Information

 • Audit Title

 • Document No.

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

Sikringsoppdrag

 • Type Sikringsoppdrag

 • Sikringsmetode

 • Beskrivelse av Sikringsoppdrag

 • Saksansvarlig SAES

 • Bestiller, navn og telefon

 • Kontaktperson, navn og telefon

 • Saks- Anmeldelsesnummer

 • Lovhjemmel

 • Den næringsdrivende motsetter sig sikring?

 • Skatteyter er informert om at data vil bli kopiert?

 • Utlånskvittering er signert av skatteyter?

 • Skisse av stedet!

Sikred enhet Nr 1

 • Dato og klokkeslett for sikring

 • Sikring har blitt gjort på:

 • Enhetsnummer/Beslagsnummer

 • Serienummer

 • Utstyr som er tilkoblet

 • Hvordan er utstyret plassert?

 • Type enhet

 • Filuttrekk

 • Mærke

 • Modell

 • Bilde Enhet

 • Sikred av:

 • Antall disker

 • Mengde sikret GB

 • Sikret til disk/datamaskin?

 • Verktøy benyttet

 • Speilfilene er verifisert?

 • Kopiert til:

 • Maskin påslått

 • Foregår uønskede aktiviteter?

 • Kryptering

 • Live sikring?

 • Koblet til nettverk ?

 • Koblet til Internett?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets data?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets maskinvare?

 • Notater

Sikred enhet Nr 2

 • Dato og klokkeslett for sikring

 • Sikring har blitt gjort på:

 • Enhetsnummer/Beslagsnummer

 • Serienummer

 • Utstyr som er tilkoblet

 • Hvordan er utstyret plassert?

 • Type enhet

 • Filuttrekk

 • Mærke

 • Modell

 • Bilde Enhet

 • Sikred av:

 • Antall disker

 • Mengde sikret GB

 • Sikret til disk/datamaskin?

 • Verktøy benyttet

 • Speilfilene er verifisert?

 • Kopiert til:

 • Maskin påslått

 • Foregår uønskede aktiviteter?

 • Kryptering

 • Live sikring?

 • Koblet til nettverk ?

 • Koblet til Internett?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets data?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets maskinvare?

 • Notater

Sikred enhet Nr 3

 • Dato og klokkeslett for sikring

 • Sikring har blitt gjort på:

 • Enhetsnummer/Beslagsnummer

 • Serienummer

 • Utstyr som er tilkoblet

 • Hvordan er utstyret plassert?

 • Type enhet

 • Filuttrekk

 • Mærke

 • Modell

 • Bilde Enhet

 • Sikred av:

 • Antall disker

 • Mengde sikret GB

 • Sikret til disk/datamaskin?

 • Verktøy benyttet

 • Speilfilene er verifisert?

 • Kopiert til:

 • Maskin påslått

 • Foregår uønskede aktiviteter?

 • Kryptering

 • Live sikring?

 • Koblet til nettverk ?

 • Koblet til Internett?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets data?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets maskinvare?

 • Notater

Sikred enhet Nr 4

 • Dato og klokkeslett for sikring

 • Sikring har blitt gjort på:

 • Enhetsnummer/Beslagsnummer

 • Serienummer

 • Utstyr som er tilkoblet

 • Hvordan er utstyret plassert?

 • Type enhet

 • Filuttrekk

 • Mærke

 • Modell

 • Bilde Enhet

 • Sikred av:

 • Antall disker

 • Mengde sikret GB

 • Sikret til disk/datamaskin?

 • Verktøy benyttet

 • Speilfilene er verifisert?

 • Kopiert til:

 • Maskin påslått

 • Foregår uønskede aktiviteter?

 • Kryptering

 • Live sikring?

 • Koblet til nettverk ?

 • Koblet til Internett?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets data?

 • Oppstår skade på kontrollobjektets maskinvare?

 • Notater

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.