Title Page

 • Site conducted

 • Conducted on

AYIKLA

 • Kullanılmayan, güncelliğini yitirmiş veya gereksiz makine, tezgah, alet, edevat, masa, sandalye, dolap, pano, doküman, afiş, poster vb. şeyler ortamda yoktur

 • Hammadde stoku gereğinden fazla değildir, Hammadde ve yarı mamül Stoklası ile ilgili problem yoktur. (Tehlikeli ,Yüksek istif,Stok alan dışı stok )

 • Hasarlı nesne yoktur.(Ekipman,El Aleti,Palet,Makine)

 • Ayıklama adımı uygunsuzlukları

YERLEŞTİR

 • Tüm çalışma alanını kapsayan güncel bir yerleşim planı vardır

 • Yerleşim planına uygun bir şekilde yaya ve forklift yolları dahil tüm alanlar çizilip tanımlanmıştır

 • Hareketli ve hareketsiz tüm makine, teçhizat, alet, edavat, dolap, çekmece, raf, palet, kasa, sehpa , atık vb. şeylerin alanları belirlenmiş ve etiketlenmiştir

 • Minimum ve maksimum stok seviyelerini gösteren görsel stok takip uygulaması vardır

 • Tüm dosyalar, çizimler, bilgi, belge ve dokümanlar istenildiğinde bulunabilecek şekilde arşivlenmiştir

 • Çalışma ortamında iş güvenliğini tehlikeye sokacak kablo, hortum, boru, demir vb. malzemeler yoktur

 • Tüm güvenlik şalterleri, sigortalar ve diğer elektrik donanımı tehlike oluşturmayacak şekilde uygundur

 • Yerleştir adımı uygunsuzlukları

PARLAT

 • Tüm çalışma alanını ve teçhizatları kapsayan temizlik planına göre etkin temizlik yapılmaktadır

 • Kir kaynaklarına yönelik önlemler alınmıştır

 • Çalışma ortamında tanımlama rengini kaybetmiş ve hasarlanmış makine, teçhizat ve alan bulunmamaktadır

 • Tüm makine ve teçhizatların planlı, periyodik ve otonom bakımları yapılmakta, kayıtları tutulmaktadır

 • Çalışma alanındaki köşe ve gizli bölgelerin temizliğine dikkat edilmektedir

 • Yaya, forklift yolları ve alan tanımlama çizgileri belirgindir

 • Atıklar birbirine karıştırılmadan sınıflandırıldığı gibi depolanmaktadır

 • Parlat adımı uygunsuzlukları

ALIŞTIR

 • Görsel fabrika standartlarına uyulmaktadır

 • Personel Yönetmeliğinde ve İş sağlığı ve Güvenliği El Kitabında belirtilen kılık kıyafet kurallarına uygun çalışılmaktadır

 • Çalışanlar 5S'in ne anlama geldiğini ve her bir 5S adımın amacını tarif edebilir

 • Çalışanlar 5S konusunda bilgi ve bilinç düzeyine sahip olup alanda meydana gelen herhangi bir değişiklikte 5S adımları çalıştırılıp devreye alınmaktadır

 • Yerleşim planı, alan tanımları, temizlik planı, yaya ve forklift yolu şirketin 5S standartlarna uygun olarak yapılmıştır

 • Tüm tehlikeli maddeler bir araya toplanıp, yerleri tanımlanmış ve uygun şekilde muhafaza edilmiştir

 • Tehlikeli kimyasallara yönelik MSDS ler kullanım alanında bulunmaktadır

 • Alıştır adımı uygunsuzlukları

KALICI KIL

 • Denetim planı ve denetim takip çizelgesine göre çalışanlar kendi içinde 5S denetimini gerçekleştirmektedir

 • Denetim sonuçları kaizen kartları oluşturularak takip edilmektedir

 • Çalışma alanına ait performans göstergeleri takip edilip hedefe ulaşamama durumunda aksiyonlar alınmaktadır

 • Yerleşim planına, alan tanımlarına, temizlik planına, yaya ve forklift yollarına uyulmaktadır

 • 5S panosundaki bilgiler güncel durumu yansıtmaktadır

 • Alandaki 5S çalışmalarını Önce/Sonra formatında gösteren bilgisayar sunum dosyası güncellenmektedir

 • Alanda meydana gelen israflar belirlenip kaizen kartlarına aktarılmakta ve projeler oluşturulmaktadır

 • 5S kültürü yeni başlayan çalışanları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır

 • Mükemmel uygulanmış 5S uygulamaları için teşvikler mevcuttur

 • Kalıcı Kıl adımı uygunsuzlukları

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.