Title Page

 • Inspectiedatum

 • Uitgevoerd door

 • Betreft het object (adres, plaats)
 • Propertycode

 • Verdieping (m2/aantal parkeerplaatsen)

Algemene informatie

 • Opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer vertegenwoordigd door (naam)

 • Emailadres opdrachtnemer

 • Opdrachtgever

 • Opdrachtgever vertegenwoordigd door (naam)

 • Property Manager

Werkzaamheden

 • Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden

 • Offertenummer

 • Datum Offerte

 • Partijen verklaren dat de werkzaamheden overeenkomstig de opdracht zijn uitgevoerd behoudens

 • Niet uitgevoerd
 • Foto(s)

 • Toelichting

Aanvaarding oplevering

Aanvaarding oplevering

 • Fotobijlage ter ondersteuning PvO wordt nog aangeleverd?

 • Garantieceritficaat is verstrekt?

 • Garantiecertificaat wordt nagezonden voor (datum)

 • Revisiebescheiden verstrekt?

 • Revisiebescheiden wordt nagezonden voor (datum)

Sleutels/Toegangspassen

 • Bij de oplevering zijn de volgende sleutels en/of toegangspassen aan de opdrachtgever geretourneerd

 • Sleutel/Toegangspas
 • Foto

 • Toelichting

Fotoblad

 • Foto's

 • Foto
 • Foto

 • Toelichting

Ondertekening

Verklaring

 • Partijen zijn het er over eens, dat de strekking van dit proces-verbaal niet verder gaat dan hetgeen hierin is gesteld en dat er geen rechten, kortingen of schadeloosstellingen in welke zin dan ook, worden prijsgegeven.

 • Opdrachtnemer is ermee bekend dat door opdrachtgever geen afstand wordt gedaan van het recht om uitvoering te verlangen van werkzaamheden welke tijdens deze oplevering niet zijn geconstateerd/welke niet in dit opleveringsrapport zijn opgenomen, maar die op een later tijdstip aan het licht komen en die op grond van de opdrachtverstrekking/offerte eveneens door opdrachtnemer verricht hadden moeten zijn

Ondertekening

 • Plaats

 • Datum

 • Namens opdrachtnemer

 • Namens opdrachtgever

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.