Information

 • Document No.

 • Focus off the day

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

Taakverdeling en Organisatie

SOP

 • Is de PTA in het bezit van de SOP's?

 • Werken ze methodisch volgens SOP?

 • Werkt iedereen volgens de zelfde methode?

 • Werken ze TELKENS volgens dezelfde methode?

 • Weten ze waarom ze wat doen?

Organisatie

 • Weet men wat voor en na de eigen module gebeurt met een patient?

 • Weet iedereen wat de afspraken zijn bij samenwerkende modules?

Taakverdeling

 • Add media

 • Kent iedereen zijn/haar functie/rol?

 • Worden de verschillende rollen gerespecteerd?

 • Is er een duidelijke leider?

 • Kunnen er taken van elkaar overgenomen worden?

 • Is er een proactieve instelling?

 • Is er situationeel leiderschap?

Communicatie en Patiëntenoverdracht

 • Communicatie van hoog naar laag. Communicatie over patiënt. Vastleggen in dossiers. Wie is waar? Dagboek. Meldingen en rapportages.

Hand Over / Take Over

 • Add media

 • Kan men een patient veilig OVERGEVEN?

 • Wordt MIST gegeven?

 • Kan men een patiënt veilig OVERNEMEN?

 • Werd MIST ontvangen en begrepen?

 • Add media

Infoflow

 • Werd 9LINER correct opgemaakt / gecommuniceerd?

 • Werd SITREP correct opgemaakt/gecommuniceerd?

 • Werd nodige info bottom down teruggekoppeld?

Communicatie

 • Is de communicatie duidelijk voor iedereen?

 • Werd er een overlegmoment voorzien?

 • Is er communicatie met de patiënt?

Schriftelijke Communicatie

 • Houd men een dagboek bij?

 • Is er opvolging van patiënten?

 • Is er een correcte rapportage?

Voortzettingsvermogen

 • Reappro en herstel procedures.
  Fuco's.
  Personeelszorg.
  Veiligheidsaspecten.
  Materiaalruil.
  Huishoudelijke aspecten.
  Drills.

Mat & Eq exchange

 • Worden stocks aangevuld?

 • Worden stocks bijgehouden? Kent men zijn voorraad?

 • Wordt (Med) Mat correct afgevoerd?

Veiligheid

 • Zijn er Veiligheidsissues?

Huishoudelijke aspecten

 • Zijn er afspraken rond maaltijden?

 • Zijn er afspraken rond rustperiodes/shiften?

 • Add media

Kwaliteit van zorg en prioriteitsstelling

 • Brede zorg, niet uitsluitend trauma gericht. Prioriteit in afvoer en soort transport. Situational awareness

 • Add media

 • In welke mate is men in staat de juiste Prioriteit te stellen?

 • What issue?

 • Person, Equipment, Arms

Timeline

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

 • Select date

 • Observation/Action?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.