Werkplekbezoek

Werkplekbezoek Dura Vermeer Rail Infra bv

Project: Werkplekbezoek Dura Vermeer Rail Infra bv

Projectlocatie: diverse locaties door heel Nederland

Naam en functie:
Datum bezoek:
Aanvangstijd werkplekbezoek:
Eindtijd werkplekbezoek
Weer:
Temp. +/- (graden Celcius)
Windkracht (Bft)

Kenmerk:

BEVINDINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET UITGEVOERDE BEZOEK
1. Inleiding

Het locatiebezoek is een onafhankelijke opname op de werkplek als coach voor het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn.

2. Bij Dura Vermeer zijn er 3 fundamentele waarden, volgens welke wij (samen) werken:

Afspraak is afspraak
Neem verantwoordelijkheid
Toon respect
2.1 - De 10 Veiligheidsregels van Dura Vermeer worden nageleefd: ( wanneer "Nee" wordt aangevinkt, graag een nadere toelichting).

1. Ik ben bevoegd.
Voer alleen werkzaamheden uit die je kan en mag uitvoeren. Kom alleen op plaatsen waar je mag komen.

2. Ik pas LMRA toe.
Overtuig jezelf iedere keer (voordat je een werk start of hervat) dat het veilig is en doe een LMRA.

3. Ik accepteer alleen een veilige werkplek.
Werk alleen op een veilige werkplek. Een veilige werkplek is opgeruimd, afgeschermd en veilig bereikbaar. Laat een veilige werkplek achter.

4. Ik werk met veilig gereedschap en materieel.
Werk altijd op de juiste wijze me geschikt en goedgekeurd gereedschap en materiaal.

5. Ik gebruik de juiste PBM en werkkleding.
Draag altijd de voorgeschreven PBM en werkkleding.

6. Ik accepteer aangesproken te worden en spreek aan.
Sta open voor aanspreken door anderen. Zie je iemand onveilig werken, spreek die persoon daar dan op aan.

7. Ik zie en zorg ervoor gezien te worden.
Zorg dat bedieners van groot (rijdend) materieel je ziet. Begeef je niet onder een hangende hijslast of in een dode hoek.

8. Ik luister en ben alert.
Zorg dat je waarschuwings- en alarmsignalen kunt horen. Gebruik je telefoon uitsluitend als het echt moet en dan alleen op een veilige plek.

9. Ik werk niet onder invloed van alcohol of drugs.
Werk of rijd niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.

10. Ik werk veilig op hoogte (en diepte).
Bescherm jezelf tegen valgevaar. Houd veiligheidsvoorzieningen zoals randbeveiliging en afdekking van vloersparingen in wand.

3. Specifiek.
Op de locatie is een rondgang gemaakt. De bevindingen zijn toegelicht met foto's, zie onderstaand:

Add media
4. Verbeterpunten:

Add signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.