Audit

Algemene competenties
Competenties in verband met initiatief nemen

De stagiair ziet werk en pakt het spontaan aan.

De stagiair toont interesse voor het vak.

Competenties met betrekking tot inzet en doorzettingsvermogen.

De stagiair verwerkt opmerkingen op een positieve manier

De leerling vertoeft steeds in het salon, ook als er geen opdrachten voor haar/hem zijn

Competenties met betrekking tot discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid.

De stagiair is steeds aanwezig en verwittigt tijdig bij afwezigheid.

De stagiair komt steeds op tijd

Competenties in verband met persoonlijke verzorging.

De stagiair besteed de nodige zorg en aandacht aan persoonlijke hygiëne.

De stagiair draagt gepaste en verzorgde kledij

Competentie met betrekking tot verslaggeving in het werschrift.

Het werkschrift is degelijk en ordelijk ingevuld

De stagiair zorgt ervoor dat het werkschrift wekelijks wordt ondertekend.

Opdracht 1 werd volledig uitgewerkt.

Competenties met betrekking tot communicatie.

De stagiair kan met de klant een gesprek voeren

De stagiair gebruikt een verzorgde taal en is beleefd in de omgang.

De stagiair kent de gebruikelijke vaktermen voor het salongebruik

Vakgebonden competenties
Competenties in verband met vaardigheden.

De stagiair kan aangeleerde technieken uitvoeren

De stagiair werkt ordelijk en nauwkeurig

De stagiair geeft vertrouwen aan de klant

Competenties in verband met kleurtechnieken

De stagiair kan een kleuring toepassen op een ordelijke manier.

De stagiair kan de kleuring op de juiste manier emulgeren en uitspoelen.

De stagiair kan dit op een aanvaardbaar tempo toepassen.

Competenties met betrekking tot plannen en organisatie van werk.

De stagiair ruimt spontaan het gebruikte materiaal op en laat de werkplek ordelijk achter

De stagiair gaat op een verantwoorde manier om met het materiaal in het salon

Competenties in verband met brushingtechnieken

De stagiair kan een goede hoofdwassing +verzorging uitvoeren.

De stagiair kan een brushing met de juiste techniek uitvoeren op kort haar

De stagiair kan een brushing uitvoeren met de juiste techniek op lange haren

Bespreking tussentijdse evaluatie.

Opmerkingen

Select date
Leerling:
Stagebegeleider: De Geynst Monique
Stagementor:
Fotomateriaal
Add media
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.