5S Kontrol Listesi

Skor bilgi Kısmı

 • 5 or more exceptions(5 ve fazlası uygunsuzluk) 0 Puan
  3 to 4 exceptions(3 veya 4 uygunsuzluk) 1 Puan
  2 exceptions(2 uygunsuzluk) 2 Puan
  1 exception(1 uygunsuzluk) 3 Puan
  no exceptions(0 uygunsuzluk) 4 Puan

SORT ACTIVITY DESCRIPTIONS(SINIFLANDIRMA-AYIKLAMA AKTİVİTELERİ İÇERİKLERİ)

 • Çalışma alanında bulunan, gerekli olmayan ve mühürlenmemiş parça, yarı mamul, eski parça ve ekipman, kullanılmayan boru, devre veya tel, vb. kalemler için özel durum derecesini girin

 • Çalışma alanında bulunan, alanda bırakılmış ve gerekli olmayan alet ve malzeme kalemleri için özel durum derecesini girin.

 • Alan için etkin bir mühürleme sistemi var mı? (örn. Son denetimden bu yana herhangi bir kalem, mühürleme alanından çıkarıldı mı?)
  (Sürekli etkinlik; kalemler, kimlik tespitine bağlı olarak etiketlenir ve silinir=4, Orta düzeyde etkinlik=2, Etkinlik yok=0)

 • Çalışma alanında, bulunmayan, kullanılmayan veya etiketli alanlarda saklanmayan kişisel koruyucu donanım ve ilkyardım ekipmanlarına ilişkin mevcut veya eksik kalemler için özel durum derecesini girin.

 • Çalışma alanında bulunan, gerekli olmayan veya geçersiz döküman veya kayıt kalemleri için özel durum derecesini girin.
  Bu, eski posterler, bildiriler, grafikler, raporlar, formlar, makbuzlar, sevk irsaliyeleri ve belirlenmiş bir yeri olmayan belgeleri, vb. içerir.

 • Eklemek İstediğiniz Notları Yazınız?

 • Eklemek İstediğiniz Fotoğrafları Ekleyiniz?

SET IN ORDER ACTIVITY DESCRIPTIONS(DÜZENLEME AKTİVİTELERİ İÇERİKLERİ)

 • Çalışma alanında bulunan, belirlenmiş etiketli depolama yerine sahip olmayan taşınabilir ekipman kalemleri için özel durum derecesini girin. Bunlar arasında çöp ve atık kapları, tekerlekli ekipmanlar (örn. kaynak makineleri, tazyikli yıkama makineleri), merdivenler, vb. bulunabilir.

 • Uygun yerinde bulunmayan veya uygun şekilde depolanmamış temizlik ekipman kalemleri için özel durum derecesini girin.
  Tüm hortumlar (su, hava, vb.) kangal haline getirilmeli ve düzgün bir şekilde saklanmalıdır.

 • Çalışma ortamında bulunan açık şekilde etiketlenmemiş ve görsel destekli uygun konuma sahip kalemler için özel durum derecesini girin. Bu, aletler, malzemeler, kutular, kaplar, hammaddeler, yarı mamuller, bakım-onarım-işletim malzemeleri, vb.ni içerir. Bu kalemlerin 'Düzenlenmesi' etiketlerle ve boyalı hatlar, gölge, bakım-onarım-işletim numarası veya diğer göstergeler, vb. ile açık bir biçimde tanımlanmalıdır.

 • Acil durum uygunsuzlukları için özel durum derecesini girin. Acil durum ekipmanları hem rahatça görülebilir hem de kolayca erişilebilir durumda olmalıdır. Acil durum lambaları, çıkış işaretleri ve yangın söndürme cihazları işlevsel olmalıdır. Yürüme yolları engellerden arındırılmış olmalıdır. Güvenlik ekipmanları uygun şekilde etiketlenmiş olmalıdır.

 • Çalışma alanında, raflarda veya dolap, çekmece, vb. içlerinde yer alan düzenlenmemiş ve etiketlenmemiş kalemler için özel durum derecesini girin. Bu kalemler mantıklı biçimde gruplanmalı, istikrarlı ve eksik kalemleri belirtecek şekilde muhafaza edilmelidir.

 • Eklemek İstediğiniz Notları Yazınız?

 • Eklemek İstediğiniz Fotoğrafları Ekleyiniz?

SHINE ACTIVITY DESCRIPTIONS(TEMİZLEME AKTİVİTELERİ İÇERİKLERİ)

 • Çalışma alanında bulunan, kirli, çatlak, yıpranmış veya başka şekilde hasar görmüş alet, konteyner, kutu, kap, vb.ne ilişkin kalemler için özel durum derecesini girin.

 • Çalışma alanında bulunan görünür döküntülere ilişkin kalemler için özel durum derecesini girin. Bunlar içinde somun, cıvata, kaynak çubukları, ambalaj malzemeleri, paket kağıtları, vb. olabilir. Zeminlere, kirişlere, borulara, inşaat kirişlerine, ızgaralara, vb. bakın. İşin tamamlanmasından sonra, kalan malzemelerden iz arayın.

 • Çalışma alanında üretimden gelen herhangi türde bir sızıntı (hammadde veya ürün katları, toz birikimi, geçmişteki döküntü, sızıntılara ait olmayan veya bunların izi olmayan sıvı havuzları, vb.) var mı? Tüm sızıntılar (ve ortadan kaldırılmasına karar verilen kaynaklar) dikkate alınmalıdır. Sızıntı yok=4, Bir önemsiz sızıntı=2, Birden fazla önemsiz sızıntı veya bir büyük sızıntı=0

 • Zemin, duvar, çalışma yüzeyi, tezgah, kalıp, makine ve diğer ekipmanlar temiz ve düzgün görünümlü mü? Aşınmaya uğramış herhangi bir şey var mı? Elektrik kutularına erişim yolları açık mı? (Herhangi bir korozyon belirtisi olmaksızın kusursuz=4, orta derecede temiz ve düzgün görünümlü=2, temiz değil=0)

 • Güvenlik uygunsuzlukları için özel durum derecesini girin. Uygun işaretler, görünür boyalar, boyalı ve iyi durumdaki korkuluklar, iyi durumdaki makine siperleri, temiz ve iyi işler durumdaki göz banyosu ve duş istasyonları (Mükemmel=4, Biraz çalışma gerektiriyor=2, Çok çalışma gerektiriyor=0)

 • Alan aydınlatması, yapılan çalışma için yeterli mi? (4 = Mükemmel aydınlatma ve alanda çalışmayan ampul yok, 2 = Yeterli aydınlatma veya bazı lambalar çalışmıyor, 0 = Yetersiz aydınlatma veya zayıf aydınlatma veya çalışmayan ampuller nedeniyle karanlık alanlar var.)

 • Eklemek İstediğiniz Notları Yazınız?

 • Eklemek İstediğiniz Fotoğrafları Ekleyiniz?

STANDARDIZE ACTIVITY DESCRIPTIONS(STANDARTLAŞTIRMA AKTİVİTELERİ İÇERİKLERİ)

 • Temizlik ve denetim için iş döngüsü çizelgeleri ilan edildi mi ve güncel mi? (Evet=4, Güncel değil=2, İlan edilmedi=0)

 • Standart Çalışma ve ilgili belgeler işyerinde herkes tarafından görülebilir konumda ve kayıtlar, kontrol ve revizyon sorumluluğu ve içerik açısından anlaşılır şekilde etiketlenmiş durumda mı? (İlan edildi ve güncel=4, Güncel değil=2, İlan edilmedi=0)

 • Atık ve tehlikeli maddeler (örn. atık yağlar, yanıcı maddeler, piller, tüketilmiş kimyasallar ve tüm kaplar, konteynerler ve atık malzeme ambalajları, vb.) temizlenmiş, işyerinden uzaklaştırılmış durumda ve/veya uygun konteynerlerde mi? (Özel durum yok ve sağlıklı atık yönetimi programı yürürlükte=4, özel durum da atık yönetimi programı da yok=2, bir veya daha fazla sayıda özel durum=0)

 • 5S denetimlerine tüm ekip üyeleri katılıyor mu? (4 = Dönüşümlü olarak herkes denetime katılıyor, 2 = Denetimleri, seçilmiş bir grup gerçekleştiriyor, 0 = Tüm denetimleri sadece bir veya iki kişi yapıyor)

 • Bu alanda son denetimden bu yana, hiç değilse bir iyileştirme fikri tanımlandı, uygulandı ve belgelendi mi? (Evet=4, Hayır=0)

 • Eklemek İstediğiniz Notları Yazınız?

 • Eklemek İstediğiniz Fotoğrafları Ekleyiniz?

SUSTAIN ACTIVITY DESCRIPTIONS(SÜRDÜRME-SAHİP ÇIKMA AKTİVİTELERİ İÇERİKLERİ)

 • Önceki denetimlerden gelen özel durumlar ele alındı mı? Tüm Eylem Kalemleri belgelendi ve tamamlandı veya tamamlama tarihleri güncellendi mi? (Tümü belgelendi, ele alındı ve güncellendi=4, Biri hariç tümü belgelendi, ele alındı ve güncellendi=2, Ele alınmamış veya güncellenmemiş birden fazla kalem var=0)

 • Görsel sistemler şu anda yürürlükte mi? (İleri düzeyde=4, Orta düzeyde=2, Minimum düzeyde=0)

 • Ekip, işyerinde son 5S denetimi, Atık Azaltma Çalışmaları veya Kaizen sırasında tanımlanmamış iyileştirmeleri yapmak için inisiyatif kullandı mı? (1'den fazla=4, 1 iyileştirme=2, Hiç=0)

 • Bu alan için önceki denetimlerin sonuçları, tüm ekibe ilan edildi ve tüm ekip tarafından açıkça görülebilir durumda mı? (Denetim ilan edildi ve Önce/Sonra resimleri gönderildi=4, Denetim ilan edildi ancak Önce/Sonra resimleri gönderilmedi=2, Hiçbiri=0)

 • Eklemek İstediğiniz Notları Yazınız?

 • Eklemek İstediğiniz Fotoğrafları Ekleyiniz?

Genel İzlenimler

 • Genel denetim Puanınız

 • Eklemek İstediğiniz genel notlar ve düşünceleriniz ?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.