Audit

HOOFD PERIFERE BLOEDBANK

1. PERSONEEL

Heeft module personeel de MBB cursus behaald?

Zo ja, wanneer?

Heeft module personeel de MGC bloedbank cursus behaald?

Zo ja, wanneer?
2. VEILIGHEID

Zijn alle 1TH veiligheidsmarkeringen aanwezig?

Is de brandblusser gekeurd en aanwezig?

Zo ja, wanneer?

Kan bloedbank personeel zijn handen wassen?

Beschikt de module over een CO2 alarmering?

Beschikt de module over recente MSDS-en?

Zijn alle persoonlijke beschermmiddelen aanwezig?

Beschikt de module over noodverlichting?

Is de vluchtroute vrij toegankelijk en gemarkeerd?

Is er voldoende werkruimte om de bloedbank functie uit te voeren?

Heeft al het bloedbank productie materieel zijn eigen wandcontactdoos?

Is er een procedure in geval van spat- snij- prikaccidenten

Is er een procedure om onderhoudsmonteurs te beschermen tegen besmetting?

3. MODULE BEVEILIGING

Is bloedbank module afsluitbaar?

Is de bloedbank vriezer afsluitbaar?

Is de bloedbank koelkast afsluitbaar?

4. DOCUMENTATIE

Is alle MGC container documentatie aanwezig?

* 1TH, 1DL, IWK's, OK's, IKA's

Is het actieve handboek "Perifere bloedbank" aanwezig?

* Versie en datum controle

5. GEVAARLIJKE STOFFEN OPSLAG

5.1. VLAMBAAR

Worden vlambare stoffen opgeslagen in juiste flessen?

Is het totale volume vlambare stoffen onder het maximaal toelaatbare voor de bloedbank?

5.2. DRUKCYLINDERS

Worden de gas cylinders volgens richtlijnen opgeslagen en aangesloten?

Zijn de gas cylinders en leidingen gelabeld en gemarkeerd?

Worden lege gas cylinders gemanaged en verwisseld?

6. HUISHOUDELIJK

Zijn alle vloeren, wanden, werktafels etc schoon?

Is de module schoon, overzichtelijk en ordelijk?

Is er een schoonmaakrooster aanwezig?

7. AFVAL MANAGEMENT

Wordt afval gescheiden?

Zijn afvalvaten voorzien van juiste afvalmarkering?

8. CONTAINER INFRA

8.1. Onderhoud, keuringen en rapportages

Zijn alle container keuringen en onderhoudsrapporten beschikbaar?

Is de container voorzien van geldig CSC etiket op voordeur?

Wat is keuringsdatum?

Is de container onderhouden?

Wat is onderhoudsdatum?

Is het airco en ventilatie systeem onderhouden?

Wat is onderhoudsdatum?

Is het droge lucht systeem onderhouden?

Wat is onderhoudsdatum?

8.2. Functioneel

Is er voldoende licht voor de bloedbank processen?

Is het binnen klimaat instelbaar voor de bloedbank processen?

Is de luchtvochtigheid instelbaar voor de bloedbank processen?

9. BLOEDBANK MATERIEEL

9.1. -80 vriezer 1

Serienummer?

Is vriezer 1 onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum vriezer 1?

Is de -80 vriezer functioneel?

Is de vriezer aangesloten op een alarmeringssysteem?

Is de -80 vriezer aangesloten op temperatuur monitoring?

Is de vriezer aangesloten op CO2 backup?

Zijn de juiste setpoints conform handboek geprogrammeerd?

9.1. -80 Vriezer 2

Serienummer?

Is vriezer 2 onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum vriezer 2?

Is de -80 vriezer functioneel?

Is de vriezer aangesloten op een alarmeringssysteem?

Is de -80 vriezer aangesloten op temperatuur monitoring?

Is de vriezer aangesloten op CO2 backup?

Zijn de juiste setpoints conform handboek geprogrammeerd?

9.2. Bloedbank koelkast 1

Serienummer?

Is bloedbank koelkast onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van bloedbank koelkast 1?

Is de bloedbank koelkast functioneel?

Is de bloedbank koelkast aangesloten op een alarmeringssysteem?

Is de bloedbank koelkast aangesloten op temperatuur monitoring?

Zijn de juiste setpoints conform handboek geprogrammeerd?

9.2. Bloedbank koelkast 2

Serienummer?

Is bloedbank koelkast onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van bloedbank koelkast 2?

Is de bloedbank koelkast functioneel?

Is de bloedbank koelkast aangesloten op een alarmeringssysteem?

Is de bloedbank koelkast aangesloten op temperatuur monitoring?

Zijn de juiste setpoints conform handboek geprogrammeerd?

9.3. Waterbad 1

Serienummer?

Is het waterbad onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van waterbad 1?

Is de bloedbank waterbad functioneel?

9.3. Waterbad 2

Serienummer?

Is het waterbad onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van waterbad 2?

Is de bloedbank waterbad functioneel?

9.4. Sterile connection 1

Serienummer?

Is sterile connection onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van sterile connection 1?

Is sterile connection functioneel?

9.4. Sterile connection 2

Serienummer?

Is sterile connection onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van sterile connection 2?

Is sterile connection functioneel?

9.5. Sealtang 1

Serienummer?

Is sealtang onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van sealtang 1?

Is sealtang functioneel?

9.5. Sealtang 2

Serienummer?

Is sealtang onderhouden en rapportage beschikbaar?

Wat is onderhoudsdatum van sealtang 2?

Is sealtang functioneel?

9.6. Temperatuur monitoring

Serienummer?

Is temperatuur monitoring gekeurd en rapportage beschikbaar?

Wat is keuringsdatum van monitoringsysteem?

Is temperatuur monitoring functioneel volgens instructiekaart?

9.7. Alarmeringssysteem

Is temperatuur alarmering functioneel volgens instructiekaart?

9.8. CO2 backup

Is CO2 backup functioneel volgens instructiekaart?

10 VERBRUIKSARTIKELEN

Zijn er voldoende houdbare verbruiksartikelen aanwezig?

11. PERFORMANCE QUALIFICATION

Bloedbank kan conform procedures operationeel deployen.

Bloedbank kan conform procedures bloed ontvangen.

Bloedbank kan conform procedures bloed bewaren.

Bloedbank kan conform procedures bloed produceren.

Bloedbank kan conform procedures bloed uitgeven.

Bloedbank kan conform procedures de temperatuur monitoren en alarmeren,

Bloedbank kan conform procedures de module instandhouden.

Bloedbank kan conform procedures de hemovigilans bewaken.

Bloedbank kan conform procedures de patient privacy bewaken.

Bloedbank kan conform procedures de patient veiligheid garanderen.

ADDITIONEEL COMMENTAAR

INSPECTEUR HANDTEKENING
HOOFD PBB HANDTEKENING
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.