Audit

Taak 1 voertuig en verkeer

Dit onderdeel beschrijft de kennis, vaardigheden en gedrag van de chauffeur m.b.t voertuig en verkeer

Kennis

Heeft kennis van verkeers en overige regelgeving

Heeft kennis van de werking van het voertuig

Heeft kennis van de koel/vriesmotor

Heeft kennis van de boordcomputer

Weet wie de aanspreekpunten bij de vestiging zijn

Vaardigheid

Controleert voertuig voor aanvang dienst

Controleert werking koeling voor aanvang dienst

Kan de boordcomputer bedienen

Kan overige apparatuur van het voertuig bedienen

Voert indien nodig kleine reparaties uit

Gedrag

Is zuinig op zijn voertuig

Meld afwijkingen aan zijn voertuig of koel/vriesmtor

Is kosten bewust

Is zich bewust dat het voertuig een Sligro uitstraling heeft en gedraagt zich in het verkeer als zodanig

Heeft aandacht voor veiligheid

Wil en bedient de boordcomputer op de juiste manier

Taak 2 laden en lossen bij de vestiging

Dit onderdeel beschrijft de kennis, vaardigheid en gedrag van de chauffeur m.b.t het laden en lossen bij de vestiging

Kennis

Heeft kennis van de bestaande procedures m.b.t. Begin werktijd

Heeft kennis van de te gebruiken documenten bij het laden en lossen en de werkwijze hiervan

Weet hoe het laadproces werkt

Weet hoe de sleutelprocedure werkt

Heeft kennis van de diverse emballage

Vaardigheid

Kan goed laden dit ter voorkoming van breuk tijdens transport

Kan de diverse temperaturen van de goederen onderscheidend

Sorteert emballage uit tijdens de rit

Kan temperatuur van de goederen meten en registreren

Biedt de retour genomen goederen op de juiste manier aan

Draagt de ontvangen rembourseerden op de juiste manier af

Gedrag

Werkt zelfstandig

Communiceert op een open manier bij afwijkingen

Accepteerde leiding

Taak 3 lossen en laden bij de klant

Dit onderdeel beschrijft de kennis , vaardigheid en gedrag van de chauffeur m.b.t. Het laden en lossen bij de klant

Kennis

Heeft kennis van klantspecifieke documenten

Heeft kennis van GDP en HACCP procedures

Kent het belang van het op volgorde rijden zoals door de transportplanner is gepland

Kent het belang van het op een juiste manier invullen van de documenten

Vaardigheid

Kan efficiënt laden en lossen

Kan vaststellen dat de klant de volledige levering heeft gekregen

Kan met de klachten van de klant omgaan

Kan de wensen van de klant begrijpen

Meld bij terugkomst bij de vestiging afwijkingen en bijzonderheden over een rit aan de transportplanning

Gedrag

Is zich bewust dat hij/zij het visitekaartje van Sligro is en gedraagt zich hiernaar

Is klantvriendelijk en klantgericht

Let op uiterlijke verzorging

Is verbaal en non verbaal correct naar de klant

Denkt mee met de tansportplanner

Taak 4 Administratie

Dit onderdeel beschrijft de kennis, vaardigheid en gedrag van de chauffeur m.b.t de admistratieve werkzaamheden.

Kennis

Kan de borderel, facturen, retourbonnen, telformulieren, emballagebonnen en overige documenten benoemen waar ze voor zijn

Kan de retouren procedure uitleggen

Kan de rembours procedure uitleggen

Vaardigheid

Levert bij remboursklanten alleen goederen af nadat het te betalen bedrag is betaald

Schrijft duidelijk

Vult de documenten volledig en foutloos in zonder doorhalingen

Meldt afwijkingen in de administratie aan de juiste personen

Levert bij terugkomst bij de vestiging de documenten op een correcte en zorgvuldige manier in

Gedrag

Laat in het behandelen van de documenten zien dat hij/zij deze belangrijk vindt

Voorkomt vlekken, vouwen en krullen in de documenten

Foto chauffeur
Foto chauffeur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.