alınıyor mu?

 • 5-Atelyelerde gürültü cinsine uygun KKD var mı?

 • 6-Atelye çalışanları gürültü ve titreşim hakkında eğitim aldı mı?

 • 7-Motor çalıştırılan atelyelerde sesin absorbe edilmesi için duvara yalıtım yapılmış mı?

 • 8-Gürültü ve titreşim süreleri yapılan işe uygun tutuluyor mu?

 • 9-Gürültülü ve titreşimli yerde çalışan elemanların periyodik olarak sağlık taraması yapılıyor mu?

Kimyasal Güvenlik

 • 1-Çalışmaya başlamadan önce numuneye ait deney iş talimatı okunuyor mu?

 • 2-Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül özelliği öncelikli olarak belirleniyor mu?

 • 3-Girişinde tehlikeleri ve ihtiyaç duyulan koruyucu önlemleri tanımlayan bir işaret var mı?

 • 4-Yapılan çalısmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirilerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelin güvenliği sağlanabiliyor mu?

 • 5-Çalışanlar çalışma alanlarındaki kimyasal tehlikeler ve uygun korunma şartları konusunda bilgili mi?

 • 6-Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat ediliyor mu?

 • 7-Kimyasallar ile çalışırken yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?

 • 9-Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda topraklama yapılıyor mu?

 • 8-İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları uygun ve çalısır sekilde bulunuyor mu?

 • 10-Havalandırma ve kimyasal yükleme-boşaltma gibi kontrol prosedürleri gerekli olan tehlikeli maddeler için uygulanıyor mu?

 • 11-Her kimyasal için malzeme güvenliği-güvenlik bilgi formu var mı?

 • 12-Tehlikeli madde içeren her konteynır (fıçı, tank, şişe v.b.)uygun biçimde etiketlenmiş mi?

 • 13-Kimyasallar, birbirine zıt olanlar(asit ve baz, organik ve oksitleyiciler gibi) ayrı tutularak depolanıyor mu?

 • 14-Yanıcı ve parlayıcı malzemeler güvenli bir şekilde tutuluyor mu?

 • 15-Sıvı kimyasal konteynırları sıçramayı ve zıt reaksiyonları önlemek için emniyet kabı içerisinde saklanıyor mu?

 • 16-Vücuda zarar verici kimyasallar kullanıldığı zaman acil yıkama imkânları (örn:göz banyoları ve duş) mevcut mu?

 • 17-Kişinin acil yıkama imkânlarına ulaşmasını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılmış mı?

 • 18-Acil durum göz banyosu düzgün çalıştığını doğrulamak amacıyla haftada bir test ediliyor mu?

 • 19-Acil durumlarda çıkıs veya kaçıs prosedürlerini uygulanıyor mu?

 • 20-Genel Güvenlik kuralları uygun yerlere asıldı mı?

 • 21-Kimyasalların depoları veya kabinleri var mı?

 • 22-Vücut ve göz duşu var mı?

 • 23-Alev alabilen ve parlayabilen malzemeler için önlem alınmış mı?

 • 24-Stabil olmayan kimyasallar kontrol altına alınmış mı?

 • 25-Korozif kimyasallar kontrol altına alınmış mı?

 • 26-Asit ve bazlar kontrol altında mı?

 • 27-Toksikolojik etkilerine göre sınıflandırmalar yapılıp güvenlik önlemleri alındı mı?

 • 28-Radyasyon içeren maddeler konusunda koruma tedbirleri alındı mı?

 • 29-Cam malzemelerin güvenliği konusunda tedbirler alındı mı?

 • 30-Yiyecek ve içecek bulundurulmaması konusunda bilgilendirme yapıldı mı?

 • 31-Herkes tarafından KKD kullanılıyor mu?

 • 32-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemler Hakkında Yönetmelik öğretmen ve öğrenciler tarafından biliniyor mu?

 • 33-Mesleki maruziyet sınır değerlerini gösterir tablo öğretmen ve öğrenciler tarafından görülebilecek yere asılmış mı?

 • 34-Biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi önlemleri öğretmen ve öğrenciler tarfından görülebilecek yerde mi?

 • 35-Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler tablosu öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yerde asılı mı?

 • 36-Sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafelerini gösterir çizelge öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yere asılmış mı?

Atıklar

 • 1-Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için’’Atık Sınıflandırma’’ değerlendirmeleri yapılmış mı?

 • 2-Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu?

 • 3-İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında KKD kullanılıyor mu?

 • 4-Atık konteynırları ilk atık konulduktan sonra ambalajın üzerinden net olarak görünecek şekilde etiketleniyor mu?

 • 5-Çalışanlar atık depolanmasını başlatmak için Kimyasal Depolama İstek formuyla başvurmuşlar mı?

 • 6-Çalışanlar atık toplanmasını sağlamak için Kimyasal Toplama Talebi formu sunuyorlar mı?

 • 7-Atık bilgi formları eksiksiz doldurulup kayıt altına alınıyor mu?

 • 8-Sınıflandırılan atıklar uygun alan ve kosullarda bekletiliyor mu?

 • 9-Satın alınan kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat ediliyor mu ?

 • 10-Kullanılmış tüm piller geri dönüşüme tabi tutuluyor mu?

 • 11-Kimyasallar zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştiriliyor mu?

 • 12-Çalışanlar kimyasal saçılmaların temizlenmesi için yetiştirilmiş ve teçhizatlandırılmışlar mı?

 • 13-Dökülme ve sızıntılara karsı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipman hazır bulunduruluyor mu?

 • 14-İnce talaş, cilalar ve çözücüler gibi ürünler için ürün türünü ve ürünle ilişkili tehlikeleri (kanserojen, cila çözücü buharı, toz tehlikesi gibi) belirten semboller içeren uyarılar mevcut mu?

 • 15-Talimatların hazırlanmasında ve güvenlik uygulamalarında istişare ediliyor mu?

 • 16-Kurumda kullanılan ve bulunan maddelere (yakıtlar, yağlar, lifler, çözücüler, temizlik ürünleri, boyalar, vernikler, yapıştırıcılar, mürekkepler, reçineler, böcek öldürücüler, ağır metaller, asitler, alkaliler, dumanlar, gazlar) ait risk değerlendirmesi için bir envanter kaydı mevcut mu?

 • 17-Pil, Yağ, Katı, Kentsel, Bitkisel, Radyoaktif, Tıbbi ve kentsel atıklarla ilgili yönetmeliklerin gereği için tedbirler alınmış mı?

 • 18-Kullanılan yağ, yakıt gibi sıvıların kutularında uygun işaretleme yapılmış mı?

El Aletleri ve Ekipmanları

 • 1-Tüm alet ve ekipmanlar sağlıklı ve kullanılır durumda mı?

 • 2-Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu?

 • 3-Keski gibi aletler gerektikçe onarılıyor veya yenileniyor mu?

 • 4-Aletlerin sapları hasarsız ve baş ile bağlantısı sağlam mı?

 • 5-Aletlerin kesici kısımları işlevini yerine getirecek keskinlikte mi?

 • 6-Sivri ve kesici aletler koruyucu kılıf içerisinde mi taşınıyor?

 • 7-Kullanılan el aletleri el ergonomisine uygun ve kullanımı rahat mı?

 • 8-El aletlerinin periyodik olarak kontrolü ve bakımı yapılıyor mu?

 • 9-İşlem yapılacak malzemeler emniyetle sabitleniyor mu?

 • 10-Kesme ve taşlama aletlerinin koruyucu başlıkları var mı?

 • 11-El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine konuluyor mu?

 • 12-El aletleri imalatçının kullanma kılavuzunda belirttiği gibi kullanılıyor mu?

 • 13-Ilk kullanım öncesi el aletleri ile ilgili kullanıcılara eğitim veriliyor mu?

 • 14-El aletlerinin kullanımı sırasında gerekli KKD kullanılıyor mu?

 • 15-Basınçlı çivi ve çakma zımba gibi el aletleri kullanılırken gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu?

 • 16-Çekiç, tokmak gibi vurma aletlerinin emniyet kaması var mı?

 • 17-Çekiç, tokmak gibi vurma aletlerinin köşeleri düzgün mü?

 • 18-Vurma aletlerinin sapları düzgün mü?

 • 19-Ölçme aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?

 • 20-Ölçme aletlerinin düzenli olarak bakımı yapılıyor mu?

 • 21-Pense saplarının izalasyonu var mı, ağızları düzgün mü?

 • 22-Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri yenisiyle değiştiriliyor mu?

 • 23-Kırık, çatlak, aşınmış olan el aletleri ayrı muhafaza ediliyor mu?

 • 24-Tüm el aletleri kayıtları (günlük kontrol) tutuluyor mu?

 • 25-Takımhanelerde sorumlu bir kişi bulunduruluyor mu? (Nöbetçi)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.