Audit

Voorbereiding isolatie

Isolatie is met de juiste indicatie ingesteld, door de juiste bevoegde

De juiste isolatiekaart wordt gebruikt

De ingestelde isolatie is gemeld bij de Deskundige infectiepreventie

De juiste handalcohol is aanwezig in de sluis en op de lamer (niet standaard Virugard)

Bent u op de hoogte van de reden voor isolatie?

Is de patiënt geïnformeerd over de isolatie?

Op welke wijze is de patiënt geïnformeerd?
Uitvoering

Voor patiëntencontact worden de handen gedesinfecteerd

Bij het verlaten van de patiëntenkamer worden de handen gedesinfecteerd

Verpleegkundige draagt juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

Verpleegkundige hanteert een juiste volgorde voor uittrekken van de beschermingsmiddelen

Na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen worden de handen opnieuw gedesinfecteerd

Op welke wijze kunnen onderzoeken/operaties plaatsvinden bij een geïsoleerde patiënt (vooraf informeren)
Op welke wijze vindt transport van de geïsoleerde patiënt plaats?
Indien de patiënt met ontslag gaat naar huis of andere zorginstelling, op welke wijze wordt de ontvangende (thuiszorg) instelling geïnformeerd over de geldende isolatiemaatregelen?
Omgevingsfactoren

De isolatie wordt in de juiste ruimte uitgevoerd

Deuren zijn gesloten (indien van toepassing)

Patiënt heeft eigen sanitaire voorzieningen (indien van toepassing)

Er liggen geen onnodige materialen in de sluis

In de kamer is er voor maximaal 24 uur voorraad van disposable materialen aanwezig

Kunt u laten zien of de drukinstelling van de isolatiekamer/-sluis juist is ingesteld? Waar kunt u informatie hierover vidnen? (iDoc - hoofddocument isolatie)

Kennis

Op welke wijze wordt het besluit genomen dat u bevoegd bent voor het zelfstandig uitvoeren van isolatieverpleging?

Wordt (bij)scholing gefaciliteerd?

Op welke wijze?

Op welke wijze houdt u zelf uw kennis actueel op gebied van isolatieverpleging? (protocol opzoeken vóór uitvoering isolatieverpleging)

Op welke wijze stelt u zichzelf of wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in isolatieprotocollen?

Verdiepingsvragen

Verpleegkundige/ arts 1

Welke isolatievormen kent u?

druppelisolatie

strikte isolatie

aerogene isolatie

beschermende isolatie

contactisolatie

Op welke wijze kunt u zelf controleren of er sprake is van een isolatie indicatie?

Waar is het protocol te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

Waar zijn de isolatiekaarten te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

Door wie vindt er controle plaats op isolatie indicatie en op welke momenten? (verpleegkundige/ arts, i.o.m. DI)

Vindt er registratie plaats van isolatie (indicatie)?

Waar vindt deze registratie plaats?

Wie besluit tot het opheffen van de isolatie?

Heerst er een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken op handhygiëne en het gebruik van voorzorgsmaatregelen?

Welke maatregelen gelden er voor de geïsoleerde patiënt? (protocol)

Welke maatregelen gelden er voor bezoekers van de geïsoleerde patiënt? (melden bij verpleegkundige, protocol voorschriften)

Waar kunt u de benodigde isolatiematerialen vinden? (Berging)

Waar kunt u de benodigde isolatiemaatregelen vinden, wanneer deze niet op eigen afdeling beschikbaar zijn? (Noodvoorraad kelder vlinder 4)

Op welke wijze wordt er omgegaan met medische hulpmiddelen die gebruikt worden bij een patiënt is isolatie? (Bij voorkeur patiëntgebonden, anders reinigen/ desinfecteren alvorens bij een andere patiënt te gebruiken)

Verpleegkundige/ arts 2

Welke isolatievormen kent u?

druppelisolatie

strikte isolatie

aerogene isolatie

beschermende isolatie

contactisolatie

Op welke wijze kunt u zelf controleren of er sprake is van een isolatie indicatie?

Waar is het protocol te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

Waar zijn de isolatiekaarten te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

Door wie vindt er controle plaats op isolatie indicatie en op welke momenten? (verpleegkundige/ arts, i.o.m. DI)

Vindt er registratie plaats van isolatie (indicatie)?

Waar vindt deze registratie plaats?

Wie besluit tot het opheffen van de isolatie?

Heerst er een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken op handhygiëne en het gebruik van voorzorgsmaatregelen?

Welke maatregelen gelden er voor de geïsoleerde patiënt? (protocol)

Welke maatregelen gelden er voor bezoekers van de geïsoleerde patiënt? (melden bij verpleegkundige, protocol voorschriften)

Waar kunt u de benodigde isolatiematerialen vinden? (Berging)

Waar kunt u de benodigde isolatiemaatregelen vinden, wanneer deze niet op eigen afdeling beschikbaar zijn? (Noodvoorraad kelder vlinder 4)

Op welke wijze wordt er omgegaan met medische hulpmiddelen die gebruikt worden bij een patiënt is isolatie? (Bij voorkeur patiëntgebonden, anders reinigen/ desinfecteren alvorens bij een andere patiënt te gebruiken)

Schoonmaak
Op welke wijze stelt u zich op de hoogte/ wordt u op de hoogte gesteld van isolaties op uw afdeling?
Hoe weet u wat de juiste schoonmaakprocedure is m.b.t. de ingestelde isolatie?

Op welke wijze wordt u (bij)geschoold?

Operationeel leidinggevende
Op welke wijze wordt een te isoleren patiënt bij u op de afdeling gepland?

Op welke wijze gaat u om met een in te stellen isolatie op een 1-persoonskamer indien er geen isolatiekamers beschikbaar zijn op uw afdeling?

Wanneer zijn de isolatiekamers op uw afdeling voor het laatst gevalideerd?

Patiënt

Weet u waarom deze isolatie is ingesteld?

Heeft u een patiëntenfolder ontvangen?

Hoe ervaart u de bejegening gedurende uw verblijf?

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.