Başlık sayfası

 • DENETİM TARİHİ VE SAATİ

 • DENETİM HEYETI

 • DENETİM FIRMA

 • FIRMA ADRESI

Açılış ve Kapanış Toplantıları

Açılış toplantısı gündemi

 • Ofis imkanlarının kullanımı (toplantısı odası veya masası talebi vs.)

 • Helal Gıda Kuruluşu olarak GİMDES i seçiminizden dolayı teşekkürler

 • Denetim heyeti ve firma yetkilileri ile tanışma

 • GİMDES’in kısaca tanıtımı

 • Gizlilik beyanı

 • Denetim standardı teyidi (helal-sağlık ve tağşiş durumlarını kapsadığı vs.)

 • Denetim kapsamı teyidi (varsa kapsam dışı ürünler ve çözüm yolları)

 • Denetimi gerçekleştirme yönteminin açıklanması, denetimin amacı eksik bulma veya polisiye inceleme olmadığı  ( Örnekleme, not alma v.b.)

 • Uygunsuzluk - gözlem tanımı ve örnek verilmesi

 • HGS Takip prosedürünün açıklanması (ara denetim, evrak takibi, analizler vs.)

 • Denetim planının gözden geçirilmesi

 • Kılavuz istenmesi

 • Öğle arası saatinin belirlenmesi

 • Kapanış toplantısı zamanının teyidi

 • Soru  - cevap

Kapanış toplantısı gündemi

 • Tanışma ( açılışta toplantısına katılmayanlarla )

 • Denetimdeki iş birliği ve misafirperverlik için teşekkürler

 • Gizlilik beyanı

 • Denetim kapsamının teyidi

 • Denetimin genel özeti

 • Denetimin örnekleme olduğunun bildirilmesi

 • Varsa uygunsuzluk & gözlemlerin anlatılması

 • Denetim sonucunun bildirilmesi (kararın tavsiye olduğunun belirtilmesi. )

 • Eğer varsa uygunsuzluklar doğrulandıktan sonra belgelendirme işleminin başlayacağı

 • Sonraki denetimle ilgili şartların belirtilmesi

 • Logo kullanma hakkı bilgilendirilmesi

 • Soru  - cevap

Katılım Tutanağı

 • KATILIM TUTANAĞI

Denetim Kapsamı

 • DENETİM KAPSAMI TR

 • DENETİM KAPSAMI ENG

DENETİM NOTLARI

 • Firma hakkında genel bilgilendirme

 • Firmada karşınıza çıkan olumlu çalışmalar

 • Firmada karşınıza çıkan olumsuz durumlar

 • Görüşleriniz

EVRAK DENETİM FORMU<br><br>

 • EVRAK DENETİM FORMU

Belge Denetim Kriterleri<br><br>

Alinacak Belgeler

 • Firmaya ait broşür, katalog vb. tanıtıcı bilgi var mı?<br><br>

 • Firmanın ıslak imzalı sözleşmesi teslim alındı mı? (imza sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından imzalanmalıdır)<br><br>

 • Firmaya ait iş yeri açma ruhsatı var mı?<br><br>

 • Firmaya ait işletme kayıt/onay belgesi var mı?<br><br>

 • Firmanın imza sirküleri ve resmi gazete ilanını aldınız mı?<br><br>

 • Firmanın ürettiği ürünlere ait marka tescil belgeleri mevcut mu?<br><br>

 • Denetim yapılan yerlerin krokisini alıp üzerinden teyidini yaptınız mı?  <br><br>

 • Firmanın ürettiği son ürünlere ait spektler var mı?  <br><br>

 • Firmanın ürettiği ürünlere ait reçeteleri var mı?  <br><br>

 • Üretimi tüm işlem basamaklarıyla gösterecek akış şeması var mı?<br><br>

 • Helal Sertifika kapsamına girecek ürünlerin ambalajında yazılı isimlerinin Türkçe ve İngilizce listesini aldınız mı? <br><br>

 • Helal sertifika kapsamına girecek olan ürünlerin ambalaj üstündeki barkod bilgilerini aldınız mı?<br><br>

 • Firmanın ürettiği ürünlere ait analiz raporları mevcut mu? (pestisit, mikrobiyal, kimyasal, GDO, alkol  vb.) <br><br>

 • Firmanın ürünlerini ambalajlamada kullandığı materyalin spektleri, migrasyon vs. mevcut mu?<br><br>

 • Helal Sertifika kapsamındaki ürünlerin tamamının ambalajlarından veya etiket görselinden aldınız mı? <br><br>

 • Üretimde kullanılan fırçaların spekt ve faturalarını aldınız mı?<br><br>

 • Kullanılan dezenfektanların ve deterjanların helal sertifika, spekt ve faturaları mevcut mu?<br><br>

 • HEK’i ıslak imzalı olarak aldınız mı? (imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)<br><br>

Bakılacak Belgeler

 • Firma Helal taahhüdü yerine getirmiş mi?<br><br>

 • Firma fason imalat teyidi yaptınız mı?<br><br>

 • Helal yönetim sistemi kurulmuş mu?  <br><br>

 • Firma iç helal koordinatörü Müslüman mı? (IHK konuya hakim mi?)

 • Haramın önemli kritik noktaları belirlenmiş mi?<br><br>

 • Teknik referanslar ve YGG hakkında bilgi verdiniz mi?<br><br>

 • Helal eğitim planı, senede 2 defa olacak şekilde oluşturulmuş mu?(Eğitim için çalışanlardan örnekleme yap.)<br><br>

 • Ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri mevcut mu?  <br><br>

 • Genel temizlik planı oluşturulmuş mu? (ortak hatlar için yıkama planı aldınız mı?)<br><br>

 • İşletmede suyuna ait analiz raporları mevcut mu?<br><br>

 • İşletmede kullanılan filtre sistemlerindeki filtre ajanlarının spekt ve faturaları var mı?<br><br>

 • İşletmede yapılan fümigasyon ile ilgili tutanaklar ve fümigant MSDS leri mevcut mu?<br><br>

 • İzlenebilirlik ve geri çağırma tatbikatı uygulanıyor mu?<br><br>

 • Mescid mevcut mu?<br><br>

Saha Denetim Kriterleri<br><br>

 • Çalışanların önlük veya çalışma elbiseleri temiz mi?<br><br>

 • Sağlıklı ve Helal ürün üretimi için atıkların kontrolü yapılıyor mu?<br><br>

 • Tesis sınırları açıkça belirgin ve muhafazalı mı? <br><br>

 • Tesis sınırlarının içerisi kamera sistemi ile kontrol ediliyor mu?<br><br>

 • Tesisin giriş- çıkışları güvenlik kontrolünde mi?<br><br>

 • Dış alan haşere kontrolü için uygun mu?<br><br>

 • Zararlı mücadelesi sahada uygulanıyor mu?<br><br>

 • Yemek salonu ve sosyal alanlar düzenli ve temiz mi?<br><br>

 • Üretime girişte önlük, galoş, bone önlemler alınmış mı?<br><br>

 • Üretime girişte hijyen bariyeri mevcut mu?<br><br>

 • Üretimi direkt etkileyen camlarda cam filmi var mı?<br><br>

 • Üretim alanında duvar, tavan ve zeminlerde mikrobiyel faaliyete karşı temizlik ve kontroller sağlanmış mı?<br><br>

 • Kontaminasyona neden olacak ahşap materyaller işletmeden uzaklaştırılmış mı?<br><br>

 • Üretim hattında haram maddeler (içki, domuz, kan vb.) olmaksızın sadece helal ürün mü işleniyor?<br><br>

 • İş güvenliğini tehdit edecek durumlar için gerekli ikaz ve uyarılar var ve yeterli mi?<br><br>

Depo Kontrol Kriterleri<br><br>

 • Hammadde, mamul madde, Kimyasallar ve ambalajlar için ayrı depolar var mı?<br><br>

 • Depoların sıcaklık ve nem durumları kontrol altında mı?<br><br>

 • Depolar sistematik mi? (ilk giren ilk çıkar prensibine uygun mu?)<br><br>

 • Depolar temiz mi?<br><br>

 • Depolarda yapılan istifler düzenli ve uygun mu?<br><br>

 • Depodaki ham ve katkı maddelerle GİMDES’ e beyanda bulunulan ham ve katkı maddeler<br><br>

 • Depolarda suiistimallere karşı önlemler alınmış mı?<br><br>

 • Depolarda haşere kontrol sistemleri ve yangın teçhizatları mevcut mu?<br><br>

 • Depolarda çapraz bulaşmaya sebep olacak maddeler için kontrol sistemleri oluşturulmuş mu?<br><br>

 • Depo giriş ve çıkışlarında giren ürün- çıkan ürün tutanakları<br>var mı?

UYGUNSUZLUK RAPORU<br><br>

 • UYGUNSUZLUK RAPORU

 • DÜZELTİCİ FAALİYET

HELAL GÜVENCE SİSTEMİ NUMUNE TUTANAĞI<br><br>

 • HELAL GÜVENCE SİSTEMİ NUMUNE TUTANAĞI

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.