Før oppstart

Bro:

 • Skru opp lysstyken på navigasjonsskjermene til ca 80%.

 • Skru på VHF'ene. (Volum 80%, squelch 1).

 • Skru på lanterner ( Topp, akter, stb og bb).

 • Skru på radiopeiler (Band skal stå på 'Sea').

 • Sjekk at bryter for er satt i 'Auto'.

 • Sjekk at bryter for er satt i 'Auto'.

 • Sjekk at bryter for står i posisjon 'Brannslukking'.

 • Resett brannalarmen på maskintelegrafen.

 • Sjekk drivstoffnivå (fyll opp ved behov).

 • Sjekk spylevæsketank (fyll opp ved behov).

Bestikk:

 • Sjekk at tripptellere er nullet ut på AIS.

 • Sjekk at håndholdte VHF'er virker og har nok strøm.

 • Sjekk at Toughbook virker som den skal.

 • Sjekk at vi har oppdragskjema på papir i tillegg.

 • Sjekk at bryter for er slått av.

 • Sjekk at bryter for står på 'Sjø'.

 • Sjekk at bryter for står på 'Hemma'.

Forpigg:

 • "Ta splinten" på luken.

 • Sjekk at kuleventiler for vask og toalett er stengt.

 • Sjekk at kranen i vasken en stengt.

 • Sjekk at alt ligger der det skal og at det er sikret.

Tekniskrom:

 • Sjekk ferskvannstanken (fyll opp ved behov).

 • Er det vann i kjølsvinet (bunnen)?

 • Tørk opp ALT vann og finn kilden. Ta noen bilder og noter årsaken her.

 • Ved olje eller dieselsøl, skal dette lenses opp i egen kanne ved bruk av sugeslange for spillolje.

 • Sjekk at alt ligger der det skal og at det er sikret.

Motorrom:

 • Sjekk at motorene er varme, dvs. at motorvarmer har vært aktiv, dersom tilkoblet.

 • Sjekk etter lekkasjer.

 • Sjekk for løse kabler og reimer visuelt.

 • Sjekk sjøvannsfilter for urenheter.

 • Motorolje peiles en gang pr. vakt/døgn på kald maskin.

 • Kjølevannsnivå kontrolleres en gang pr. vakt/døgn.

 • Sjekk oljenivå i 'seglass' på styremaskinene (STB & BB).

 • Gi beskjed til bro når det er klart for oppstart.

Oppstart

Motorrom/Bro:

 • Start styrbord maskin.

 • Lytt og se etter feil. Er det f.eks noen lekkasjer fra sjøvannsfilterene?

 • Er det noen problemer?

 • STOPP MASKIN UMIDDELBART!!

 • Evt. ta bilder og noter årsak her.

 • Stopp styrbord maskin.

 • Start babord maskin.

 • Lytt og se etter feil. Er det f.eks noen lekkasjer fra sjøvannsfilterene?

 • Er det noen problemer?

 • STOPP MASKIN UMIDDELBART!!

 • Evt. ta bilder og noter årsak her.

 • Start styrbord maskin.

 • Lyset skal stå på i maskinrommet pga kameraovervåking.

 • Motorromsdør stenges før avgang.

 • Maskiner bør gå i ca. 5 min før avgang dersom dette er mulig. Det skal normalt seiles med lav belastning i tilstrekkelig tid, til arbeidstemperatur er oppnådd.

Før avgang

På dekket:

 • Heis flagget.

 • Sjekk at kranen til brannpumpen er åpen.

 • Lås opp hengelåsen på lukene i tårnene.

 • Sjekk at alt av tau og kasteliner er på plass i styrbord tårn.

 • Sjekk at 24v lensepumpe, Hondapumpe, slanger og strålerør er på plass i babord tårn.

 • Sjekk at alt er på plass i brannskap. (2 stk brannslanger, strålerør, bend og nøkler)

 • Er det fylt diesel?

 • Sjekk at lokkene til dieselpåfylling er på plass og skrudd fast.

 • Sjekk at nøkkelen til dieselpumpen er tatt ut igjen.

 • Sjekk at det ikke er noe dieselsøl. Evt. fjern med vann og Zalo.

 • Sjekk at slepekroken står riktig og at den er låst med splinten.

 • Sjekk at alle fendere er fortøyd og sikret skikkelig.

 • Sjekk at bommen er sikret, at strikken er stram og at ingen splinter henger og slenger. Ta ut nødstoppknappen!

 • Sjekk at alle båtshaker er der de skal være.

 • Sjekk at anker og tau er på plass i luke forut.

 • Sjekk at det er bensin og diesel på reservekannene. Hvis ikke, fyll dem opp.

 • Er det vinter?

 • Fjern alt av is og snø fra dekk. Og fra resten av båten så langt det lar seg gjøre.

 • Koble fra landstrømmen.

 • Kast loss! 😃

Bro:

 • Nullstill tripteller i SeaCross i det båten er i bevegelse.

 • Ha en god tur! Og tenk egen sikkerhet! 😉
  Koz & klemz fra Arild 💕

 • no label
 • HUSK Å FULLFØRE SJEKKLISTEN NÅR DERE HAR LAGT TIL KAI I MARVIKA IGJEN!

Drift

Bro:

 • Under kjøring skal ikke turtallet på maskiner overstige 80%, ca 2900 RPM.

 • Kun i nødtilfeller, hvor det er påkrevd, kan maskinene kjøres på max over kortere tid.

 • Disse instrumentene skal sjekkes ofte og minst hver halve time under kjøring:

 • Kjølevannstemeratur:
  - Skal aldri overstige 95 grader C.
  - Normal temperatur: ca 80gr C ved 80% belastning.

 • Oljetrykksmålere:
  - Hovedmotorer: Normal 4,5-5,5 bar.
  - Gir: Utkoblet: 4-5 bar. Innkoblet: 22-26 bar.

 • Ved avlesning av avvik fra normale verdier eller unormal drift på motorer skal dette føres inn i dekksdagbok og CrewOnly!
  Teknisk ansvarlig informeres.

 • Dersom maskinalarm går, skal turtallet umiddelbart reduseres inntil alarm er identifisert!

Vaktslutt

Bro/maskinrom:

 • Trimtank tømmes.

 • La maskinene gå på lavt turtall/tomgang i minimum 5 min før de stoppes.

 • Vannjet kobles inn og spaker føres i forover posisjon på begge sider før maskinene stoppes, slik at skjoldene er i øvre posisjon. Dette er for at trekksylinderene skal bli beskyttet, slik at groe unngås i størst mulig grad.

 • Sjekk sjøvannsfilter for urenheter.

 • Er det behov for rengjøring?

 • Finn en bøtte med vann (saltvann går fint) og rengjør sjøvannsfilterene. Fastnøkler henger på knaggen ved hørselvernene på maskinromsluken.

 • Sørg for at pakningene er satt riktig på. Ikke stram boltene for hardt til!

 • Start opp maskiner igjen og sjekk sjøvannsfilterene fylles opp og at det ikke er noen lekkasjer.

 • Stopp maskiner igjen.

 • Foreta en visuell sjekk av motorrom.

 • Er det noen problemer?

 • Beskriv problemet her og evt. ta noen bilder.

 • Sjekk for vannlekkasjer i forkant av vannjetaggregater og interceptorer.

 • Forbrukt reserveolje fra kanner erstattes.

 • Er det vann i kjølsvinet (bunnen)?

 • Tørk opp ALT vann og finn kilden. Ta noen bilder og beskriv årsaken her.

 • Ved olje eller dieselsøl i motorrom, skal dette lenses opp i egen kanne ved bruk av sugeslange for spillolje.

 • Varme på motor settes på dersom det er gitt beskjed om dette fra teknisk ansvarlig.

 • Maskinromsluken skal lukkes og hørselvern henges på plass.

 • Husk at lyset i maskinrommet skal stå på.

Tekniskrom:

 • Sjekk ferskvannstanken (fyll opp ved behov).

 • Er det vann i kjølsvinet (bunnen)?

 • Tørk opp ALT vann og finn kilden. Ta noen bilder og noter årsaken her.

 • Ved olje eller dieselsøl, skal dette lenses opp i egen kanne ved bruk av sugeslange for spillolje.

 • Sjekk at alt ligger der det skal og at det er sikret.

 • Er det brukt noe utstyr/verktøy i forbindelse med saltvann?

 • Husk å ferske utstyret/verktøyet i ferskvann med en gang etter ankomst!

Forpigg:

 • Sett i "splinten" på luken.

 • Sjekk at kuleventiler for vask og toalett er stengt.

 • Sjekk at kranen i vasken er stengt.

 • Sjekk at alt ligger der det skal og at det er sikret.

 • Er det brukt noe utstyr i forbindelse med saltvann?

 • Husk å ferske utstyret i ferskvann med en gang etter ankomst!

Bro:

 • Alle VHF'er, instrumenter og kartplottere settes tilbake i dagsmodus.

 • Skru av VHF'ene og nødnett-terminalen.

 • Skru av radiopeiler.

 • Skru av lanterner.

 • Skru av dekksbelysning.

 • Autopilot og interceptorer skal stå på.

 • Sett FLIR i standby, hvis denne har vært i bruk.

 • Sjekk at bryter for er satt i 'Auto'.

 • Sjekk at bryter for er satt i 'Auto'

 • Sjekk at bryter for står i posisjon 'Brannslukking'

 • Sjekk at trimtanken er tom og at bryter for er slått av. Hvis ikke tanken er tom kan bryter bare stå på, men da må varmekablene til trimtanken slås på hvis det er kaldt ute.

 • Sjekk drivstoffnivå. (Fyll opp ved behov).

 • Sjekk spylevæskenivå. (Fyll opp ved behov)

 • Noter maskintimer i loggboka.

 • Fullfør og send alle oppdrag på Locus. (Kan gjøres på kartplotterskjermen til bestmann)

 • Kartplottere settes tilbake til standard mal og aktive ruter fjernes.

 • Skru av radar.

 • Skjermene dimmes ned. (Skal ikke slås av)

Bestikk:

 • Noter utseilt distanse i loggboken.

 • AIS settes tilbake i dagsmodus. Skal IKKE slås av!

 • Triptellere nulles på AIS.

 • Sjekk at håndholdte VHF'er er slått av og satt riktig i laderene.

 • Sjekk at bryter for er slått av.

 • Sjekk at bryter for står på 'Sjø'.

 • Sjekk at bryter for står på 'Hemma'.

 • Sjekk at ikke vannkoker står på.

 • Sjekk at lommelykt er satt riktig på plass og at den lader.

 • Sjekk at booster lader.

På dekket.

 • Koble til landstrøm.

 • Ta ned flagget.

 • Sjekk at kranen til brannpumpen er åpen.

 • Sjekk at alle fendere er fortøyd og sikret skikkelig.

 • Er det brukt noe utstyr/verktøy i forbindelse med saltvann?

 • Husk å ferske utstyret/verktøyet i ferskvann med en gang etter ankomst!

 • Sjekk at alt av tau og utstyr er på plass i styrbord tårn. Tauene skal være kveilet skikkelig og hengt på plass.

 • Sjekk at 24v lensepumpe, Hondapumpe, slanger, og strålerør er på plass i babord tårn. Fersk utstyret i ferskvann hvis det er brukt.

 • Sjekk at alt er på plass i brannskap. (2 stk brannslanger, strålerør, bend og nøkler). Fersk utstyret i ferskvann hvis det er brukt.

 • Er det fylt diesel?

 • Sjekk at lokkene til dieselpåfylling er på plass og skrudd fast.

 • Sjekk at nøkkelen til dieselpumpen er tatt ut igjen.

 • Sjekk at det ikke er noe dieselsøl. Evt. fjern med vann og Zalo.

 • Sjekk at slepekroken står riktig og at den er låst med splinten.

 • Hvis slepetauet har vært brukt, skal dette legges tilbake slik at begge endene er synlig og at det ikke er noe krøll og knuter.

 • Sjekk at bommen er sikret, at strikken er stram og at ingen splinter henger og slenger. Slå inn nødstoppknappen!

 • Sjekk at alle båtshaker er der de skal være.

 • Sjekk at anker og tau er på plass i luke forut. Tauene skal være kveilet skikkelig og hengt på plass.

 • Sjekk at det er bensin og diesel på reservekannene. Hvis ikke, fyll dem opp.

Styrhus:

 • Lukk vinduer og trekk ned alle solskjermer.

 • Alle intercom-enheter slås av og settes i laderene. Headset slås av og henges på plass.

 • Alt søppel fjernes og kastes i søppelkassen ved basen (Hvis søppelkassen er full, skal søppelet fra båten kastes i konteineren bak basen).

 • Kaffekanner og kopper skal inn på kjøkkenet og koppene settes i vaskemaskinen.

 • Alle personlige eiendeler tas med.

 • Alle felles uniformer tas ut av båten henges på plass i skapene. Er de våte, skal de henges til tørk. (Husk å desinfisere uniformene med sprayen!)

 • Alle arbeidsdrakter som er brukt skal ferskeste og tørket i tørkeskapet. (Husk å desinfisere med sprayen)

 • Hvis dere har hatt noen oppdrag/øvelser el., hold en debrief sammen med hele crewet før dere går. Gå gjennom det som gikk bra, og det som gikk dårlig. La alle få si sin mening! Kunne noe vært gjort anderledes? Og husk å skryt av hverandre! 😃

 • Husk å føre loggbok og vaktrapport på CrewOnly for alle relevante hendelser og meldinger. Alle avvik noteres særskilt, for info til neste crew og evt. videre rapportering.
  https://crewonly.nssr.no/info_dokumenter.php

 • Ved HRS-Oppdrag skal SAR-Rapport skrives.
  http://sar.hovedredningssentralen.no/?strReturnMeTo=%2Frapportering%2Fikkeutfylt

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.