Title Page

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

 • Vizsgálatban közreműködő munkabiztonsági szakember

 • Vizsgálat indoka

 • Megnevezés

 • Típus

 • Gyári szám

 • Gyártási év

 • Gyártó

 • Követelmény jegyzék

 • Szemrevételezéses viszgálat

 • 1.1. Azonosíthatóság

 • 1.2. Gépkönyv

 • 1.3. Megfelelőségi nyilatkozat / tanúsítvány

 • 1.4. Kollektív védőeszközök (védőberendezések) vizsgálata rendeltetésszerű alkalmasság szempontjából

 • 1.5. Ergonómiai követelmények (pl. kezelő, jelzőelemek) ellenőrzése

 • 1.6. Feliratok, jelképek, szín- és alakjelek ellenőrzése

 • 1.7. A gép és az üzemeltetési körülmények kölcsönhatása

 • 1.8. Üzemi körülmények előrelátható változásaiból, zavaraiból adódó veszélyek elhárításának módja

 • 1.9. A gépek gépsorrá összekapcsolásából eredő járulékos veszélyek elhárításának módja

 • 1.10. Karbantarthatóság

 • 1.11. Mérések

 • Működéses viszgálat

 • 2.1. Kollektív védőeszközök (vedőberendezések) működése

 • 2.2. Kezelőelemek működése

 • 2.3. Jelzőberendezések és biztonsági berendezések működése

 • 2.4. Gép mozgástartományainak ellenőrzése

 • 2.5. Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tér határainak jelölése

 • 2.6. Azon veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők ellenőrzése, amelyek csak valamilyen működtetéssel (pl. üres járás, teljes terhelés) jönnek létre vagy érik el szelső értéküket

 • 2.7. A gép fő részeinek, egyes funkcióinak egymásra hatása, szétválasztottsága

 • 2.8. Gépsor elemeinek összekapcsolásából eredő járulékos veszélyek, azok elhárítási módjai és reteszelései

 • A vizsgálat során tapasztalt hiányosságok leírása

 • Fénykép a vizsgálat során tapasztalt hiányoságról

 • A vizsgálat eredményének összefoglaló értékelése

 • A vizsgálat hatálya

 • A jegyzőkönyvet a készítő engedélye nélkül csak teljes terjedelmében szabad másolni.

 • Vizsgálatban közreműködő munkabiztonsági szakember neve, aláírása

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.