Microsoft HQ

Proces kontrol - Nød og panikbelysning
Dato
Kontrol afsnit

Bemærkning

Kontrol af korrekt placering i forhold til flugtveje og flugtdøre.

Kontrol af grafik på armaturer.

Kontrol af brændetid og opladetid for armaturer med lokal batteriforsyning.

Underskrift Hoffmann
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.