Informatie

 • Document Nr.

 • Opdrachtgever Mourik Limburg / Rijkswaterstaat Limburg

 • Uitgevoerd op:

 • Naam schouw medewerker:

Schouw informatie

 • Per dag dient er 1 schouwrapport opgesteld te worden onder verdeeld in algemeen of gerichte technische schouw. Aan het einde van de schouw dient het schouwrapport aan geleverd te worden per mail aan calamiteit@trafficandmore.nl. Geconstateerde onveilige situaties dienen ter stond aangemeld te worden bij de Calamiteitencoordinator van Traffic & More.

  Schouw deeltraject Noord of Zuid?

  Deeltraject Noord;
  A2 vanaf Budel hmp. 186.000 t/m afslag Echt (45) hmp, 225.000 HRR en HRL
  A67 vanaf de Maas hmp. 53.800 t/m grensovergang Duitsland hmp. 75.100
  A73 vanaf Overloon hmp. 68.900 t/m knp. Vonderen hmp, 4.900 HRR en HRL
  A74 vanaf Venlo hmp. 101.500 t/m Grensovergang 99.900 HRR en HRL

  Deeltraject zuid;
  A2 vanaf afslag Echt (45) 225.000 t/m grensovergang Belgie hmp. 272.700 HRR en HRL
  A76 vanaf grensovergang Belgie hmp. 0.001 t/m grensovergang Duitsland hmp. 27.000 HRR en HRL
  A79 vanaf knp. Kruisdonk Hmp. 0.300 t/m knp. Kunderberg Hmp. 17.600 HRR en HRL

Schouwinformatie

 • Type schouw?

 • Betreft de schouw een reguliere geplande actie of is dit op aangeven van opdrachtgever?

 • Deeltraject Noord / Zuid?

 • Schouwdatum

Schouw inzet

 • Meldcode Verkeerscentrale

 • Starttijd schouw

 • Eindtijd schouw

 • Kenteken voertuig en type.

 • naam/paraaf schouwmedewerker

Algemene schouw

Geleiderail

 • Is de Geleiderail gecontroleerd op hoogtes, schades en andere onvolkomen heden?
  (Controle visueel op basis van de richtlijn CROW bermbeveiling).

 • beoordeling Geleiderail
 • Is er schade aan rail?

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Markeringen

 • Is de markering zichtbaar conform de CROW publicaties?

 • Beoordeling markering
 • Zijn er locaties waarbij de markering niet goed zichtbaar is ? (Irt de verkeersveiligheid voor het verkeer)

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Openbare verlichting

 • Functioneert de openbare verlichting ?

 • beoordeling openbare verlichting
 • Is er een defect aan de openbare verlichting?

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Asfaltschades

 • Is er asfalt schade?

 • Beoordeling asfalt
 • Is er asfaltschade ?

 • Soort asfalt schades:

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

Faunarasters

 • Is het fauna raster nog intact?
  (Controle visueel)

 • beoordeling Faunaraster
 • Is er een defect aan het Faunaraster?

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Bebording en Wegmeubulair

 • Is het wegmeubulair en bebording schoon en functioneert deze zoals bedoelt is?
  (Controle visueel).

 • beoordeling wegmeubilair
 • Is er een defect/schade aan het wegmeubilair / bebording?

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Veiligheid op de weg algemeen

 • Hoe is de algemene veiligheid op de weg!

 • algemene veiligheid op de weg
 • Is er een onveilige situatie voor het verkeer?

 • Beschrijf de schade met foto ondersteuning

 • Maak foto (indien noodzakelijk meerdere om goed beeld weer te geven)

 • Locatiebepaling?
 • Urgentiescore

Gerichte (Technische) Schouw

Gerichte schouw op basis van de objecten en elementen welke zijn gebaseerd op de NEN 2767

 • 5.4.1 Afscheiderinstallatie

 • mutatie aan Afscheiderinstallatie
 • PMP afscheiderinstallatie

  5.4.1. afscheiderinstallatie
 • Zijn er mutaties voor 5.4.1. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.2 bebording en bewegwijzering

 • mutatie aan bebording en/of bewegwijzering
 • PMP bebording en bewegwijzering

  5.4.4 faunaraster
 • Zijn er mutaties voor 5.4.2.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.3. Berm

 • mutatie aan berm
 • PMP Berm

  5.4.3 berm
 • Zijn er mutaties voor 5.4.3.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.4. Faunaraster

 • mutatie aan Faunaraster
 • PMP Faunaraster

  5.4.4 faunaraster
 • Zijn er mutaties voor 5.4.4.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.5. gebouwen

 • mutatie aan gebouwen
 • PMP gebouwen

  5.4.5 gebouwen
 • Zijn er mutaties voor 5.4.4.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.6. Geleiderail constructies

 • mutatie aan geleiderailconstructies
 • PMP geleiderail

  5.4.6 geleiderail
 • Zijn er mutaties voor 5.4.6.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.7. HWA (Hemelwaterafvoer)

 • mutatie aan HWA
 • PMP HWA

  5.4.7 hemelwaterafvoer
 • Zijn er mutaties voor 5.4.7. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.8. Kunstwerken

 • mutatie aan kunstwerken
 • PMP Kunstwerken

  5.4.8 kunstwerken
 • Zijn er mutaties voor 5.4.8. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.9. Verharding

 • mutatie aan verharding
 • PMP Verharding

  5.4.9 verhardinge
 • Zijn er mutaties voor 5.4.9. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.10. Verlichting en overige technische installaties

 • mutatie aan OV en tech. installaties
 • PMP Verlichting en technische installaties

  5.4.10 ov en technische installaties
 • Zijn er mutaties voor 5.4.10. ?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.11. Wegmarkering

 • mutatie aan wegmarkering
 • PMP wegmarkering

  5.4.11 wegmarkering
 • Zijn er mutaties voor 5.4.11.?

 • Zijn de mutaties verholpen?

 • 5.4.12. Algemeen / overige zaken

 • mutatie aan algemeen / overige
 • Zijn er mutaties voor 5.4.12?

 • Zijn de mutaties verholpen?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.