Audit

Ferjekaibrua

1. Kontroller rekkverk for ytre skade

2. Kontroller gitterrister/dekke av tre for skade og slitasje

3. Kontroller festeskruer i gitterrister - Løse skruer trekkes/skiftes

4. Kontroller hovedbjelker for brudd og sprekker

5. Kontroller alle sveis- og bolteforbindelser, ettertrekk om nødvendig eller skift

6. Kontroller alle gummifenderene for sprekker og innfesting

7. Rengjør og kontroller landkar og opplagring

8. Kontroller krysstag under brua

9. Kontroller og ettertrekk frontbjelke

Fenderverk

10. Kontroller tilstand på dumperdekk, kjetting og innfesting (oppheng)

11. Kontroller fenderpanel for skade og deformasjon

12. Kontroller V-fenderene

13. Kontroller fortøyningsutstyr

14. Kontroller at redningsbøye med line er på plass og i orden

Betongkai

15. Kontroller for ytre skader

16. Kontroller for sprekker i betongplate og søyler over vann

17. Kontroller at kaileideren er i orden

18. Rengjør kai og aggregathus

Aggregathus

19. Rengjør innvendig

Merknader til servicepunkter:

Add signature
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.