Audit

Checklist

Is er een risicoanalyse van de dienst aanwezig?

Zijn er werkpostfuncties aanwezig?

Zijn er indienststellingsverslagen aanwezig (toestellen, lokalen)?

Van welke toestellen zijn er geen indienststelling? (Inc. Foto, je kan meerdere foto's includeren)

Add media

Is er een inventaris van de gevaarlijke producten en staan deze goed opgeslagen?

Worden doorgangen en vluchtwegen vrijgehouden?

Zijn de blusmiddelen vrij?

Is de (veiligheid)signalisatie goed?

Is er een algemene geurhinder?

Zijn er lange Werktijden achter de computer in uren

Is er voldoende verlichting op de werkvloer?

Zijn er voldoende CPM en PBM aanwezig?

Opvolging medisch toezicht (planning van lijsten onderzoeken)

Koelkast, is er een scheiding tussen voeding in geneesmiddelen?

Is de afdeling ordelijk?

Extra opmerkingen bij de rondgang

Opmerking

Add media

Aanbevelingen bij de rondgang

Aanbeveling

Add media
Besluit

Besluit van de rondgang

Algemene score van de afdeling
Handtekening van verslaggever
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.