Audit

Angiv varetype, højst 1 pr. modtagekontrol

Kloakgods

Jord og grusmaterialer

Granitprodukter

Betonprodukter

Færdig beton

Planter og løg

Inventar (også bygherreleverancer)

Angiv andet produkt eller supplerende oplysninger til produkter ovenfor:

Tag FOTO af produkt
Tag FOTO af følgeseddel

Er emballage intakt?

Er produktet uden synlige skader?

Svarer den angivne mængde på følgesedlen til den faktisk modtagede mængde?

Lever det modtagne produkt op til projektets kravspecifikationer?

Er der udført kontrolmål på det modtagne produkt?

Modtagelse

Det leverede produkt modtages og accepteres

Produktet afvises

Verifikation
Angiv underskrift:

Send til projektleder

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.