Information

 • Document No.

 • Type rondgang

 • site

 • Afdeling

 • Datum rondgang

 • Prepared by

 • Cpbw leden aanwezig bij de rondgang

 • Location

Checklist

 • Is er een risicoanalyse van de dienst aanwezig?

 • Zijn er werkpostfuncties aanwezig?

 • Zijn er indienststellingsverslagen aanwezig (toestellen, lokalen)?

 • Van welke toestellen zijn er geen indienststelling? (Inc. Foto, je kan meerdere foto's includeren)

 • Add media

 • Is er een inventaris van de gevaarlijke producten en staan deze goed opgeslagen?

 • Worden doorgangen en vluchtwegen vrijgehouden?

 • Zijn de blusmiddelen vrij?

 • Is de (veiligheid)signalisatie goed?

 • Is er een algemene geurhinder?

 • Zijn er lange Werktijden achter de computer in uren

 • Is er voldoende verlichting op de werkvloer?

 • Zijn er voldoende CPM en PBM aanwezig?

 • Opvolging medisch toezicht (planning van lijsten onderzoeken)

 • Koelkast, is er een scheiding tussen voeding in geneesmiddelen?

 • Is de afdeling ordelijk?

 • Extra opmerkingen bij de rondgang

 • Opmerking
 • Add media

 • Aanbevelingen bij de rondgang

 • Aanbeveling
 • Add media

Besluit

 • Besluit van de rondgang

 • Algemene score van de afdeling

 • Handtekening van verslaggever

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.