Başlık sayfası

 • Belge No.

 • Denetim başlığı

 • Müşteri / Site

 • Üzerinde yürütülen

 • Tarafından hazırlanan

 • Konum
 • Personel

Metal üretim denetim

Emniyet ekipmanları

 • Emniyet ekipmanları emniyet PLC bağlı mı?

 • Add media

 • Emniyet ekipmanı arıza yaptığında, tüm hat otomatik olarak duruyor mu?

 • Add media

 • Emniyet ekipmanları çift kanal mimarisinde mi?

 • Add media

 • Tüm kapıların kapı izleme ve kilitleme şalteri mevcut mu?

 • Add media

 • Çift el kumanda botonu standarda uygun mu? (Zaman,üst koruma,yazı diki)

 • Add media

Diğer

 • Çalışma platformları uygun mu?(kaydırmaz zemin- sabit olma durumu)

 • Add media

 • Kkd kontolleri yapılıyor mu?

 • Add media

 • Kkd kullanımı tüm personellerde sağlanmış mı?

 • Add media

 • Havalı tornavidanın tork ayarı yapılmış mı?

 • Add media

 • Hat aralarında kalıp-saç vb konulmaması sağlanmış mı?

 • Add media

 • Hurda malzemelerin metal boru ile alınması ve çapaklatın hava ile temizlenmesi engellenmiş mi?

 • Add media

 • Ce sertifikası mevcut mu?

 • Add media

 • Zemin düzgün mü?(boya-çukur-yağ vb)

 • Add media

 • Akü şarj alanları uygun mu?

 • Add media

İçortam ölçümleri

 • İçortam ölçümleri yapılmış mı?

 • Aydınlatma değerleri sınır değerleri karşılıyor mu?

 • Sınır değerin altında kalan aydınlatmalar için iyileştirme yapılarak ölçüm teyit edilmiş mi?

 • Gürültü seviyesi 85 db altında mı ölçüldü?

 • Gürültü seviyesi için iyileştirme yapıldı mı?

 • Termal konfor ölçümlerinde sınır değerler sağlanıyor mu?

 • Toz ölçümlerinde sınır değerler sağlanıyor mu

 • Voc ölçümlerinde sınır değerler sağlanıyor mu

Eğitim&sağlık

 • Tüm personellerin 12 saat süreli isg eğitimleri tamamlanmış mı?

 • Add media

 • Tüm personellerin mesleki yeterlilik belgeleri mevcut mu?

 • Add media

 • Tüm personellerin periyodik sağlık muayeneleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Makine ekipman kullanım talimatları hazırlanmış mı? Personellere tebliğ edilmiş mi?

 • Add media

 • Personeller kullandıkları makine ekipman için güvenli kullanım eğitimi almış mı?

 • Add media

 • Bakım personellerinin bakım onarım işleri talimatı mevcut mu? Personellere tebliğ edilmiş mi?

 • Add media

Elektrik

 • Pres üzerindeki prizlerin yetkisiz kullanımı engellenmiş mi?

 • Add media

 • Pres içi aydınlatmalar çalışıyor mu?

 • Add media

 • Makine, hat, metal aksamların gövde topraklama hat şeması mevcut mu?

 • Add media

 • Tüm makineler ve metal aksamların gövde topraklama geçiş direnç ölçümleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Hat şemaları ve direnç ölçüm raporları elektrik mühendisi tarafından onaylanmış mı?

 • Add media

 • Her makine panosunda kaçak akım rölesi mevcut mu?

 • Add media

 • Kombinasyon prizlerine yetkisiz müdahale engellenmiş mi?

 • Add media

 • Kombinasyon prizlerinde kaçak akım rölesi mevcut mu?

 • Add media

 • Kaçak akım rölelerinin açma akım ve süreleri test edilmiş mi?

 • Add media

 • Elektrik toprak hat şeması mevcut mu?

 • Add media

 • Üçlü priz/uzatma kablosu kullanılmaması sağlanmış mı?

 • Add media

 • Deforme olmuş elektrik kablosu mevcut mu?

 • Add media

 • Elektrik kabloları izolasyon içinden geçirilmiş ni?

 • Add media

 • Elektrik panolarına yetkisiz erişim engellenmiş mi?

 • Add media

 • Pano sorunluları belirlenmiş mi?

 • Add media

 • Pano üzerinde uyarı ikaz işaretleri mevcut mu?

 • Add media

 • Pano önleri açık mı?

 • Add media

 • Pano önünde uygun ebatlarda yalıtkan paspas mevcut mu?

 • Add media

 • Üretime bağlı elektrik bakım personellerinin mesleki yeterlilik belgeleri mevcut mu?

 • Add media

 • Elektrik bakım personellerinin periyodik sağlık muayeneleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Elektrik bakım personelleri için güvenli çalışma ve bakım talimatları mevcut mu? Personellere tebliğ edilmiş mi?

 • Add media

 • Elektrik bakım personellerinin 12 saat süreli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlanmış mı?

 • Add media

 • İzolasyon trafosu kullanılıyor mu? Kullanılıyor ise her istasyonda mevcut mu?

 • Add media

 • Elektrik bakım personelleri kkd kullanıyor mu?

 • Add media

 • Elektrik bakım personellerinekkd ker zimmetlenmiş mi?

 • Add media

Periyodik kontrol&bakımlar

 • Havalandırma periyodik kontrol ve bakımları yapılmış mı?

 • Add media

 • Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı? (Vinç-forklift)

 • Add media

 • Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Topraklama tesisatı periyodik kontrolleri yapılmış mı?

 • Add media

 • Add media

Acil durum ekipmanları

 • Acil aydınlatma ve yönlendirme levhaları aktif mi?

 • Add media

 • Ysc'ler tanımlı alanlarında mı?

 • Add media

 • Yeterli sayıda Acil kaçış yönlendirme levhası mevcut mu?

 • Add media

 • Yeterli sayıda Acil durum butonu ve flaşörler mevcut mu?

 • Add media

 • Acil kaçış kapılarının önü açık mı?

 • Add media

 • Acil kaçış yolları açık mı?

 • Add media

 • Yangın söndürme dolapları ve ysc önleri açık mı?

 • Add media

 • Acil kaçış mesafeleri sağlanıyor mu?

 • Add media

 • Yeterli sayıda acil durum ekibi mevcut mu?

 • Add media

 • Acil durum ekiplerinin eğitimleri tamamlanmış mı?

 • Add media

 • Siren ses seviyesi uygun mu?<br>(Gürü

Kimyasal riskler

 • Kimyasallar belirlenmiş alanlarda mı bekletiliyor?

 • Add media

 • Kimyasallar belirlenen stok oranı kadar mı kimyasal konteynerdan getiriliyor?

 • Add media

 • Kimyasalların türkçe msds leri alanda asılı mı?

 • Add media

 • Kimyasal riskler konusunda personeller bilgilendirilmiş mi?

 • Add media

 • Preslerdeki yağ sızıntılar için gerekli önlem alınmış mı?

 • Add media

 • Pres hatlarında mazot yerine başka bir kimyasalla ikame edilm mi?

 • Add media

 • Pres içindeki personelin güvenliğinin sağlanması için ön reset tuşu ve zaman rölesi mevcut mu?

 • Add media

 • Metal yıkama makine kapakları açıldığında makine duruyor mu?

 • Add media

 • Metal yıkama makinesi reset atıldığında personel güvenliği sağlanıyor mu?

 • Add media

 • Metal hazırlık bandı acil stop butonu her iş istasyonunda mevcut mu?

 • Add media

 • Metal yıkama bandında her açılan kapakta acil stop butonu mevcut mu?

 • Add media

 • Her vardiya başlangıcında Emniyet ekipman kontrol edilip forma işleniyor mu?

 • Add media

 • Emniyet takozu tüm preslerde mevcut mu?

 • Add media

 • Emniyet camı tüm preslerde mevcut mu?

 • Add media

 • Emniyet camlarında switch mevcut mu?

 • Add media

 • Tüm emniyet ekipmanları standartlara uygun mu?

 • Add media

 • Volan kapısı için gerekli emniyet önlemleri alınmış mı? (Acil stop butonu, emniyet switch vb)

 • Add media

 • Emniyet ekipmanları manuple edilmiş mi?

 • Add media

 • Emniyet ekipmanları standartlara uygun şekilde konumlandırılmış mı? (Ölü alan)

 • Add media

 • Mekanik kapatmalar standartlara uygun mu?(konum ve yükseklik-açıklık)

 • Add media

 • Mehmet Güresin Metal üretim sorumlusu

 • Alev Ergene İş güvenliği uzmanı

 • İnci Kocatepe İş güvenliği uzmanı

 • Burak Demir İş güvenliği uzmanı

 • Aysun Bodur İş güvenliği uzmanı

 • İpek Sözkesen İş güvenliği uzmanı

 • F.Zuhal Menteş İşyeri hekimi

 • Halil Dereli Bakım Sorumlusu

 • Duygu Yıldız Çalışan Temsilcisi

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.