Information

 • CL.HYG-..

 • Procesaudit - isolatie

 • Afdeling

 • Afgenomen op

 • Hygiëne en infectiepreventie

 • Geïnterviewde medewerkers

Voorbereiding isolatie

 • Isolatie is met de juiste indicatie ingesteld, door de juiste bevoegde

 • De juiste isolatiekaart wordt gebruikt

 • De ingestelde isolatie is gemeld bij de Deskundige infectiepreventie

 • De juiste handalcohol is aanwezig in de sluis en op de lamer (niet standaard Virugard)

 • Bent u op de hoogte van de reden voor isolatie?

 • Is de patiënt geïnformeerd over de isolatie?

 • Op welke wijze is de patiënt geïnformeerd?

Uitvoering

 • Voor patiëntencontact worden de handen gedesinfecteerd

 • Bij het verlaten van de patiëntenkamer worden de handen gedesinfecteerd

 • Verpleegkundige draagt juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Verpleegkundige hanteert een juiste volgorde voor uittrekken van de beschermingsmiddelen

 • Na het uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen worden de handen opnieuw gedesinfecteerd

 • Op welke wijze kunnen onderzoeken/operaties plaatsvinden bij een geïsoleerde patiënt (vooraf informeren)

 • Op welke wijze vindt transport van de geïsoleerde patiënt plaats?

 • Indien de patiënt met ontslag gaat naar huis of andere zorginstelling, op welke wijze wordt de ontvangende (thuiszorg) instelling geïnformeerd over de geldende isolatiemaatregelen?

Omgevingsfactoren

 • De isolatie wordt in de juiste ruimte uitgevoerd

 • Deuren zijn gesloten (indien van toepassing)

 • Patiënt heeft eigen sanitaire voorzieningen (indien van toepassing)

 • Er liggen geen onnodige materialen in de sluis

 • In de kamer is er voor maximaal 24 uur voorraad van disposable materialen aanwezig

 • Kunt u laten zien of de drukinstelling van de isolatiekamer/-sluis juist is ingesteld? Waar kunt u informatie hierover vidnen? (iDoc - hoofddocument isolatie)

Kennis

 • Op welke wijze wordt het besluit genomen dat u bevoegd bent voor het zelfstandig uitvoeren van isolatieverpleging?

 • Wordt (bij)scholing gefaciliteerd?

 • Op welke wijze?

 • Op welke wijze houdt u zelf uw kennis actueel op gebied van isolatieverpleging? (protocol opzoeken vóór uitvoering isolatieverpleging)

 • Op welke wijze stelt u zichzelf of wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in isolatieprotocollen?

Verdiepingsvragen

Verpleegkundige/ arts 1

 • Welke isolatievormen kent u?

 • druppelisolatie

 • strikte isolatie

 • aerogene isolatie

 • beschermende isolatie

 • contactisolatie

 • Op welke wijze kunt u zelf controleren of er sprake is van een isolatie indicatie?

 • Waar is het protocol te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

 • Waar zijn de isolatiekaarten te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

 • Door wie vindt er controle plaats op isolatie indicatie en op welke momenten? (verpleegkundige/ arts, i.o.m. DI)

 • Vindt er registratie plaats van isolatie (indicatie)?

 • Waar vindt deze registratie plaats?

 • Wie besluit tot het opheffen van de isolatie?

 • Heerst er een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken op handhygiëne en het gebruik van voorzorgsmaatregelen?

 • Welke maatregelen gelden er voor de geïsoleerde patiënt? (protocol)

 • Welke maatregelen gelden er voor bezoekers van de geïsoleerde patiënt? (melden bij verpleegkundige, protocol voorschriften)

 • Waar kunt u de benodigde isolatiematerialen vinden? (Berging)

 • Waar kunt u de benodigde isolatiemaatregelen vinden, wanneer deze niet op eigen afdeling beschikbaar zijn? (Noodvoorraad kelder vlinder 4)

 • Op welke wijze wordt er omgegaan met medische hulpmiddelen die gebruikt worden bij een patiënt is isolatie? (Bij voorkeur patiëntgebonden, anders reinigen/ desinfecteren alvorens bij een andere patiënt te gebruiken)

Verpleegkundige/ arts 2

 • Welke isolatievormen kent u?

 • druppelisolatie

 • strikte isolatie

 • aerogene isolatie

 • beschermende isolatie

 • contactisolatie

 • Op welke wijze kunt u zelf controleren of er sprake is van een isolatie indicatie?

 • Waar is het protocol te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

 • Waar zijn de isolatiekaarten te vinden en kunt u dit laten zien? (iDoc)

 • Door wie vindt er controle plaats op isolatie indicatie en op welke momenten? (verpleegkundige/ arts, i.o.m. DI)

 • Vindt er registratie plaats van isolatie (indicatie)?

 • Waar vindt deze registratie plaats?

 • Wie besluit tot het opheffen van de isolatie?

 • Heerst er een cultuur waarbij men elkaar durft aan te spreken op handhygiëne en het gebruik van voorzorgsmaatregelen?

 • Welke maatregelen gelden er voor de geïsoleerde patiënt? (protocol)

 • Welke maatregelen gelden er voor bezoekers van de geïsoleerde patiënt? (melden bij verpleegkundige, protocol voorschriften)

 • Waar kunt u de benodigde isolatiematerialen vinden? (Berging)

 • Waar kunt u de benodigde isolatiemaatregelen vinden, wanneer deze niet op eigen afdeling beschikbaar zijn? (Noodvoorraad kelder vlinder 4)

 • Op welke wijze wordt er omgegaan met medische hulpmiddelen die gebruikt worden bij een patiënt is isolatie? (Bij voorkeur patiëntgebonden, anders reinigen/ desinfecteren alvorens bij een andere patiënt te gebruiken)

Schoonmaak

 • Op welke wijze stelt u zich op de hoogte/ wordt u op de hoogte gesteld van isolaties op uw afdeling?

 • Hoe weet u wat de juiste schoonmaakprocedure is m.b.t. de ingestelde isolatie?

 • Op welke wijze wordt u (bij)geschoold?

Operationeel leidinggevende

 • Op welke wijze wordt een te isoleren patiënt bij u op de afdeling gepland?

 • Op welke wijze gaat u om met een in te stellen isolatie op een 1-persoonskamer indien er geen isolatiekamers beschikbaar zijn op uw afdeling?

 • Wanneer zijn de isolatiekamers op uw afdeling voor het laatst gevalideerd?

Patiënt

 • Weet u waarom deze isolatie is ingesteld?

 • Heeft u een patiëntenfolder ontvangen?

 • Hoe ervaart u de bejegening gedurende uw verblijf?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.