1.Administratie

 • Jaarplan

 • Agenda

 • Lesvoorbereiding

 • Afstemming met leerplandoelstellingen

 • Cursusmateriaal

 • Puntenboek (Skore)

 • Commentaar

2. Lesstructuur - de leraar als organisator

 • Introductie

 • Opbouw

 • Afsluiting

 • Commentaar

3. Klasmanagement - de leraar als regisseur

 • Instructie - activerende werkvormen

 • Beheersing tijd

 • Beheersing taal

 • Tucht en organisatie

 • Stiptheid

 • Houding leraar

 • Interactie met de leerlingen

 • Commentaar

4. Beheersing van de leerstof - de leraar als inhoudelijk expert

 • Leerstof

 • Aanbrengen van de leerstof

 • Vakoverschrijdende aanpak

 • Commentaar

5. Gebruik van didactische middelen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Bordschikking

 • ICT multimedia / audio-video / smartboard

 • Syllabus / notities / handboeken / toestellen / aanschouwelijk materieel

 • Commentaar

6. Leerlinggerichtheid - de leraar als opvoeder

 • Aandacht voor de leerlingen

 • Motiveren van leerlingen

 • Commentaar

6. Bevorderen van actief leerproces - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Stimuleren van het actief leerproces

 • Stimuleren van individuele leerling

 • Stimuleren kritisch denken

 • Commentaar

9. Omgaan met verschillen - de leraar als opvoeder

 • Competenties

 • Taal

 • Commentaar

7. Evaluatie van leerlingen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Evaluatieproces

 • Correctie en remediëring

 • Commentaar

10. Veiligheid en welzijn

 • Orde en netheid

 • Veiligheid

 • Licht, lucht, reglementering, hygiëne

 • Heeft voldoende aandacht voor hygiëne.

 • Commentaar

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening collega + naam:

 • Handtekening mentorcoach Martine Clement

 • Handtekening 1ste evaluator, Annemie De Merlier

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.