Audit

Plantning og planter

Er træet (træerne) plantet korrekt jf. normer og beskrivelse?

Angiv detajler om placering på byggeplads

Foto dokumentation "Stedsangivende oversigtsfoto"
Opbinding

Underjordisk opbinding?

Monteret efter leverandørens anvisninger?

Foto dokumentation inden tildækning

Stolpe opbinding?

Er stolperne rammet ned uden for klumpen?

Er remme / bånd monteret jf. procesbeskrivelsen?

Vandingsanlæg

Vandingspose

Underjordisk vandingsanlæg

Er første (1) vanding udført ved plantning?

Oprydning og kontrol

Oprydning af affald og overskudsjord fjernet?

Står planterne lodret og opbindingen flugter?

Bemærkning til rapporten

Skrives her...

Foto dokumentation
Verifikation
Underskriv her...
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.