Algemene competenties

Competenties in verband met administratie.

 • De leerling heeft de documenten met zorg behandeld.

 • De leerling heeft de documenten op de afgesproken tijd afgegeven aan de stagebegeleiding.

Competenties in verband met initiatief nemen

 • De leerling toont interesse in het werk van anderen.

 • De leerling is bereid minder aangename klussen uit te voeren.

Competenties met betrekking tot inzet en doorzettingsvermogen.

 • De leerling verwerkt opmerkingen op een positieve manier.

 • De leerling vertoeft steeds in het salon, ook als er geen opdrachten voor haar/hem zijn.

Competenties met betrekking tot discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid.

 • De leerling gaf een aangename indruk bij het eerste contact.

 • De leerling komt steeds op tijd,en verwittigt tijdig bij afwezigheid.

 • De leerling toont respect voor het materiaal van de stagegever.

Competenties ivm met voorkomen

 • De leerling besteedt de nodige zorg en aandacht aan zijn persoonlijke hygiene.

Competenties met betrekking tot flexibiliteit.

 • De leerling werkt rustig en zelfstandig, ook bij wijziging van een opdracht.

 • De leerling kan samenwerken met andere collega's.

 • De leerling is steeds beleefd.

Competenties met betrekking tot communicatie.

 • De leerling gebruikt een verzorgde taal.

 • De leerling kent de gebruikelijke vaktermen voor het salongebruik.

Competenties in verband met vaardigheden.

 • De leerling werkt ordelijk en nauwkeurig.

 • De leerling benadert zelfstandig de klant.

Competenties met betrekking tot plannen en organisatie van werk.

 • De leerling ruimt spontaan het gebruikte materiaal op en laat de werkplek ordelijk achter.

 • De leerling gaat op een verantwoorde manier om met het martiaal in het salon.

Bespreking tussentijdse evaluatie.

 • Opmerkingen

 • Select date

 • Stagebegeleider: Monique De Geynst

 • Leerling:

 • Stagementor:

Fotomateriaal

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.