Autorisatie, revisiebeheer en distributie

Autorisatie
Opsteller (Kwaliteitsfunctionaris)
Geautoriseerd (Hoofd kwaliteit)

Handtekening directie benodigd

Goedgekeurd (Directie)
Revisiebeheer

Revisie 00

Select date

Revisie 01

Select date
Distributie - alleen digitaal

Opdrachtgever / hoofdaannemer

Directie SPB

Hoofd kwaliteit

Kwaliteitsfunctionaris

Werkvoorbereider(ster) SPB

Keuring

1. Algemene gegevens

Projectonderdeel:

Subonderdeel:

Merk element:

Hoeveelste element:

Betreft

Personen aanwezig

Personen aanwezig

Weersomstandigheid

Temperatuur
Wind
2. Uitgangspunten controle gereed product

Als uitgangspunten voor de controle zijn de volgende documenten genomen:

Tekening 1

Tekening 2

Tekening 3

3. Beoordeelde aspecten
Tijdens de controle zijn de volgende aspecten beoordeeld:

4. Resultaten / opmerkingen

Vorm en afmetingen

Voldoet de lengte?

Lengte nominaal: Gemeten lengte:

Voldoet de breedte?

Breedte nominaal: Gemeten breedte:

Voldoet de dikte?

Dikte nominaal: Gemeten dikte:

Voldoet de hoogte?

Hoogte nominaal: Gemeten hoogte:

Voldoen de diagonalen?

Diagonalen nominaal: Gemeten diagonalen:

Voldoet de haaksheid?

Haaksheid nominaal: Gemeten haaksheid:

Is het element scheluw?

Dekking

Voldoet de dekking conform tekening (max. Toelaatbare afwijking -5/+10 mm)

Dekking nominaal: Gemeten dekking:

Ingestorte artikelen en voorzieningen

Voldoet de maatvoering en het type stekanker?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type hijsanker?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type Electra?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type gain?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type lasplaat?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type isokorf?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type pluvetta?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type ankerrail?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering en het type stekkenbak?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarde: Type:

Voldoet de maatvoering en het type schroefhuls?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Type:

Voldoet de maatvoering van de uitstekende wapening?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden: Wapeningsdiameter:

Voldoet de maatvoering en het type inkassingen?

Maatvoering nominaal: Gemeten waarden:

Scheurvorming

Is er scheurvorming geconstateerd?

Maximale scheurwijdte in mm bedraagt?

Opslag

Zijn de elementen op een juiste manier opgeslagen. Vrij van vervuilende omstandigheden?

Merken

Zijn de elementen juist gemerkt?

5. Betonreparatie

Betonreparatie benodigd?

Betonreparatie word uitgevoerd door:

Indien de betonreparaties worden uitgevoerd in eigen beheer

Voldoet de voorbewerking van het te repareren oppervlak conform EN 1504 en BRL 3201

Wordt de vooraf vastgestelde reparatiemethode conform EN 1504 en URL 3201 uitgevoerd?

Wordt de betonreparatie nabehandeling conform CUR aanbeveling 31?

6. Conclusie

Element voldoet:

Afwijking van toepassing?

Afwijkingsnummer:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.