MAKLUMAT PENILAIAN

 • TARIKH:

 • WAKTU MULA:

 • WAKTU TAMAT:

 • NO. TRAKTOR:

 • NO TRELER:

 • NAMA PEMANDU:

 • LOKASI
 • PENGESAHAN SELEPAS DIBERI LATIHAN

 • LATIHAN ULANGAN / SEBAB KEMALANGAN

 • PEMANDU BERISIKO TINGGI

 • STATUS PERNILAIAN

PENGAWASAN DI JALAN RAYA KE TEMPAT PELANGGAN

 • 1. Kelajuan mengikut peraturan yang ditetapkan.

 • 2. Mengekalkan jarak pengekoran yang selamat di setiap masa.

 • 3. Memakai Talipinggang keselamatan / mematuhi peraturan penggunaan telefon semasa memandu.

 • 4. Menggunakan isyarat dengan betul apabila memasuki persimpangan / menukar lorang /memasuki lorong selepas memotong.

 • 5. Tidak bergerak secara berkumpulan dengan pemandu lain.

 • 6. Memandu dengan menggunakan lorong yang betul di jalanraya dua lorong / tidak memotong Q dan tidak menggunakan lorong kecemasan.

 • 7. Tidak berhenti untuk berehat di kawasan yang berbahaya / sesak / bahu jalan yang kurang dari 5 meter.

 • 8. Meletakkan lori dengan selamat untuk berehat di R&R. Tayar disendal / kon digunakan jika kawasan meletakkan lori di luar kawasan letak lori.

SEBELUM PENURUNAN

 • 9. Mengesahkan lokasi penghantaran adalah betul seperti tertera dalam dokumen penghantaran.

 • 10. Lori diletakkan di posisi yang betul di kawasan penurunan tapak, dan pasangkan brek parking.

 • 11. Turun dari kabin lori menggunakan 3-point stance & memastikan semua pintu lori ditutup.

 • 12. Topi / kasut / cermin mata / sarung tangan keselamatan (PPE) tersedia untuk penurunan (pemandu / pembantu).

 • 13. Periksa halangan-halangan di kawasan tapak (sumber nyalaan, laluan pengendalian menolak silinder ditapak pelanggan).

 • 14. Memastikan tempat penyimpan silinder dalam keadaan baik untuk meletakkan silinder.

 • 15. Memastikan semua silinder diikat dengan kemas (menggunakan 2 unit tali keselamatan kargo / 1 unit untuk CDP).

 • 16. Tiada silinder-silinder yang diletakkan secara berasingan tanpa diikat dengan kemas.

PROSEDUR PENURUNAN

 • 17. Pemandu / Pembantu mengendalikan silinder dengan selamat dan berpandukan prosedur pengendalian manual.

 • 18. Pemandu / pembantu mengendalikan 1 silinder pada setiap waktu.

 • 19. Pemandu / pembantu menggunakan rantai tersedia semasa operasi pemindahan penurunan / pengambilan silinder pulangan di tail lift.

 • 20. Pemindahan terus silinder dari tail lift ke tempat penyimpanan silinder tanpa ada tempat persinggahan.

 • 21. Mengendalikan tail lift dengan cermat (kabel tidak tersangkut pada badan tail lift).

 • 22. Jika penurunan menggunakan forklift, pastikan forklift berada dalam keadaan yang selamat untuk digunapakai (talipinggang & brek berfungsi dan berada dalam keadaan baik).

 • 23. Mengangkat / menurunkan CDP dengan betul dengan menggunakan forklift.

PENYELESAIAN & PENILAIAN DIRI SENDIRI

 • 24. Pastikan semua dokumen telah dicop dan ditandatangani oleh pihak pelanggan.

 • 25. Pastikan pemeriksaan pada silinder dilakukan sekiranya terdapat kerosakkan / kecacatan / silinder bercat & karat untuk diisi dalam borang CRCDF.

 • 26. Pastikan pemeriksaan ikatan dilakukan keatas kesemua tali keselamatan kargo untuk memastikan kesemua ikatan adalah kemas.

 • 27. Lakukan pemeriksaan keselamatan dengan berjalan mengelilingi lori untuk memastikan semua kerja telah diselesaikan dengan betul.

 • 28. Lengkapkan borang UDCR untuk melaporkan keadaan tidak selamat di tempat pelanggan.

 • 29. Naik ke dalam kabin lori guna 3-point stance.

 • 30. Meninggalkan tempat pelanggan dengan memeriksa kawasan terlindung dan bergerak secara perlahan keluar dari tempat pelanggan tersebut.

 • JUMLAH

 • PERATUSAN SELAMAT (%)

 • Komen dan maklumbalas

 • Dinilai & Disediakan oleh

 • Disemak Oleh

 • Note: Minimum Pass Rate for Competency Evaluation is 85% safe

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.