คำถามใหม่บังคับถาม 6 ข้อ

หมวดคำถามผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการ,และพนักงาน

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 • ตรวจติดตามการดูแลคุณภาพสินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 31 วันขึ้นไปมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการดูแลคุณภาพสินค้าตามปฏิทินสินค้าหมดอายุของร้านมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายลักษณ์อักษร<br><br>2. สอบถามวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบ<br><br>3.สุ่มตรวจสอบสินค้าจริงหนึ่งชั้นวาง (10 รายการ ) โดยสินค้าที่หมดอายุในเดือนนั้นต้องมีระบุปฏิทินสินค้าหมดอายุครบทุกรายการและสินค้าที่ระบุตามปฏิทินในวันที่เขาตรวจสอบต้องไม่มีบนเชวหรือชั้นวาง (กรณีพบหมดอายุให้เกรดเอฟทันที)

ตรวจสภาพร้าน

 • ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดสภาพพื้นที่ของร้านรายสัปดาห์และรายเดือนดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการทำความสะอาดทุกรายการในล็อคบุ๊คมีชื่อผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดในแต่ละรอบ<br><br>2. สอบถามวิธีการทำความสะอาดตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบสุ่มสาม. ในล็อคบุ๊คล็อคบุ๊คต้องมีอยู่ในร้าน<br><br>3. สุ่มตรวจสอบสภาพจริงตามข้อสอง

การดูแลความสะอาดอุปกรณ์ (ระหว่างการขาย)

 • ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์การขาย (รายสัปดาห์และรายเดือน) สุ่มตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการทำความสะอาดทุกรายการในล็อคบุ๊คมีชื่อผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาด<br><br>2. สอบถามวิธีการทำความสะอาดตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบสุ่มสาม. ในล็อคบุ๊ค (ล็อคบุ๊คต้องมีอยู่ในร้าน)<br><br>3. สุ่มตรวจสอบสภาพจริงตามข้อสอง

การเติมสินค้าและการจัดเรียงสินค้า

 • ให้อธิบายกระบวนการการจัดทำดิสเพลย์ชีททุกตำแหน่งต้องสามารถตอบคำถามนี้ได้

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

 • ตรวจสอบกรณีเป้าหมายการทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย<br>1. ผลยอดขายรวมเดือนที่ผ่านมา<br>2. ผลออดิตเดือนที่ผ่านมา<br>3. ผลคิวเอสเอสไอเดือนที่ผ่านมา<br>4. กรณีที่มีการแจ้งร้องเรียนจากลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. วิเคราะห์หาสาเหตุต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค<br><br>2. หาแนวทางแก้ไขโดยต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค<br><br>3. ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบจากแนวทางการแก้ไขที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค

การบำรุงรักษาอุปกรณ์สภาพทั่วไปของร้านสาขาและการทวนสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 • ตรวจติดตามการบำรุงรักษาอุปกรณ์พีเอ็มกลุ่มเครื่องดื่มร้อน, เครื่องดื่มเย็น, ระบบน้ำ เช่นถังเก็บน้ำพีพี, ไส้กองน้ำ (EC , MC,IMF)pest control ในรอบที่ผ่านมาและรอบที่จะถึง<br><br>1.ตรวจติดตามแผน (กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดมีการแจ้ง call service <br><br>2.ตรวจติดตามใบ เซอร์วิส รีพอร์ต รอบล่าสุดเปรียบเทียบกับสภาพจริง<br>

ตรวจสภาพความพร้อมของพนักงาน

 • ทราบบันทึกแจ้งจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้าสูงสุดห้าอันดับจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนที่ส่งให้ร้านผ่านหน้าจอเอสซีรอบล่าสุด<br><br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้าน, และผู้ช่วยผู้จัดการ, และหัวหน้าผัด, และพนักงานร้าน?

 • ทราบรายงานสินค้าหมดอายุจากผู้ตรวจสอบที่ส่งให้ทางร้านในรอบสัปดาห์และเดือนล่าสุด<br><br>ผู้ตรวจสอบหมายถึงคิวเอสเอสไอ**<br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการ?

 • อธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อลูกค้ามารับสินค้าแคตตาล็อกออเดอร์<br><br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการ?

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

 • อธิบายขั้นตอนการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีการอัพเดทเข้ามาใหม่ในรอบนั้นนั้นจำนวน 1 ผู้ว่าจ้าง<br><br>คำถามสำหรับพนักงาน และ หัวหน้าผลัด?

 • อธิบายขั้นตอนรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส<br><br>คำถามสำหรับพนักงาน?

 • ทราบสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าว่ามีอะไรบ้างตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส (ต้องทราบ 10 ข้อจาก 36 ข้อ)<br><br>คำถามสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผลัด

การปิดผลัด

 • ตรวจสอบการค้นตัวของแคชเชียร์กรณีที่มีการเดินออกจากเครื่อง<br><br>หมวดการตรวจสอบพนักงานและแคชเชียร์

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

 • กรณีที่สื่อชั่วคราว, สื่อถาวรมีการส่งมาที่ร้านไม่ครบตามบุระตินทางร้านต้องดำเนินการดังนี้หนึ่ง. มีการรีออเดอร์เป็นลำดับแรกสอง. หากทำการรีออเดอร์ไม่ได้ ให้แจ้งคอลเซ็นเตอร์<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้าน

 • ให้อธิบายขั้นตอนการขายแคตตาล็อกออเดอร์<br><br>คำถามสำหรับพนักงานร้านและแคชเชียร์

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงเทียบกับการปรับปรุงการลงเวลาของพนักงานทุกตำแหน่ง<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้านและผู้รับผิดชอบ

 • สุ่มตรวจสอบการกำหนดจำนวนเฟสของสินค้าที่เป็นแล้งเอต้องมีมากกว่าสินค้าแรงบีและสินค้าแรงบีต้องมีมากกว่าแรงสี่ (ยกเว้นมีเหตุผลประกอบเช่นสินค้าที่มีโปรโมชั่นหรือสินค้าเข้ามาใหม่หรือ FBO พื้นที่การจัดเรียงจำกัดเป็นต้น)<br>

 • สุ่มผลการเลือกสินค้ากลุ่มเอเปรียบเทียบกับการจัดเรียงสินค้าในใบรายงานการจัดเรียงสินค้าว่าสอดคล้องกันหรือไม่<br> <br>ตรวจสอบผู้จัดการ

การจัดการสินค้า (สั่งสินค้า, รับสินค้า, คืนสินค้า, ยกเลิกขาย, ตัดจ่าย, การจัดเรียงหรือการคัดเลือก)

 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าในรอบหนึ่งออเดอร์ครบตามสูตรหรือไม่ (ตรวจสอบเฉพาะผลัดเช้า)<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้าผลัด, และพนักงานร้าน

การบริการ Service

 • ตรวจสอบการทักทายลูกค้าเข้าร้าน<br>มีการทักทายลูกค้าเมื่อพบลูกค้าเข้าร้านและเมื่อพบลูกค้าในพื้นที่ขาย

 • ตรวจสอบขั้นตอนเมื่อลูกค้าชำระสินค้าและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการสุ่มซื้อสินค้าของผู้ตรวจสอบ<br><br>มีการปฏิบัติหกขั้นตอน ดังนี้<br>1. แนะนำและขายสินค้าเพิ่มเติมของพนักงาน<br>การแนะนำต้องแนะนำเป็นชื่อสินค้าให้ลูกค้าทราบ<br>2. คิดราคาสินค้าให้ครบทุกชิ้น, ใส่ถุงแยกชนิดสินค้าถูกต้อง<br>3.ขานรับเงินถ้าลูกค้าใช้บัตรแนะนำให้ลูกค้าแตะบัตร<br>4.ขานเงินทอนกรณีใช้บัตรต้องแจ้งยอดคงเหลือ<br>5. ส่งมอบสินค้าและเงินทอนพร้อมใบเสร็จ<br>6. กล่าวขอบคุณและเชิญชวน<br>

 • ตรวจสอบมีการใช้คำพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม ตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส<br>

 • ตรวจสอบขั้นตอนการขายฟู๊ด<br>ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขายฟู๊ดตามที่ระบุในคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิสไกด์บุ๊ค ดังนี้<br>-ยิ้มและสอบถามความต้องการของลูกค้า<br>-ทวนรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง<br>-แจ้งลูกค้า " กรุณารอสักครู่นะครับ, ค่ะ "

 • ตรวจสอบการรอคิวการคิดเงินให้ลูกค้า <br>เมื่อมีลูกค้ารอคิวตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องปฏิบัติดังนี้<br>-เปิดเครื่องที่สองทันที <br>-ก็รณีมีลูกค้ารอคิวอีกให้เปิดเครื่องที่สาม<br>-ก็รณีเปิดเครื่องคิดเงินครบแล้ว ต้องมีพนักงานช่วยใส่ถุงหนึ่งคน

 • ตรวจสอบการแต่งกายชุดฟอร์มมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพและการแต่งกายตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส

 • ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในหมวดที่หนึ่งสถานการณ์ที่เป็นข้อผิดพลาดของทางร้าน คำถามสองข้อ

 • ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในหมวดที่สองสถานการณ์ที่ลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง คำถามสองข้อ

 • ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการหมวดที่สามสถานการณ์ที่เป็นความต้องการของลูกค้า คำถามสองข้อ

สินค้าทั่วไป Assortment

 • ตรวจสอบสินค้าบน roller grill ตามที่กำหนดในเอกสารการวิเคราะห์ช่วงเวลาขายดี<br>ต้องมีเอกสารการวิเคราะห์ช่วงเวลาขายดี และพบการจัดเรียงสินค้า rank A,B ที่เป็นสินค้า top 1-200 ที่เป็นสินค้าบังคับขายและพบการจัดเรียงสินค้า new product (สองสัปดาห์)

 • ตรวจสอบสินค้าในตู้ซาลาเปาตามที่กำหนดในเอกสาร<br>ต้องมีการปฏิบัติตามที่กำหนดในเอกสารถูกต้องและจัดเรียงสินค้าตามเอกสารดิสเพลย์ชีท

 • ตรวจสอบจำนวนถ้วยสินค้าในช่องใส่ถ้วยเอสไอดริ้งค์แต่ละประเภท ต้องมากกว่าหรือเท่ากับห้าใบต่อหนึ่งรายการขาย<br>รวมถึงสินค้าออคาเฟ่

 • ตรวจสอบสินค้าซัพพลายยูส กลุ่มสินค้าเอสไอทุกชนิด<br>ต้องมีครบทุกชนิดชนิดละห้าชิ้นรวมถึงออคาเฟ่

 • ตรวจสอบการฟอลติ้งเฟสซิ่ง<br>ต้องไม่พบสินค้าขาดการฟอลติ้งและเฟสซิ่งหนึ่งชั้นวาง หรือหนึ่งบานมีสองชั้นวาง ชั้นวางละสองรายการ

 • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าจากเอสซีครั้งล่าสุดเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มี การจัดเรียง<br>ต้องมีการจัดเรียงและแสดงหลักฐานการรีจิสเตอร์แผ่นป้ายราคารอบล่าสุดที่สอดคล้องกับใบรายงานสินค้าท็อป เรียงตามลำดับชั้นวาง

 • ตรวจสอบการทำป้ายราคาและการจัดส่งสินค้าถูกต้องตามกำหนดรวมทั้งสินค้าไม่วางเกินขอบด้านบน ของชั้นวาง<br>ถูกต้องทุกรายการรวมถึงบุ๊คสไมล์และสินค้าแคตตาล็อกออนเชว

 • ตรวจสอบสินค้า top 1-550ต้องไม่พบสินค้าขาด (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 20 เท่า) <br>ต้องครบทุกรายการ

 • ตรวจสอบสินค้าทั่วไปทั้งร้าน 100% ต้องไม่พบสินค้าขาด รวมถึงสินค้าใหม่บังคับขาย โดยเริ่มตรวจสอบนับจากวันเริ่มจำหน่ายหนึ่งวัน

 • ตรวจสอบสินค้าซัพพลายยุส ดังต่อไปนี้<br>ถุงหิ้วทุกขนาด , ช้อนประเภท, หลอด ทุกประเภทและฝาปิดถ้วยทุกชนิดทุกขณะต้องมีครบทุกชนิด โดยสุ่มตรวจห้าชนิด<br>ถุงหิ้วต้องมีอย่างน้อยสามขนาด (ใหญ่ กลาง เล็กจิ๋ว) ช้อนต้องมีช้อนข้าวกล่อง, น้ำปลาซอง ช้อนโยเกิร์ต ช้อนไอศครีม หลอดดูด หลอดนม และต้องมีฝาปิดครบตามชนิดขนาดแก้วที่มีขายในร้าน

 • ตรวจสอบการรีจิสเตอร์สินค้าใหม่และสินค้าซุปเปอร์โฟกัสรอบล่าสุดบนชั้นวาง ต้องตรวจสอบ 100% ต้องรีจิสเตอร์สินค้าที่มีสถานะบังคับขายทุกรายการตามเงื่อนไขการตรวจสินค้าขาดข้อที่ 18

 • ซุงตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและจำนวนปีของสินค้าเป็นไปตามรายการการจัดเรียงสินค้าที่กำหนดจำนวนหนึ่งชั้นวางหนึ่งบาน<br>ต้องจัดเรียงถูกต้อง 100%

 • ตรวจสอบราคาสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบล่าสุดหรือสินค้าที่มีการจัดรายการโปรโมชั่นรวมถึงบุ๊คสไมล์และสินค้า catalog on shelf รวมกันจำนวนห้ารายการ

7ส. Value

 • สุ่มตรวจสอบการติดสื่อชั่วคราวและสื่อถาวร บริเวณพื้นที่ขาย ห้ารายการครอบคลุมกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่ม SII กลุ่ม Food Service กลุ่มสื่อถาวร ไม่ซีดจาง ตรงตามตำแหน่ง อัพเดทตรงตาม บุเรติน สื่อต้องครบตรงตามกำหนดและไม่หมดอายุ

 • ตรวจสอบการติดสื่อชั่วคราวและซื้อถาวรบริเวณหน้าร้านละแบรนเนอร์ไม่ซีดจาง ตรงตามตำแหน่งและอัพเดทครบตาม บุเรติน

 • ตรวจสอบการขายสินค้าโปรโมชั่นถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในบูเรติน และสื่อพีโอพี

 • ตรวจสอบหัวข้อ 7ส ตามตารางตรวจสอบที่ 1 (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 2)

Environment (อุปกรณ์ safety)

 • ตรวจสอบการจัดทำตารางอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆและอุณหภูมิต้องเป็นไปตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ตามตารางตรวจสอบที่หนึ่งและสอง อุปกรณ์พร้อมใช้งานทุกอุปกรณ์ต้องไม่มีอุปกรณ์ชำรุด<br>กรณีชำรุดต้องมีการบันทึกลงล็อคบุ๊คทุกครั้ง

 • ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ตามตารางตรวจสอบที่ห้าด้านความปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ3เท่า)

เสื่อมคุณภาพ Q1

 • สุ่มตรวจสอบสินค้าต้องไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ ตามตารางตรวจสอบที่สี่ ตารางสุ่มตรวจสอบสินค้า (บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ) และกรณีสินค้ามีการแจ้งระงับจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพและต้องเก็บลงจากชั้นวางเทียบกับข่าวสารออนไลน์ครั้งล่าสุด

การเตรียมอาหาร Q2

 • ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าในสต๊อกตามตารางตรวจสอบที่สาม ตารางตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าและการเตรียมอาหารโดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ6เท่า)

 • ตรวจสอบการเลี้ยงวันหมดอายุ, อุปกรณ์การเตรียมอาหาร, วิธีการเตรียมอาหาร, ความถูกต้องในการจัดทำบ่งชี้ ตามตารางตรวจสอบที่ 4 บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ 100%

หมดอายุ Q3

 • สุ่มตรวจสอบสินค้าต้องไม่พบสินค้าหมดอายุ และมีการจัดทำบ่งชี้สินค้าตามตารางตรวจสอบที่สี่ ตารางสุ่มตรวจสอบสินค้า (บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ) โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 20เท่า) <br>กรณีสินค้ากลุ่มเอสไอหมดอายุต้องทำลายตรวจสอบการทำบ่งชี้อายุสินค้าและการแชร์สินค้านมพาสเจอไรซ์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

Cleanliness

 • ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หน้าร้าน เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่งเว้นวรรคตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณหกเท่า) ต้องสะอาด 100%

 • ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ขาย เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่งเว้นวรรคตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณแปดเท่า) ต้องสะอาด 100%

 • ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หลังร้านเมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่ง ตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่า) ต้องสะอาด 100%

 • ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์กลุ่มเอสไอดิงเมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่สอง ตรางตรวจความสะอาดอุปกรณ์<br>(การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาด 100%

 • ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์กลุ่มเอสไอฟู้ด เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่สองตารางตรวจความสะอาดอุปกรณ์ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาดทุกอุปกรณ์

 • ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์ฟาสฟู๊ดและอุปกรณ์ทั่วไปเว้นวรรคเมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางความสะอาดที่สอง (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาดทุกอุปกรณ์กรณีเป็นชั้นวางสินค้าให้ตรวจสอบห้าชั้นวางดังนี้<br>-กลุ่มของใช้<br>-กลุ่มอาหารแปรรูป<br>-กลุ่มแคตตาล็อก<br>-กลุ่มบุ๊คสไมล์<br>-กลุ่มชั้นวางขนมปัง

 • ตรวจสอบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานในบริเวณพื้นที่ของร้านทุกชั้น<br>ต้องไม่พบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานในกรณีเป็นทรัพย์สินของบริษัทต้องมีการจัดเก็บเป็นระเบียบและมีการระบุให้รับทราบถึงการจัดเก็บ (อุปกรณ์รอดำเนินการ) เพิ่มเติมสินค้าของเสียตัดจ่ายต้องทิ้งทุกวัน

Hygiene

 • การปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคล ตามคู่มือเล่มสีชมพูและตารางตรวจสอบที่หกเรื่องหมวดการบริการ ตรวจสอบทรงผมใบหน้าหูมือเล็บกลิ่นตัวและกลิ่นปากของผู้ที่ปฏิบัติงานและการล้างมือก่อนการขายฟู๊ด รวมทั้งข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิสต้องตรวจสอบการล้างมือก่อนการขายฟุต 100% ต้องไม่มีการแจ้งร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบในข้อนี้

 • ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดรวมถึงการจัดเก็บไม้ม็อบหลังจากการใช้งานและสังเกตการณ์ม็อบในระหว่างการตรวจสอบ (รวมถึงน้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน) ต้องถูกต้องตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสอนงานและมีน้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน เพิ่มเติมอุปกรณ์ของออคาเฟ่น้ำยาทำความสะอาดมีครบ (สองชนิดแบบเม็ดและแบบน้ำ)

 • ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆสภาพต้องสะอาดทั้งกรณี มีตะแกรงวางหรือไม่มีตะแกรงวาง ต้องสะอาดจัดเก็บโดยการคว่ำหรือเพิ่งอุปกรณ์ไม่วางในจุดดังต่อไปนี้<br>อ่างน้ำ, ในห้องน้ำ, หน้าห้องน้ำ, ลังเก็บของเสียและพื้น ทุกอุปกรณ์

QMS การสื่อสาร

 • ตรวจสอบวันเนื้อหาการประชุมผลัดที่ประชุมต้องมีการบันทึกลงในล็อคบุ๊คในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายและวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด (ตรวจสอบย้อนหลังสามวันครบทุกผลัด) และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้ )ความครบถ้วนเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้

 • ตรวจสอบสถานะการอ่านข่าวสารออนไลน์ในหน้าจอเฉพาะวันย้อนหลังสามวันและตรวจสอบการจดบันทึกข่าวสารเอสเอ็มเอสย้อนหลังสองผลัด ในล็อคบุ๊ค 100% ของจำนวนข้าวศาลที่ออนไลน์และเอสเอ็มเอส

 • ตรวจสอบเอกสารตารางการทำงานมีการจัดทำในสัปดาห์ล่าสุด ต้องมีการจัดทำร้อยเปอร์เซ็นต์

 • ตรวจสอบการบันทึกการประชุมเอฟซีในล็อคบุ๊คสามวันหลังจากมีการประชุมเอฟซีครั้งล่าสุดโดยตรวจสอบนโยบายผู้บริหาร ,สินค้าซุปเปอร์โฟรกัส และสินค้าใหม่ บันทึกข้อมูลการประชุมเอฟสี่ครั้งล่าสุดให้ครบถ้วนดังนี้<br><br>-นโยบายผู้บริหารบันทึกครบทุกหัวข้อ<br>-สินค้าซุปเปอร์โฟกัสทุกรายการ<br>-สินค้าNew product ทุกรายการ<br>

การบริหาร QMS = Quality management system

 • 1.สุ่มตรวจสอบสินค้ายกเลิกขายจำนวนสามรายการทุกกรณี (กรณียกเลิกขายสินค้าจากคลังและซัพพลายเออร์ที่มีการเก็บคืน ,กรณีสินค้าขายจนกว่าจะหมดตามที่บริษัทกำหนด, กรณีสินค้าออโต้ซีเอ็น) บริเวณหน้าร้านและหลังร้านเปรียบเทียบเอกสารที่จัดทำกับสินค้าจริงที่รอเคลียร์คืน<br><br>2.สุ่มตรวจสินค้าในร้านตัดจ่ายเทียบสมุดบันทึกตัดจ่ายและเปรียบเทียบสมุดตัดจ่ายกับข้อมูลตัดจ่ายในเอสซี ย้อนหลังสามวันทุกรายการ (เฉพาะสินค้าสด PMA 07,23,24)

 • ยอดขายรายเดือน (สะสมย้อนหลังหนึ่งเดือนล่าสุด) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 95% ของยอดขายรวมธุรกิจอื่นๆในร้าน

 • สินค้าขาดเกินบัญชี (ผลทางการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา)<br>ผลออดิต ± 0.4% รวมธุรกิจอื่นๆในร้าน<br>การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า

 • เงินในเครื่องคิดเงินไม่เกิน 2000 บาท, ห้ามมีธนบัตรใบละ 1000 บาท อยู่ในเครื่องคิดเงินและมีเหรียญครบทุกชนิดได้แก่เหรียญ 25 สตางค์, เหรียญ 50 สตางค์ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญ 25 สตางค์แทน) , เหรียญบาท, เหรียญห้า, และเหรียญสิบ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญห้าแทน) และเงินนอกเครื่องไม่เกิน 5000 บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่เก็บธนบัตรอยู่นอกเครื่อง<br>

เอกสาร QMS = Quality management System

 • ตรวจสอบสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์ล่าสุดนับจากวันที่ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า) ต้องมีสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์กรณีผลเงินสด ± ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต้องมีการระบุเหตุผลและต้อง ถูกต้องตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบการจัดทำชิบเซอร์เวย์ห้าครั้งจากเอกสารย้อนหลังสามวัน กรณีมีผลต่างขาดเกิน 20 บาทเว้นวรรค (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่า) ชิบเซอร์เวย์ครั้งที่สองห่างจากครั้งที่หนึ่ง 30 นาทีขึ้นไปและครั้งที่สี่หากจากครั้งที่ห้า 30 นาทีขึ้นไป

 • สุ่มตรวจสอบสินค้ากลุ่มบัตรโทรศัพท์, กลุ่มสุราและกลุ่มสินค้าอื่นๆ จำนวนกลุ่มละสองรายการที่มีอยู่จริงเทียบกับจำนวนบันทึกในเอสซี (เฉพาะผลัดที่เข้าตรวจ)

 • ตรวจสอบจำนวนเงินสด,บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ของผู้ปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับการบันทึกเงินสด, บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ทั้งเข้าและออกเฉพาะเดือนปัจจุบัน ต้องมีการลงบันทึกและการตรวจสอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสอดคล้องกับความเป็นจริงและต้องมีการลงนามตรวจสอบของผู้ช่วยผู้จัดการร้านผัดก่อนหน้าในวันที่เข้าตรวทและมีบันทึกเหตุผลกรณีที่มีเงินเกิน 200 บาทเฉพาะเดือนปัจจุบัน

 • สุ่มตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารสามเรื่องตามที่กำหนดในตารางที่หกตารางรายการเอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บที่ระบุไว้ในคู่มือคิวเอสเอสสแตนดาร์ด ต้องครบถูกต้อง 100% เพิ่มออคาเฟ่มีคู่มือสูตรการชงที่ร้าน

 • ตรวจสอบการลงเวลาเข้าออกของผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะวันที่เข้าตรวจ) ต้องมีการบันทึกครบถ้วนในเครื่องเอสซีหรือแบบฟอร์มที่กำหนด 100%

 • ตรวจสอบผลการปรับปรุงการลงเวลาการทำงานของพนักงานเครื่องเอสซีของวันที่ย้อนหลังสองวันนับจากวันเข้าตรวจและต้องมีการปรับปรุง 100%

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.