Taakverdeling en Organisatie

SOP

Is de PTA in het bezit van de SOP's?

Werken ze methodisch volgens SOP?

Werkt iedereen volgens de zelfde methode?

Werken ze TELKENS volgens dezelfde methode?

Weten ze waarom ze wat doen?

Organisatie

Weet men wat voor en na de eigen module gebeurt met een patient?

Weet iedereen wat de afspraken zijn bij samenwerkende modules?

Taakverdeling
Add media

Kent iedereen zijn/haar functie/rol?

Worden de verschillende rollen gerespecteerd?

Is er een duidelijke leider?

Kunnen er taken van elkaar overgenomen worden?

Is er een proactieve instelling?

Is er situationeel leiderschap?

Communicatie en Patiëntenoverdracht

Communicatie van hoog naar laag. Communicatie over patiënt. Vastleggen in dossiers. Wie is waar? Dagboek. Meldingen en rapportages.

Hand Over / Take Over
Add media

Kan men een patient veilig OVERGEVEN?

Wordt MIST gegeven?

Kan men een patiënt veilig OVERNEMEN?

Werd MIST ontvangen en begrepen?

Add media
Infoflow

Werd 9LINER correct opgemaakt / gecommuniceerd?

Werd SITREP correct opgemaakt/gecommuniceerd?

Werd nodige info bottom down teruggekoppeld?

Communicatie

Is de communicatie duidelijk voor iedereen?

Werd er een overlegmoment voorzien?

Is er communicatie met de patiënt?

Schriftelijke Communicatie

Houd men een dagboek bij?

Is er opvolging van patiënten?

Is er een correcte rapportage?

Voortzettingsvermogen

Reappro en herstel procedures.
Fuco's.
Personeelszorg.
Veiligheidsaspecten.
Materiaalruil.
Huishoudelijke aspecten.
Drills.

Mat & Eq exchange

Worden stocks aangevuld?

Worden stocks bijgehouden? Kent men zijn voorraad?

Wordt (Med) Mat correct afgevoerd?

Veiligheid

Zijn er Veiligheidsissues?

Huishoudelijke aspecten

Zijn er afspraken rond maaltijden?

Zijn er afspraken rond rustperiodes/shiften?

Add media

Kwaliteit van zorg en prioriteitsstelling

Brede zorg, niet uitsluitend trauma gericht. Prioriteit in afvoer en soort transport. Situational awareness

Add media

In welke mate is men in staat de juiste Prioriteit te stellen?

What issue?

Person, Equipment, Arms

Timeline

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Select date
Observation/Action?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.