Audit

1. Werking van de antennes (detectiegraad) & fysieke staat van de antennes (Indien de fysieke staat van de antennes slecht is en niet te herstellen, zoals bijvoorbeeld bij gebroken en/of ontbrekende delen, dit aangeven bij "opmerkingen Checkpoint" en foto toevoegen)
1.1.1 Aantal antennes bij de in-/uitgang?

1.1.2 Werken alle antennes naar behoren bij de in/uitgang?

1.1.3 Hoe is de fysieke staat van de antennes bij deze in/uitgang?

2. Werking van de Deactivatie (indien er kassa's zijn zonder deactivatieplaat, bij deactivatiehoogte "N/A" selecteren).
2.1.1 Aantal deactivaties bij de kassa's?

2.1.2 Is de deactivatiehoogte voldoende?

3. Observatie van de kassa en ontsluiters

3.1 Zijn alle niet gebruikte kassa's afgemeld? (Indien een niet gebruikte kassa niet is afgemeld, aangeven om welke kassa dit gaat of indien niet van toepassing, dit ook aangeven).

3.2 Is de ontkoppelaar van de afgemelde kassa's voorzien van een afsluitdop? (Indien er geen ontsluiter aanwezig is, "N/A" selecteren).

3.3 Zitten de Alpha ontkoppelaars vast? (Indien er geen Alpha ontkoppelaar aanwezig is, "N/A" selecteren).

3.4 Zijn de Alpha ontkoppelaars juist bevestigd en niet bereikbaar voor klanten?

3.5 Zijn de Alpha ontkoppelaars afgesloten indien de kassa is afgemeld?

4. Observatie deactivatie handelingen

Tijdens het bezoek wordt ook kassaprocedure geobserveerd. Dit observeren bestaat uit:
1 - kassa activeren
2 - prijs scannen
3 - hardtag (wafer) ontkoppelen
4 - alle artikelen deactiveren (over de plaat)
5 - het artikel, per stuk,over de deactivatieplaat halen (geen grote stapels!!! Pas ook op met grote dozen en grote verpakkingen bv dekbedden)
6 - wordt de kleding opgevouwen
7 - artikel in de tas stoppen
8 - bon meegeven
9 - check of de deactivatie chassis niet piept tijdens de kassaprocedure (er wordt bewust niet gewerkt met een piep tijdens de deactivatie).

4.1 Hoeveel personen zijn geobserveerd?

4.2 Zijn de deactivatie handelingen correct? (Indien niet correct, graag omschrijven wat er niet correct is in onderstaand veld)

5. Opmerkingen filiaalmanager/winkelmanager/bedrijfsleid(st)er

Opmerkingen filiaalmanager/winkelmanager/bedrijfsleid(st)er

6. Opmerkingen Checkpoint naar aanleiding van het bezoek:

Opmerkingen Checkpoint:

7. Opvolgingsbezoek nodig?

Vervolgaktie Checkpoint noodzakelijk?

9. Sign Off
handtekening auditor Checkpoint

E-mail adres van de klant (hier wordt het audit rapport naar toe gestuurd)?

handtekening filiaalmanager/winkelmanager/bedrijfsleid(st)er/plaatsvervangend bedrijfsleid(st)er
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.