Tittelsiden

 • Tittel:

 • Sted/område/strekning:

 • Adresse:
 • Ordrenr:

 • Dato

 • Utarbeidet av

SJA

 • SJA Mesta Elektro Vestfold

 • Risiko:

 • Tiltak:

 • Bruker detaljert risikovurdering:

 • LS2-M-068: Skadesaker

 • LS2-011: Pæreskift

 • Arbeide spenningsløst?

 • Husk å måle spenning, merke og sikre mot innkobling.

 • AUS utstyr/avdekning

 • Arbeid ved vei/gangveg?

 • Husk bilder før og etter av eventuelle skilter og sperringer.

 • Brukt skilter eller avsperringer:

 • Bilde

 • Graving?

 • Husk gravemelding, evt. tining etc.

 • Varmt arbeid?

 • Risiko for brann, pass på gassflaske, slange etc, samt sjekk pulverapparat. Sjekk omgivelser for mulige risikomomenter. (Lyngbrann, bensinstasjon etc.)

 • Slokkemiddel tilgjengelig

 • Telefon til varsling 110

Verktøy

 • Verktøy planlagt brukt:

 • Risiko:

 • Tiltak:

Generelt

 • Tilgjengelig førstehjelpsutstyr

 • Oppladet telefon tilgjengelig

 • Kommunikasjon til alle involverte

 • Er det gode nok værforhold? (Sikt, føre mm.)

 • Har alle godkjent vernebekledning?

Resultat

 • Er sikkerheten akseptabel totalt sett?

 • Total risiko etter gjennomført tiltak:

 • SJA-ansvarlig

 • Ansvarlig for utførelse av arbeid/tiltak samme som SJA-ansvarlig?

 • Ansvarlig for utførelse av arbeid/tiltak

 • Arbeider

 • Arbeider

 • Arbeider

 • Arbeider

 • Legge til flere arbeidere
 • Arbeider

 • Arbeider

 • Arbeider

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.