Audit

1.Administratie

Jaarplan

Agenda

Lesvoorbereiding

Afstemming met leerplandoelstellingen

Cursusmateriaal

Puntenboek (Skore)

Commentaar

2. Lesstructuur - de leraar als organisator

Introductie

Opbouw

Afsluiting

Commentaar

3. Klasmanagement - de leraar als regisseur

Instructie - activerende werkvormen

Beheersing tijd

Beheersing taal

Tucht en organisatie

Stiptheid

Houding leraar

Interactie met de leerlingen

Commentaar

4. Beheersing van de leerstof - de leraar als inhoudelijk expert

Leerstof

Aanbrengen van de leerstof

Vakoverschrijdende aanpak

Commentaar

5. Gebruik van didactische middelen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Bordschikking

ICT multimedia / audio-video / smartboard

Syllabus / notities / handboeken / toestellen / aanschouwelijk materieel

Commentaar

6. Leerlinggerichtheid - de leraar als opvoeder

Aandacht voor de leerlingen

Motiveren van leerlingen

Commentaar

6. Bevorderen van actief leerproces - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Stimuleren van het actief leerproces

Stimuleren van individuele leerling

Stimuleren kritisch denken

Commentaar

9. Omgaan met verschillen - de leraar als opvoeder

Competenties

Taal

Commentaar

7. Evaluatie van leerlingen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Evaluatieproces

Correctie en remediëring

Commentaar

10. Veiligheid en welzijn

Orde en netheid

Veiligheid

Licht, lucht, reglementering, hygiëne

Heeft voldoende aandacht voor hygiëne.

Commentaar

Analyse lesbijwoning

Sterkte

Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen
Select date
Handtekening collega + naam:
Handtekening mentorcoach Martine Clement
Handtekening 1ste evaluator, Annemie De Merlier
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.