Algemene competenties

Competenties in verband met initiatief nemen

 • De stagiair benadert zelfstandig de klant op een spontane manier

 • De stagiair toont interesse in het werk van anderen

Competenties met betrekking tot inzet en doorzettingsvermogen.

 • De stagiair kan geleverde kritiek aanvaarden

 • De stagiair verwerkt opmerkingen op een positieve manier

 • De leerling vertoeft steeds in het salon, ook als er geen opdrachten voor haar/hem zijn

Competenties met betrekking tot discipline, stiptheid en verantwoordelijkheid.

 • De stagiair komt steeds op tijd.

 • De stagiair is steeds aanwezig of verwittigd tijdig bij afwezigheid

 • De stagiair gaat op een verantwoorde manier om met het materiaal in het salon.

Competenties in verband met persoonlijke verzorging.

 • De stagiair heeft steeds een fitte indruk en een dynamische uitstraling

 • De stagiair besteed zorg en de nodige aandacht aan persoonlijke hygiĆ«ne

 • De stagiair draagt gepaste en verzorgde kledij

Competenties met betrekking tot flexibiliteit.

 • De stagiair kan samenwerken met andere collega's

 • De stagiair is steeds beleefd in de omgang

Competenties met betrekking tot communicatie.

 • De stagiair kan met de klant een informatief gesprek voeren

 • De stagiair gebruikt een verzorgde taal

Vakverbonden competenties

Competenties in verband met vaardigheden.

 • De stagiair werkt aan een aanvaardbaar tempo

 • Eris een evolutie in het werk van de stagiair

 • De stagiair werkt ordelijk en nauwkeurig

 • De stagiair geeft vertrouwen aan de klant

Competenties in verband met kleurtechnieken

 • De stagiair kan kleurtechnieken uitvoeren op een zuivere en nette manier

 • De stagiair kan de kleur op een aangename manier emulgeren, spoelen en naverzorgen

 • De stagiair kan een kleuring toepassen aan een aanvaardbaar tempo.

Competenties met betrekking tot plannen en organisatie van werk.

 • De stagiair ruimt spontaan het gebruikte materiaal op en laat de werkplek ordelijk achter

 • De stagiair gaat op een verantwoorde manier om met het materiaal in het salon

Competenties in verband met brushingtechnieken

 • De stagiair kan een brushing met de juiste techniek uitvoeren op kort haar en lang haar.

 • De stagiair gebruikt de aangepaste materialen volgens de lengte van de haren

 • De stagiair gebruikt de aangepaste materialen volgens de wens van de klant

Competenties in verband met technieken voor watergolf

 • De stagiair kan een watergolf uitvoeren aan een aanvaardbaar tempo.

 • De stagiair kan een aangepaste watergolf uitvoeren en dit met het juiste materiaal.

Competentie met betrekking tot verslaggeving in het werschrift.

 • De stagiair geeft wekelijks het schrift af aan de stagementor

 • De stagiair zorgt ervoor dat het werkschrift wordt ondertekend

 • Opdracht 3 werd volledig uitgewerkt.

 • Het werkschrift is degelijk en ordelijk ingevuld

Bespreking tussentijdse evaluatie.

 • Opmerkingen

 • Leerling:

 • Stagebegeleider: De Geynst Monique

 • Stagementor:

Fotomateriaal

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.