Information

 • Audit Title

 • Document No.

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN

 • Keselamatan, kebersihan dan kekemasan ruang pejabat secara keseluruhan.

 • 1. Permukaan lantai adalah dalam keadaan baik dan selamat

 • 2. Permukaan siling adalah dalam keadaan baik dan selamat

 • 3. Bangunan, tangga kecemasan, pintu-pintu kecemasan dan laluan utama pejabat dalam keadaan baik dan selamat

 • 4. Permukaan dinding bangunan/pejabat dalam keadaan baik dan selamat

 • 5. Perabot pejabat, kabinet-kabinet fail, meja, kerusi adalah dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

 • 6. Susunan fail/barangan stor adalah kemas, mempunyai label dan disusun di ruangan/rak yang disediakan

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa. (Contohnya : Bilik Sidang - sangat bersih; Pantri - Kebersihan pantri perlu dipertingkatkan)

KESELAMATAN ELEKTRIK

 • Peralatan eletrik termasuklah penghawa dingin, komputer, printer, mesin pencetak, peti sejuk dan peralatan-peralatan elektrik/elektronik yang digunapakai secara harian dalam pekerjaan.

 • 1. Elektrik dalam keadaan selamat digunakan

 • 2. Semua jenis plug,adapter,extension soket adalah dalam keadaan baik dan selamat digunakan.

 • 3. Semua jenis peralatan eletrik/elektronik (termasuklah pelbagai adapter/plug) mempunyai kelulusan SIRIM

 • 4. Susunan, kedudukan dan kekemasan wayar-wayar peralatan ke punca kuasa adalah dalam keadaan kemas dan selamat.

 • 5. Adapter jenis tiga point adalah tidak digunakan dalam pejabat.

 • 6. Peralatan elektrik/elektronik sama ada yang rosak mahupun dalam proses pelupusan dilabel dengan jelas

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa. (Contohnya : Bilik Tetamu : Extension tidak dikemas selepas guna)

PENGENDALIAN MANUAL

 • 1. Peralatan pengendalian manual pejabat dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan

 • 2. Kemudahan tangga / step tool bagi mencapai rak yang tinggi adalah disediakan

 • 3. Penyediaan kemudahan troli adalah disediakan bagi mengalihkan barangan yang berat

 • 4. Penyimpanan barang berat bersesuaian dengan ketinggian

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa. (Contohnya : Bilik Fail : Step tool rosak)

KESELAMATAN KEBAKARAN

 • Fokus kepada -laluan kecemasan, pintu-pintu kecemasan, pemadam api, alatan pengesan asap, sprinkler, papan tanda lampu kecemasan

 • 1. Laluan kecemasan dan keluar adalah tidak terhalang dan ia selamat digunakan semasa kecemasan

 • 2. Semua pintu boleh dilalui untuk laluan keluar semasa kecemasan

 • 3. Alat pemadam api mempunyai sijil JBPM

 • 4. Alat pemadam api berada dalam tekanan yang sewajarnya, berada di dalam tempoh aktif dan berfungsi dengan baik

 • 5. Alat Pemadam api tidak terlindung/terhalang dan mudah dicapai

 • 6. Pemadam api diselenggara secara berkala

 • 7. Loceng dan siren adalah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam ruangan unit kerja

 • 8. Lampu kecemasan adalah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam ruangan unit kerja

 • 9. Pengesan asap adalah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam ruangan unit kerja

 • 10. Sprinkler adalah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam ruangan unit kerja

 • 11. Tanda KELUAR tersedia di ruangan pejabat, berada di tempat yang sesuai dan berfungsi dengan baik

 • 12. Pintu rintangan api sentiasa ditutup dan dilabelkan dengan jelas

 • Pelan lantai sebaiknya mempunyai laluan pergerakkan ke laluan keluar kecemasa, kedudukan pemadam api dan peti pertolongan cemas

 • 13. Pelan lantai adalah dipamerkan di ruangan yang sesuai, mudah dirujuk dan difahami

 • 14. Nombor kecemasan adalah dipamerkan dan staf mengetahui nombor-nombor kecemasan tersebut.

 • Ahli ERT - Bangunan Staf/Pentadbiran

 • 15. Nisbah ahli pertolongan cemas dan bilangan pekerja dalam sesuatu aras adalah wajar

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa.

PERSEDIAAN KECEMASAN

 • Rujuk senarai peti pertolongan cemas dan senaraikan peralatan yang tamat tempoh/perlu diganti jika terdapat kekurangan pada peti pertolongan cemas

 • 1. Peralatan dalam Peti Pertolongan Cemas adalah lengkap, berada di dalam tempoh aktif, dalam keadaan baik dan selamat digunakan

 • 2. Tempat dan kedudukan peti pertolongan cemas adalah mudah dicapai

 • 3. Nisbah antara peti pertolongan cemas dan jumlah pekerja adalah wajar

 • 4. Penyelenggaraan peti pertolongan cemas adalah berkala (iaitu sebulan sekali)

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa.

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN PENYAKIT BERJANGKIT

 • Rumusan, ringkasan dan senaraikan jumlah cuti sakit yang dimohon oleh staf di bawah unit kerja. Contoh: Nama - No. staf - Bilangan hari cuti sakit - sebab/punca

 • 1. Ruangan unit kerja adalah bebas dari sisa makanan/minuman

 • 2. Kemudahan tong disediakan dan dalam keadaan bersih dan bertutup (terutamanya di bilk makan/pantri)

 • 3. Tiada sebarang makanan/minuman yang tamat tempoh

 • 4. Ruangan unit kerja adalah bebas daripada vektor pembawa penyakit

 • 5. Ruangan kerja adalah bebas daripada reservoir/habitat vektor pembawa penyakit (contoh : Takungan air)

 • 6. Kebersihan tandas adalah:-

 • Ulasan tambahan ke atas kebersihan tandas pejabat (jika perlu)

ERGONOMIK

 • 1. Kerusi yang tersedia adalah ergonomik

 • 2. Meja yang tersedia adalah ergonomik

 • Video Display Unit (VDU) / monitor berada pada jarak yang sesuai (sebaiknya berada pada jarak 2 meter bagi televisyen) dan mempunyai pencahayaan yang sesuai dan tidak menyakitkan penglihatan

 • 3. Video Display Unit (VDU) adalah berada dalam keadaan yang sewajarnya

 • 4. Tetikus (mouse) yang ergonomik disediakan untuk kegunaan pejabat

 • 5. Papan kekunci (Keyboard) yang ergonomik disediakan untuk kegunaan pejabat

 • 6. Wrist pad disediakan untuk kegunaan staf

 • 7. Pencahayaan (400 lux)

 • 8. Pengudaraan

 • 9. Tidak dapat sebarang gangguan bau di ruangan unit kerja

 • 10. Tidak terdapat sebarang gangguan bunyi di ruangan unit kerja

 • 11. Suhu bilik (>20 darjah celcius)

 • 12. Kelembapan bandingan (40-60%)

 • 13. Penggunaan dakwat pencetak bersifat mesra alam (eg: bebas O3)

 • Ruangan ini disediakan khas bagi membolehkan pegawai bertugas yang membuat pemeriksaan di unit kerja (7) sehingga (9) membuat huraian terperinci

 • Sila huraikan setiap sub ruangan yang diperiksa.

RUANG PENAMBAHBAIKAN YANG DICADANGKAN

 • Penambahbaikan:-

 • Add media

RUANGAN PENEMUAN KEADAAN TIDAK SELAMAT

 • Penerangan keadaan / Penemuan Tidak Selamat / Lain-lain / Catatan

 • Add media

ULASAN

 • Ulasan Keseluruhan

PENGESAHAN PEGAWAI PEMERIKSAAN

 • Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membuat pemeriksaan seperti di atas dan memperakukan maklumat tersebut adalah benar.

PENGESAHAN PENERIMAAN LAPORAN KKP (EMEL)

 • Laporan pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah diemel pada wakil majikan JKKP-PTJ (PNC)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.