Audit

Datum en tijdstip ontruiming
Adres
Technische informatie

Brand Meld Centrale aanwezig ?

Waar bevindt deze zich ?

Certificaat brandmeldinstallatie geldig ?

Geografisch paneel aanwezig ?

Waar bevindt zich dit ?

Nevenpaneel aanwezig ?

Waar bevindt zich dit?

Flitslicht aanwezig?

Lokatie flitslicht

Slow-whoop

Aantal ontruimingszones

Kleefmagneten op brandscheidingen ?

Zijn er vrijloop drangers aanwezig

Vluchtplannen aanwezig bij elke brandslanghaspel ?

Kleine blusmiddelen gekeurd ?

Deursturingen aanwezig ?

Luchtbehandeling driestandenschakelaar controleren op werking

Luchtbehandeling bij brand automatisch naar 100 % ?

Portofoons in gebruik ?

Noodverlichting in orde ?

Pictogramverlichting : komen deze overeen met vluchtplannen ?

Doormelding BMC :komt deze binnen bij PAC /RAC.

Lift : komt deze naar beneden, deuren open ?

Bronpomp ingeschakeld ?

RWA aanwezig ?

Organisatorische zaken

BHV ter plaatse binnen gestelde tijd ? (Binnen 2 minuten)

Heeft er opschaling plaatsgevonden ?

Was BHV herkenbaar( hestje of armband) ?

werden er duidelijke opdrachten gegeven (BHV-ers onderling ) ?

was de communicatie tussen bhv en meldkamer naar behoren ?

Heeft de BHV gebruik gemaakt van het brandmeldpaneel (ontruimen, ventilatie, kijken waar de brand zich bevind)

Hoe is de ontruiming verlopen ?
Ontruiming namens VeTraNed, instructeur:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.