Audit

Algemeen
Algemene indruk
Zijn er risicovolle taken op de werkplek?
Aandachtpunt: Orde en netheid

Is de doorgang op en naar de werkplek vrij?
Is de werkvloer en-omgeving zuiver (slipgevaar, hinder,...)?

Is er sprake van algemene netheid in en rond de werkplek?

Aandachtspunt: Collectieve bescherming

Zijn de openingen / werkzone voldoende afgeschermd?

Worden er reflecterende kegels gebruikt, of is er een hekwerk voor zijdelingse afbakening aanwezig?

Is de combi-wagen voorzien van reglementaire signalisatie (1 m2 reflecterende rode en witte strepen)

Is de combi-wagen voorzien van reglementaire signalisatie (het bord A31 - driehoek werken)

Is de combi-wagen voorzien van reglementaire signalisatie (het bord D1- pijl, richting te volgen)

Is de combi-wagen voorzien van reglementaire signalisatie (2 oranje-gele knipperlichten voor/achter)

Is er voldoende verlichting aanwezig?

Aandachtspunt: Persoonlijke Bescherming Middelen

Wordt er signalisatiekledij (HiVis - klasse 3) gedragen?

Worden er veiligheidshandschoenen gedragen?

Worden er veiligheidsschoenen / veiligheidslaarzen gedragen?

Wordt er een veiligheidshelm of klimhelm gedragen?

Wordt er een veiligheidsharnas gedragen en een leeflijn gebruikt?

Wordt er gehoorbescherming gedragen?

Worden er mobiele gasmetingen (zuurstof, H2S, explosie) uitgevoerd?

Aandachtspunt: Procedures en instructies

Wordt de werffiche van Shanks ingevuld?

Zijn de instructies klaar en duidelijk voor de uitvoerder? Worden de instructies correct nageleefd?

Aandachtspunt: Gereedschap en uitrusting

Zijn het gereedschap en/of uitrusting aangepast aan het uit te voeren werk?

Worden het gereedschap en/of de uitrusting op de juiste manier gebruikt?

Zijn het gereedschap en/of de uitrusting nog in goede staat?

Aandachtspunt: Redding

Zijn het noodnummer en de noodprocedure gekend?

Vastgestelde positieve opmerkingen / twijfelachtige items

Add media
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.