1.Administratie

 • (Digitale) agenda: gebruik van 'actief' werkwoord

 • Cursus: lln hebben hun cursus ordelijk in een map

 • cursus van lln is correct ingevuld / duidelijk dat leraar cursusmateriaal op gezette tijden screent.

 • Puntenboek: voldoende evaluaties aanwezig

 • Commentaar

2. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Het doel van de les is bij aanvang onmiddellijk duidelijk

 • De les eindigt met een algehele synthese

 • Instructies zijn kort en helder

 • Er wordt gebruik gemaakt van actieve werkvormen

 • Lesfasen worden vanuit een 'probleem' gestart

 • Waar mogelijk worden lesinhouden gelinkt aan reëele situaties of link studiegebied/arbeidsgericht (+hoe?)

 • Tijd die leraar aan het woord was:

 • Leraar treedt op als coach wanneer lln aan de slag

 • Leraar analyseert fouten en stuurt bij

 • Aanwezigheid van leermaterialen ifv de lesinhouden

 • Het bord wordt op een functionele manier ingezet

 • Er zijn duidelijk verschillende lesfasen herkenbaar

 • Lesfasen worden vastzetten (na les les is duidelijk welke lln bepaalde onderdelen les wel/niet kunnen)

 • Er wordt een taalkrachtige omgeving opgezet.(hoe?)

 • Drukt zich expressief uit op het niveau van de leerlingen (verbaal - lichamelijk)

 • Kan het leerproces evalueren

 • Kan leerproduct evalueren

 • Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

 • Taal leraar (mond./schrift.) is:

 • Commentaar

3. De leraar als opvoeder

 • Heeft een goed contact met de leerlingen

 • Betrekt de leerlingen actief bij de les

 • Creëert een positief leefklimaat

 • Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

 • Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

 • Kan vlot communiceren met alle leerlingen

 • De gangbare schoolregels worden toegepast (4laden, schoolregels, TB, evaluatiebeleid)

 • Commentaar

4. De leraar als organisator

 • Bouwt de les organisatorisch goed op (logische stappen)

 • Zorgt voor goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

 • Kan de lestijd goed indelen

 • Opstelling in de leeromgeving (praktijklessen)

 • Commentaar

5. Attitudes en voorkomen

 • Commentaar

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening 1ste evaluator:

 • Handtekening mentor-coach

 • Handtekening collega + naam:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.