BEWERKINGEN MASSIEVE EN PLAATMATERIAAL CONSTRUCTIE

VOORBEREIDING

 • uitsmetten

 • minimaal verlies - controle gebreken (kwasten, scheuren, ...) - controle vochtigheid- rekening houden met houtsectie (lengte, breedte en dikte) - keuze houtsoort

 • invullen magazijnbeheer

 • correcte ingave gegevens - m² - m³ - lm

 • orde magazijn

 • sorteren plaatmateriaal / massief hout - orde werkplek (vegen - verwijderen resten) - stapelen massief hout / plaatmateriaal

AFKORTEN

 • machinaal afkorten met de handcirkelzaag

 • haaks - zaagdiepte aanpassen - geleiding juist hanteren - elektrische kabel over de schouder

 • machine gebruik

 • niet wringen

 • dragen PBM's - veilig handelen

VERZAGEN

 • schulpen - langs zagen

 • positie geleider - afmetingen volgens smetlijst

 • machine gebruik

 • dragen PBM's - veilig handelen

SCHAVEN

 • vlak en haaks schaven

 • op breedte en dikte schaven

 • maximum tolerantie 0.2 mm

 • machine gebruik

 • dragen PBM's - veilig handelen

PAREN EN AFSCHRIJVEN

 • paren raamwerk - kader - deur

 • afschrijven staanders

 • volgens werktekening

 • afschrijven regels

 • volgens werktekening

 • afschrijven tussen regel(s)

 • volgens werktekening

GATEN BOREN

 • gaten boren - losse veer - deuvel

 • binnen de afschrijflijnen blijven - in het midden of volgens werktekening - diepte correct - golvingen weggefreesd - boorbeeld

 • gaten recht kappen

 • binnen afschrijflijnen - niet onderkappen

 • machine gebruik

 • dragen PBM's - veilig handelen

PENNEN MAKEN

 • manueel pennen zagen

 • volgens de 3 stappen - recht zagen - niet in de schouderingen - mooi zuigende verbinding - vlak

 • schouderingen dicht - haaks

 • schoudering(en) dicht

 • gebruik handgereedschap

AANPASSEN

 • manueel aanpassen pen

 • gebruik handgereedschap

LIJMEN

 • koud opspannen

 • CONTROLE dagmaat - overmetenmaat - diagonalen / haaks - vlak

 • dagkanten schuren

 • niet op verbinding - zuiver

 • lijmen

 • juiste lijm - hoeveelheid - controle vlak - haaks

 • overmeten maat

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • diagonalen - haaks

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

 • vlak

 • correct = ZG / 0.5 - 1 mm = G / 1.5 - 2 mm = M / + 2 mm = S

VOORBEREIDING OP DE AFWERKING

 • lijmresten verwijderd

 • zuiver lijmresten verwijderd

 • manueel opschuren

 • dikte kanten

 • vlak

 • kopshout

 • schuurbeeld

 • hoekjes gebroken

 • dragen PBM's - veilige handelen

MACHINE ONDERHOUD

 • algemeen machinegebruik

 • 1: meldingsplicht: melden van defect
  2: zelfredzaamheid: vb glijmiddel aanbrengen indien nodig
  3: omgaan met machine: op een respectvolle manier omgaan met de machine en toebehoren

AFSPRAKEN - WERKPLAATSREGLEMENT

 • naleven werkplaatsreglement

 • orde en netheid werkplaats - werkpost

ATTITUDEN

 • HOUT 2de graad BSO - LICAP – BRUSSEL D/2006/0279/054

 • sociaal gericht zijn

 • naleven afspraken - omgaan met gezag

 • doet de leerling inspanning om tot betere prestaties te komen - bereid tot leren en werken

 • inzicht

 • positieve ingesteldheid

 • technische vaardigheden

 • neemt de leerling initatief

 • respect

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.