Information

 • Site conducted

 • Document No.

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Bilder

 • Bilder av overlevert anlegg

Levert utstyr i henhold til kontrakt

 • Maskin

 • Tilleggsutstyr

Sikkerhetskontroll

 • Protokoll for testing og opplæring ferdigstilt og signert

 • Maskin nummer

 • Kjemiprodukter grovjustert (Blir målt og finjustert av tekniker)

 • Kjemipumper merket

Merknader

 • Spesielle merknader som skal følges opp

 • Signatur WT representant

 • Signatur kundens representant

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.