Beoordeling

Uitleg opstart

Uitleg laden

Uitleg aankomst filiaal

Aankomst distributiecentrum

Einde dag

Uitleg trailer

Veiligheid Arbo

Schade

Rijden

Manoeuvreren

Instelling en houding (Betrokkenheid)

Opmerkingen/aandachtspunten

Checklist opstart en laden

Uitleg opstart
Visuele autocheck (banden, chade, verlichting enz.)
Koelmotor (stand-by, start en temperatuur) doet deze het
Werking laadklep
Instappen, zit-stuurhouding (instelmogelijkheden stoel/stuur)
Instellen spiegels
Digitale tachograaf (printen/uitlezen)
Werken met de boordcomputer (uitlezen)
Dagstaat , manifest en/of rittenlijst
Waar liggen de papieren in de auto
Uitleg laden
Uitleg wanneer ik ga laden
Bellen aanmelden / Gereed naar het dock
Controle staat van de lading
Controle aantal lading
Laden rolcontainers en omgaan met elec.pompwagen
Uitleg geblokt laden (houdbaar)
Uitleg laden vers (met stuurwiel naar voren)
Uitleg laden bij 2 filialen (staat in de routebeschrijving)
Vastzetten lading (spanband/balk)
Opruimen knoppenkast/stroomkabel
Afsluiten laadbak
Verzegelen (crypta of loszegel)

Checklist filiaal, distributiecentrum en einde dag

Uitleg aankomst filiaal
Procedure bij binnenrijden bebouwde kom (koeling, geluidsoverlast)
Mogelijkheden laadklep (zijklep, zijbeugel)
Manier van geluidloos lossen/laden
Tijdigheid (algemeen)
Aankomst distributiecentrum
Controle crypta nummer
Uitleg retouren Kuhne en Nagel
Aftanken (koelmotor en brandstoftank)
Einde dag
Invullen papieren
Afsluiten boordcomputer
Opruimen van spanbanden en knoppenkast
Papieren inleveren planning

Checklist trailer, veiligheid en schade

Uitleg trailer
Bekend met verschillen type trailer
Bekend met type laadkleppen
Aan- en afkoppelen (werkelijk laten doen)
Werking luchtvering (vastzetten luchtvering trekker)
Aandacht voor de uitzwaai (werkelijk laten zien)
Veiligheid Arbo
Dragen veiligheidschoenen
Dragen handschoenen
Dragen veiligheidsgordel
Bekend met HACCP regels
Handsfree bellen (via boordcomputer)
Schade
Wat te doen bij schade
Wat te doen bij transportschade (ladingschade)
Invullen transport/ladingschadeformulier

Checklist rijden, manoeuvreren en diversen

Rijden
Toepassen HNR - gebruik boordcomputer (brandstof)
Uitleg Fleetboard
Volg- stopafstand
Stturvast/rijlijnen
Controle uitzwaai bij afslaan
Plaats op de rijbaan / voorsorteervak
Motor afzetten en sleutel uit contact
Gebruik cruisecontrol
Gebruik motorrem (niet in de winter)
Manoeuvreren
Achteruit rijden
Inritten
Aandocken
Voorwerk/aanrijlijn
Gebruik waarschuwingslichten
Stapt de chauffeur uit voor controle
Diversen
Gebruik navigatie
Wassen voertuig
Uitleg DC routeboek
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.