Information

 • Oppgave/gjøremål

 • Dato

 • Utarbeidet av

 • Arbeidssted

Sikker jobb analyse Mesta

 • Hvilket materiell, utstyr eller maskiner trengs til jobben?

 • Nødvendig kompetanse/verneutstyr for gjennomføring av jobben

 • Er det utpekt AFA for arbeidet?

 • AFA har ansvar for at nye deltagere går igjennom SJA før oppstart av arbeid

 • Navn på AFA

 • Deloppgaver

 • Deloppgave
 • Beskriv deloppgaven

 • Hva kan gå galt? Hvilke farer kan oppstå?

 • Hvilke tiltak gjøres for å forebygge?

 • Vis forklaring på konsekvens og sansynlighet

 • Konsekvens

 • Lav konsekvens – K1:
  • Personskade uten fravær
  • Liten miljøskade
  • Økonomisk tap < 50 000 kr
  • Lav risiko for sykdom og belastningslidelser, generell helseovervåking eneste tiltak

  Middels konsekvens – K2:
  • Personskade med fravær < 10d
  • Farlig miljøskade
  • Økonomisk tap > 50.000 kr
  • Middels risiko for sykdom og belastningsplager. Tiltak skal prioriteres

  Større konsekvens – K3:
  • Personskade med fravær > 10d
  • Kritisk miljøskade
  • Økonomisk tap > 250.000 kr
  • Større risiko for sykdom og belastningsplager. Tiltak skal prioriteres

  Varig men – K4:
  • Personskade med varig men
  • Meget kritisk miljøskade
  • Økonomisk tap > 1 mill. kr
  • Større risiko for sykdom og belastningsplager. Tiltak skal prioriteres

  Høy konsekvens – K5:
  • Dødsulykke
  • Katastrofal miljøskade
  • Økonomisk tap > 5.mill
  • Risiko for sykdom og belastningslidelser. Endring vil være nødvendig og tiltak skal være prioritert

 • Sansynlighet

 • • Skjer 0-14 dager – S1
  • Skjer 14d – 6mnd – S2
  • Skjer 6mnd – 1år – S3
  • Skjer 1-5år – S4
  • Skjer sjeldnere enn 5år – S5

 • Hva er sansynligheten for at dette oppstår?

 • Hva er konsekvensen dersom dette oppstår?

 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 5

  5.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 7

  7.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 8

  8.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 10

  10.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 12

  12.PNG
 • Hva er konsekvensen dersom dette oppstår?

 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 4

  4.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 6

  6.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 8

  8.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 9

  9.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 12

  12.PNG
 • Hva er konsekvensen dersom dette oppstår?

 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 3

  3.PNG
 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 5

  5.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 7

  7.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 9

  9.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 10

  10.PNG
 • Hva er konsekvensen dersom dette oppstår?

 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 3

  3.PNG
 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 5

  5.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 6

  6.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 8

  8.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 9

  9.PNG
 • Hva er konsekvensen dersom dette oppstår?

 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 2

  2.PNG
 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 4

  4.PNG
 • Arbeidsoppgaven har lav risiko - 4

  4.PNG
 • Arbeidsoppgaven har middels risiko - 6

  6.PNG
 • Arbeidsoppgaven har høy risiko - 9

  9.PNG
 • Signatur deltagere:

 • Deltager
 • Signatur

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.