Informatie over de werkplek

Naam

Functie

Afdeling

Datum en tijdstip van invullen
Locatie van de thuiswerkplek

Werkt u op een vaste computer of een laptop?

Let op: u mag maximaal twee achtereenvolgende uren met een laptop werken

Voeg hier een foto in van uw thuiswerkplek

Ik kan zonder lichaamsklachten mijn werkzaamheden uitvoeren

Mijn werkgever zorgt voor de spullen die nodig heb om thuis te werken

Zet hier uw handtekening

Werkplekinstellingen

Vul de onderstaande vragen in aan de hand van deze afbeelding

geen label

A - Wat is de afstand van uw gezicht tot aan het scherm, in centimeters?

B - Geef een schatting van de hoek van uw boven- en onderarm, in graden

C - Wat is de afstand van de bovenkant van uw zitting tot aan de vloer, in centimeters?

D - Geef de geschatte hoek van uw boven- en onderbeen in de knieholte, in graden

E - Wat is de lengte van uw bureau van voor tot achter in centimeters?

F - Wat is de afstand van de bovenkant van uw bureau tot aan de vloer, in centimeters?

Vermijd sterke lichtinval op het scherm door haaks op het raam te gaan zitten

Zorg voor voldoende ruimte op uw bureau

Sociale werkfactoren

Ik heb voldoende contact met collega's

Als ik problemen ervaar in het werk, kan ik deze vaak zelf oplossen

Thuis heb ik voldoende regelmogelijkheden om mijn werk in te delen

Ik kan thuis geconcentreerd en ongehinderd mijn werkzaamheden doen

Met mijn leidinggevende kan ik afspraken om op een goede wijze thuis te kunnen werken

Het volgende zou nog graag willen toelichten over thuis werken

Stuur de ingevulde RI&E naar info@ammconsultancy.nl

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.