Title Page

 • Data szkolenia

 • Lokalizacja
 • Numer sklepu

 • Imię i nazwisko trenera

Zakres szkolenia

 • Zostało przeprowadzone 14h szkolenie praktyczne (coaching) oraz wsparcie trenerskie podczas uruchomienia kas samoobsługowych dla pracowników sklepu zgodnie z załączoną listą

 • Przeszkoleni pracownicy znają podstawowe funkcje kasy

 • Jak włączyć, zablokować i wyłączyć kasę

 • Jak zeskanować produkt/dodać produkt z drzewka

 • Uruchomić tryb FV

 • Obsłużyć funkcję "własna torba"

 • Interpretować wskazania lampki kontrolnej

 • Przeszkoleni pracownicy wiedzą, jak weryfikować interwencje wagowe i jakie działania podjąć w przypadku niepoprawnie zeskanowanego produktu

 • Przeszkoleni pracownicy wiedzą, jakich działań nie powinni podejmować na kasie (dociążanie produktów lekkich, wyłączanie kasy w przypadku problemów z systemem, itp.)

 • Przeszkoleni pracownicy wiedzą, jak utworzyć pliki diagnostyczne i w razie potrzeby bezpiecznie zrestartować kasę.

Lista osób uczestnicząca w szkoleniu

  Uczestnik
 • Imię i nazwisko / Podpis

Kierownik sklepu

 • Imię i nazwisko / Podpis

 • Uwagi

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.