Audit

Bouw en inrichting

Drukhierarchie en bewaken hersteltijden

Routing en kruisen vuil en schoon

Continue bewaken visuele parameters

Wasruimte schoon en opgeruimd en niet gebruikt als opslag

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Basishygiene

Handdesinfectie faciliteiten voldoende in de operatiekamer

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden voor alle medewerkers

Handdesinfectie algemeen frequentie

Handdesinfectie techniek alle plekken van de handen en gedurende 30 seconden

Kunstnagels worden niet gedragen

Er wordt gebruik gemaakt van scrubsuits conform Europese richtlijn EN 13795 (Clean air suits)

Alle haren zijn bedekt onder de muts

Niet eten en drinken in schone ruimtes zone A en B

Geen overbodige materialen, tassen en andere niet operatie gerelateerde items in de OK

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen kwaliteit conform Europese normering EN 455 en EN 374

Handschoenen gebruik correct en niet risicovol t.a.v verspreiding micro- organismen

Na uittrekken handschoenen consequent handdesinfectie

Gebruik bescherm brillen consequent

Mond neusmaskers kwaliteit

Mond neus maskers wissel per ingreep.

Preventie van prikaccidenten door juist gebruik van naaldencontainers

Verwijderen messen en ander scherp materiaal op veilige wijze

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Anesthesie

Intubatie en detubatie

Epiduraal en spinaal

Spuiten medicatie

Omgang met kritisch en semi-kritisch instrumentarium

Consequent en patiënt gebonden gebruik van bacterie-virusfilters

Wisselen van beademingsslangen inclusief alle losse onderdelen hiervan structureel en controleerbaar

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Medicatieveiligheid

Medicatie patiënt gebonden gebruik.
Klaar gemaakt per patiënt en niet langer dan 1 uur tevoren klaargemaakt

Basis hygiëne tijdens klaarmaken en toedienen

Desinfectie ampullen, flacons en bijspuitpunten

Geen verlopen producten

Gebruik spatels bij zalven en geopende potten en tubes gedateerd

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Opslag steriele medische hulpmiddelen

Geen verlopen, aangebroken of (mogelijk) beschadigde producten

Decentraal opslag conform richtlijnen

Controle steriliteit vooraf aan gebruik

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Infuuszorg

Handdesinfectie vooraf aan infuushandelingen

Er wordt gebruik gemaakt van veilige infuusnaalden

Naaldloos desinfecteerbare bijspuitpunten worden consequent gedesinfecteerd vooraf aan gebruik

Insertie en afplakken CVC conform protocol

Insteekopening infuus wordt met ademende infuusfolie afgeplakt

Huid wordt niet onthaard vooraf aan insertie infuusnaald

Desinfectie van de huid vooraf aan insertie infuusnaald

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Katheterzorg

Indicatie van blaaskatheters legitiem conform richtlijnen Verenso

Zo nodig gebruik maken van bladderscan pre of post operatief

Afdeling heeft een eenmalige katheter bij voorkeur voorzien van hydrogel coating

Inbrengen katheter steriel en bij voorkeur met katheterset

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Pre operatieve zorg patiënt

Pre operatief ontharen conform protocol

Pre operatief temperatuurmeting uitgevoerd

Desinfectie huid en afdekken patiënt

Preventief toedienen antibiotica controleerbaar juiste middel en op juiste tijdstip.
.

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Per operatieve zorg

Garanderen normothermie.
Objectief bewaken temperatuur.
Actief verwarmen.

Pre operatieve handdesinfectie gedurende 90 seconden

Instrumentensets worden pas geopend als patiënt in de OK is en bij voorkeur gepositioneerd

Vooraf aan aanreiken steriel materiaal vindt handdesinfectie plaats

Juiste positionering instrumententafels onder plenum

Garanderen steriliteit tijdens de ingreep

Deurbewegingen zo veel mogelijk beperkt

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Wondbedekking en sluiten wond

Goede kwaliteit wondbedekking waardoor wondbedekking zo lang mogelijk onaangetast.

Geen opruim activiteiten tijdens wondbedekking

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Post operatieve zorg

Temperatuurmeting bij aankomst op recovery

Zo nodig opwarmen post operatief op geleide van temperatuurmeting

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Afvoer van afval en lichaamsvloeistoffen

Afvalbakken zijn gesloten en zonder contact met handen te bedienen

Afval wordt na iedere ingreep uit de OK verwijderd

SZA wordt correct afgevoerd en niet onnodig gevuld

Afvalruimte is schoon en opgeruimd vooraf aan iedere ingreep

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Schoonmaak

Materiaal en middelen zijn geschikt voor de operatiekamers

Juiste middel en concentratie gegarandeerd

Gebruik en wisselen van handschoenen en aansluitend handdesinfectie

Ruimtes, materialen en oppervlakken zijn reinigbaar

Operatiekamer is visueel schoon vooraf aan iedere ingreep

Apparatuur en hulpmiddelen worden zo nodig gereinigd en liggen/ staan indien mogelijk van de vloer af

Verbeterpunten t.a.v. dit onderdeel

Conclusie, samenvatting en aanbeveling:

Conclusie, samenvatting en aanbeveling:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.