Gewondenmelding

Weet men hoe gewondenmeldingen binnenkomen?

Is helder wie gewondenmeldingen in ontvangst neemt?

Is het format bekend waarmee gewondenmeldingen worden gedaan?

Gewondenroutering

Zijn de locaties van de GOS bekend?

Is bekend hoe en waar triage plaatsvind?

Is de patientenstroom bekend bij het personeel?

Interactie Role 1 vs Role 2

Is er bekendheid met het personeel van de role 1 van het schip?

Is er bekend hoe er contact gelegd wordt met de MAD. Welke midelen en welke wijze van communiceren?

Met wat voor mist word er gewerkt

IS er een schrijfbord?

Afvoermogelijkheden gedurende missie

Zijn bij de R2 A de ziekenhuizen bekend langs de vaarroute van het Schip?

Zijn de capabilities van de deze ziekenhuizen bekend bij het personeel?

Organisatie en werkwijze bij meerdere gewonden

Is iedereen bekend met zijn rol

Is bekend wie coordineert met wie?

Is de tafelbezetting bij iedereen bekend?

Is de behandelaar bekend en de verdeling bij meer dan 1 gewonde?

Weten de overige modules wat ze moeten doen.

loodschorten

Material

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.