Title Page

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Personnel

Sortera

 • Endast den nödvändiga utrustningen är närvarande vid arbetsstationen . All föråldrad, skadad eller onödig utrustning, hyllor, skåp, arbetsbänkar , etc. som inte krävs för den aktuella produktionen avlägsnas från arbetsplatsen.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Endast de nödvändiga verktygen finns på arbetsplatsen. Artiklar som inte krävs för nuvarande jobb avlägsnas från arbetsplatsen

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Endast nödvändiga reservdelar, material, PIA etc. är närvarande på arbetsplatsen. Artiklar som inte krävs för nuvarande jobb avlägsnas från arbetsplatsen.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Endast de nödvändiga dokumenten finns på arbetsplatsen. De har rätt revision och är uppdaterade / signerade. Andra papper eller anteckningar som inte krävs för nuvarande jobb avlägsnas från arbetsplatsen

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Endast erforderliga möbler är närvarande vid arbetsstationen . Alla trasiga eller onödiga stolar, hyllor, skåp, arbetsbänkar , etc. som inte krävs för den aktuella produktionen avlägsnas från arbetsplatsen

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Fallrisker såsom elektriska kablar, etc. avlägsnas från stående / gående områden

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

Strukturera

 • Platser för lådor, papperskorgar , PIA, material, etc. är tydligt definierad av målade linjer och korrekt märkta (artikelnummer, kvantitet, etc.).

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Verktyg har en anvisad plats som är inom räckhåll för användaren. Platsen är korrekt märkt och verktyg kan lätt identifieras om frånvarande.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Utrustning är tydligt identifierad (numrerade, namngiven , färgkodade , etc.) och placerade på en korrekt lättidentifierad plats. Kritiska underhållspunkter är tydligt markerade.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Dokumentation är korrekt märkt och har en klart definierad och märkt plats som är synlig för operatörerna och borta från arbetsytor.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Möbler är lätta att identifiera (numrerade, namnade, färgkodade, osv) och placerade på rätt plats.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetsområden som kräver personlig skyddsutrustning är tydligt märkta.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Nödstopp och brytare är mycket synliga och enkla att nå i nödfall.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Brandslangar, brandsläckare och annan nödutrustning är väl synlig och inte blockerade

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetsförhållandena är ergonomiskt vänliga. Verktyg lagras på lämpliga höjder, lyfthjälp finns vid behov, etc

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetsplatsen tillåter enkel utrymning vid nödfall

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Gångar är tydligt identifierade och blockerade . Utgångar är tydligt märkta och ej blockerade.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

Städa

 • Behållare, lådor, etc. är rena och har inte några sprickor eller är skadade på annat sätt. De är prydligt staplade.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Verktyg hålls rena och är i gott skick. Där det är möjligt, är verktyg förvarade på ett sätt för att hålla dem rena och fria från skaderisk.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Papper är inte slitna, hålls rena och skyddas mot smuts.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetsytor (maskiner, arbetsbänkar , verktyg och annan utrustning inklusive elektriska boxar) är rena och vid behov målade.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Golv är fria från smuts, skräp, olja, delar, tomma lådor, förpackningsmaterial, etc.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Väggar, spärrar, räcken, etc. är målade och hålls rena.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Det finns ett schema som visar tider, frekvens och ansvar för att rengöra delar av arbetsplatsen såsom fönster, hörn, väggar, dörrar, ovanpå skåp, etc.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • All städutrustning är snyggt förvarad och lättillgänglig när den behövs.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • All personlig skyddsutrustning förvaras i rent och tillförlitlig skick, på rätt sätt på lättillgänglig och märkt plats när den inte används.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Säkerhetsrisker är tydligt identifierade. Säkerhetsanordningar är vid behov målade, i gott skick och ger tillräckligt skydd.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

Standardisera

 • Verktyg, utrustning, papper, möbler, etc. lagras prydligt på anvisad plats och returneras omedelbart efter varje användning.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Dokument är tydligt uppmärkta med vilket innehåll som finns och vem som är ansvarig.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Register för underhåll av produktionsutrustning är synligt och anger tydligt när underhåll senast inträffade och när nästa underhåll är planerat.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Produktionsavfall (t ex spån, vätskor, papp etc.) städas kontinuerligt undan och avlägsnas från arbetsplatsen.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Förebyggande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att arbetsplatsen uppfyller riktlinjer för 5S

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Resultatet av den tidigare internrevisionen redovisas och är anslaget

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Förbättringsaktiviteter som identifierades under föregående revision har slutförts.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetsmiljön uppfyller kraven för arbetet.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

Skapa vana

 • En medlem av företagsledningen har deltagit i en 5S verksamhet såsom en revision eller annan verksamhet inom de senaste 3 revisionsperioderna.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Erkännande ges till grupper som engagerar sig i 5S verksamhet.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Tid och resurser allokeras till 5S verksamhet (t.ex. utsedd dag / veckotid, 5S-ansvarig, etc.)

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Alla operatörer, teamledare , arbetsledare, etc. tilldelas 5S aktiviteter som ska slutföras minst en gång / vecka.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

 • Arbetslaget tog initiativet att göra förbättringar på arbetsplatsen som inte identifierades under den sista 5S revision.

 • Korrigerande åtgärd

 • Add media

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.