Ruimte

 • Staan er in het schoolwerkplan de nodige afspraken voor leerkrachten over het gebruik van de turnzaal/sportzaal?

 • Worden de afspraken over het gebruik van de turnzaal/sportzaal door de leerkrachten nageleefd?

 • Gedetailleerd?

 • Afspraken over het uurrooster waarop de turnzaal/sportzaal/speelzaal bezet is.

 • Afspraken over het gebruik en opbergen van toestellen.

 • Afspraken over het melden van defecten.

 • Afspraken over het verluchten van lokalen (incl. kleedkamers)

 • Afspraken voor eventueel vervoer

 • Andere...

 • Relevante afspraken

 • afspraak
 • Beschrijving

 • Staan in het schoolreglement of schoolbrochure de nodige afspraken voor de kinderen over het turnen/sporten/spelen?

 • Staan in het schoolreglement of schoolbrochure de nodige afspraken over kledij, schoeisel, houding, niet deelname aan het turnen,…

 • Worden de afspraken over het turnen/sporten/spelen door de kinderen nageleefd?

 • Kan bij ongevallen snel hulp worden ingeroepen, rechtstreeks langs de telefoon of via een intern netwerk?

 • Is er een EHBO-verbanddoos in (de omgeving van) de turnzaal/sportzaal?

 • Is de inhoud opgebouwd in overleg met de schoolarts?

 • Zijn de nodige richtlijnen voor evacuatie aangebracht?

 • Zijn alle uitgangen vrij (niet geblokkeerd door toestellen, enz...)? Zowel gewone als nooduitgangen?

 • Is de zaal voldoende ruim, zodat er veilig geturnd/gesport kan worden?

 • Info...

 • Grootte: lengte 20 à 30 m, breedte 10 à 12 m, hoogte 6 à 7 m (Ook afhankelijk van het aantal kleuters en leerlingen)

 • Wordt de zaal voldoende verlucht?

 • Info...

 • ramen die open kunnen en/of goed functionerende afzuiginstallatie

 • Wordt de zaal voldoende verlicht, zonder verblinding?

 • Info...

 • minstens 200 lux (Vraag bij twijfel bijkomend onderzoek aan de geneesheer van het CLB of de IDPBW) Zonwering indien nodig.

 • Wordt de zaal voldoende verwarmd?

 • Info...

 • 12°C à 15°C

 • Is de geluidshinder beperkt?

 • Info...

 • o.a. geen 'hinderlijke akoestiek' bij het turnen, sporten of spelen

 • Is het struikelgevaar miniem, zijn gevaarlijke hindernissen afwezig?

 • Is de vloer voldoende geschikt voor het turnen/sporten?

 • Is de vloer zichtbaar nog in goede staat?

 • Is er geen gevaarlijke opstapeling van sportmateriaal?

 • Zijn scherpe, uitstekende delen afwezig?

 • Zijn de ruiten voldoende afgeschermd of is er veiligheidsglas?

 • Zijn de verlichtingsarmaturen, klokken en dergelijke voldoende beschermd tegen beschadigingen?

 • Zijn de elektriciteitsleidingen, schakelaars, stopcontacten, thermostaten, … onbeschadigd?

 • Zijn de stopcontacten kindveilig?

 • Zijn de turntoestellen zichtbaar nog in goede, veilige staat?

 • Zijn er gescheiden vuilnisbakken?

 • Wordt de zaal goed onderhouden?

 • Info...

 • Enerzijds door het onderhoudspersoneel volgens het onderhoudsprogramma, maar anderzijds door de leerkracht LO en de leerlingen volgens afspraken, volgens reglement (geen afval laten rondslingeren, ...)

 • Voldoet de turn-/sport-/speelzaal aan alle andere vereisten gesteld in het brandweerverslag/ brandpreventieverslag?

 • Zijn er aan de turnzaal/sportzaal de nodige kleedkamers verbonden?

 • Gehuurde turnaal?

 • indien gehuurd, brandweerverslag vragen aan de verhuurder

 • Zijn er aan de turnzaal/sportzaal de nodige kleedkamers verbonden?

Turntoestellen

 • Welke toestellen zijn aanwezig?

 • Gelieve te selecteren welke turntoestellen beschikbaar zijn.

Klimtouwen

 • Onderzoek elk klimtouw

 • klimtouw
 • De klimtouwen zitten vast in hun wagentje?

 • Neem een foto en laat dit dringend opvolgen.

 • Zijn alle leerkrachten LO verwittigd dat dit touw niet meer gebruikt mag worden?

 • De kettingen tussen de wagens vertonen geen gebreken?

 • Verkeren de klimtouwen nog in goede staat? (geen zichtbare beschadigingen of knopen)

 • Lopen de wagens waaraan de touwen bevestigd zijn nog soepel in de rolinrichting?

 • Bevoegde personen (klusdienst, externe firma) moet wagens smeren.

Ringen

 • Zit de kettingbevestiging stevig aan de ringen?

 • Worden de (houten) ringen belast over een vlak groter dan 100 mm (bijv. bij het inhangen van andere toestellen)?

 • Zijn de (houten) ringen gaaf en splintervrij?

 • Is de ringenhaak aan de achterkant beschermd?

Rekken

 • Zitten de rekken nog stevig vast of kunnen ze rammelvrij vastgezet worden?

 • Zijn de rekken nog verzekerd tegen loskomen?

 • Zijn eventuele spankabels, kettingen en lieren nog in veilige staat?

 • Zitten de sporten nog goed vast en kunnen ze niet meedraaien?

 • Zijn de sporten niet beschadigd en vrij van splinters?

Turnbrug

 • Kunnen de staanders van de turnbrug gemakkelijk worden verplaatst en goed worden vastgezet?

 • Zijn de houten liggers onbeschadigd en goed bevestigd aan de staanders?

 • Wielen zijn ingetrokken bij berging?

Minitrampoline

 • Kunnen de verstelbare poten van de minitrampoline nog goed vergrendeld worden?

 • Zijn de antislipvloerbeschermers van de minitrampoline nog in goede staat?

 • Is het metalen raam en zijn de veren van de minitrampoline nog volledig beschermd door geposterd dek? (dit dek is aan de voorkant elastisch bevestigd)

 • Is de spanning in het springdoek van de minitrampoline zo ingesteld dat wie inspringt in de laagste stand de grond in geen geval raakt (geen veren toevoegen of weglaten)? Zijn de veren en elastische spanners nog in goede staat?

 • Het toestel wordt veilig opgeborgen (bij voorkeur afgesloten of vergrendeld met een slot)

Sprinkast, bok, paard

 • Zijn de antisliphoeven van bok en paard nog intact?

 • Zijn de verstelbare poten van bok en paard nog goed manipuleerbaar?

 • Zijn de houten onderdelen van de springkast nog onbeschadigd en passen ze stevig in elkaar?

 • Staat de springkast in de berging niet op wielen? Is de bedieningshendel ingeschoven? (indien mogelijk)

Matten

 • Zijn de zelfklevende strips stofvrij?

 • Is de landingsmat bij de stiksels nog onbeschadigd? Is de vulling van de landingsmat nog in goede staat, geeft ze nog voldoende schokdemping?

 • Hebben de turnmatten nog voldoende schokdemping en zijn ze nog onbeschadigd? (men mag nooit de vloer voelen bij het landen)

Balken, Zweedse banken

 • Zijn alle houten onderdelen gaaf en splintervrij?

 • Zijn de kleppen en uiteinden in zichtbaar goede staat?

 • Zijn antislippoten intact?

Andere

 • Zijn alle andere toestellen (b.v. horden) in veilige staat?

 • Onveilige toestellen:

 • voorwerp
 • Beschrijving toestel

 • Onveilige situatie

 • Duid het risico aan

 • Leidde in het verleden al tot ongevallen of bijna-ongevallen.

 • Zijn alle gebruikte voorwerpen (b.v. hoepels) in veilige staat?

 • Onveilige voorwerpen:

 • voorwerp
 • Beschrijving voorwerp

 • Onveilige situatie

 • Duid het risico aan

 • Leidde in het verleden al tot ongevallen of bijna-ongevallen.

 • Worden alle toestellen veilig opgeborgen?

 • Zijn er bijkomende opmerkingen van de leerkrachten LO?

 • Opmerkingen

 • opmerking
 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter illustratie

 • Zijn er bijkomende opmerkingen van een geschoold technicus bij nazicht/controle?

 • Opmerkingen

 • opmerking
 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter illustratie

Sporttoestellen

 • Beschikbare sportinfrastructuur

 • Gelieve de beschikbare sportinfrastructuur te selecteren

Basketbal

 • Plexi/plastic plaat is niet beschadigd?

 • Constructie is stevig?

 • Mobiele basketbalkorven?

 • Mobiele basketbalkorven kunnen vastgezet worden? (remmen, wielblokkering, ...)

 • Zwaartepunt ligt voldoende naar achter bij mobiele basketbalkorven?

 • Andere opmerkingen?

 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter ondersteuning

(Zaal)voetbal

 • De doelen zijn stevig verankerd of stabiel?

 • Er zijn geen grote gaten in het net?

 • Andere opmerkingen?

 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter ondersteuning

Volleybal

 • Er zijn geen grote gaten in het net?

 • De palen zijn stevig verankerd?

 • Het net kan gemakkelijk en stevig opgespannen worden?

 • Andere opmerkingen?

 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter ondersteuning

Andere (korfbal, badminton, ...)

 • Opmerkingen?

 • Beschrijving

 • Eventuele foto ter ondersteuning

Afsluitend

 • Afsluitende opmerkingen en adviezen

 • Bemerking
 • Waarover gaat het? (toestel, voorwerp, afspraak, ...)

 • Wat is de opmerking?

 • Eventuele ondersteunende foto

 • Eventuele ondersteunende schets

 • Handtekening preventieadviseur(s)

 • ...

 • Leerkracht
 • Handtekening uitvoerder

 • Heeft de risicoanalyse bijgewoond

 • Handtekening leerkracht(en) LO

 • ...

 • Leerkracht
 • Handtekening uitvoerder

 • Heeft de risicoanalyse bijgewoond

 • Handtekening directie(s)

 • ...

 • Leerkracht
 • Handtekening uitvoerder

 • Heeft de risicoanalyse bijgewoond

 • Andere deskundige(n)

 • ...

 • Leerkracht
 • Handtekening uitvoerder

 • Heeft de risicoanalyse bijgewoond

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.