Bijlage huurcontract

Datum en gegevens van de woning.
Datum opname / Sleuteloverdracht
Adres van de woning:
Foto van gebouw / woning
Foto van woning appartement (met voordeur)
Gegevens Huurder

Voornaam huurder :

Achternaam Huurder:

Huidig adres:

Telefoon nummer ( vast en/of mobiel) :

E-mail adres(sen) :

Huurcontract

Ingangsdatum huurcontract.

Datum intrek van de woning ( indien bekend):

Interne verhuizing binnen Philadelphia Zorg.

De Woning
Type woning
Welke ruimten aanwezig
Overzicht vertrekken en details.
Ruimte(n)
Foto(s)van ruimte.
Ruimte(n)
Foto van de ruimte
Ruimte(n)
Foto(s) van de ruimte(n)
Ruimte(n)
Foto van de ruimte(s)
Aanwezige voorzieningen in ruimten

Apparatuur / voorzieningen keuken van (eigendom van) verhuurder.

Ruimte(n)
Foto(s) van de ruimte(s)
Aanwezige voorzieningen keuken:
Foto(s) keuken incl. apparatuur en bijzonderheden

Aanwezige voorzieningen badkamer

Badkamer voorzieningen
Foto(s) badkamer incl. Voorzieningen en bijzonderheden.
Nutsvoorzieningen
Nutsvoorzieningen / aanwezig
Sleutels

Sleutels welke zijn overhandigd zijn gecertificeerde sleutels en deze kunnen niet zonder certificaat worden bijgemaakt.

Voordeursleutel, aantal :

Achterdeur sleutel, aantal:

Vuil (container) sleutel of pas, aantal:

Postkast / brievenbus sleutel, aantal:

Meterkast sleutel, aantal:

Schuur / garage sleutel, aantal:

Overige (geef naam en aantal op):

Meterstand gas m3:

Meterstand water m3 :

Meterstand elektra tarief 1 KwH

Meterstand elektra tarief 2:

Meterstand (blok of stadsverwarming)

Maak opname (foto) van de meterstanden.

Voorwaarden en wijzigingen

Gemaakte afspraken met huurder:

Overige gemaakte afspraken.

Datum van ondertekening:
Voor akkoord (handtekening huurder)
Voor akkoord (handtekening verhuurder)
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.