Title Page

 • Document Nr.

 • Titel

 • Bedrijf/Site

 • Uitgevoerd op

 • Uitgevoerd door

 • Gebouw
 • EHS Preventiecoordinator

Parkeerterreinen

0. Parkeerterreinen (zones met druk voetgangersverkeer)

 • Liggen de oppervlakken horizontaal en zijn ze vrij van putten, grote barsten of struikelgevaar (bv. afval, stenen)?

 • Biedt het loopoppervlak goede grip wanneer het nat is?

 • Is er zo min mogelijk stilstaand water, vooral in zones met druk voetgangersverkeer?

 • Is het gebruik van parkeerbumpers beperkt? Indien ze worden gebruikt, zijn ze goed zichtbaar?

 • Werden niet voorziene wijzigingen van het ontwerp of van de slijtage in zones met druk voetgangersverkeer overwogen om struikelen te voorkomen?

 • Bieden lijnen (wit/geel/blauw) en metalen deksels/roosters/afvoeren de geschikte tractie wanneer ze nat zijn om uitglijden te voorkomen?

 • Zijn verkeersdrempels uitstekend zichtbaar en bevinden ze zich buiten zones met druk voetgangersverkeer?

 • Voldoen de gehandicaptenzones voor gehandicapte personeelsleden aan de plaatselijke vereisten, met inbegrip van het loopoppervlak?

Toegangen van het gebouw

 • Is de bodem in goede staat (geen losse klinkers of gaten)?

 • Is er een goede grip op de vloer ook bij natte condities?

 • Is een goede afwatering zodat er geen plassen blijven staan?

 • Zijn eventuele niveauverschillen duidelijk onderscheiden?

 • Is de ingang vrij van drainagepunten voor water?

 • Is het gebouw ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Uitsteeksels, luifels of architecturale uitsteeksels bij ingangen

 • Beschikken alle ingangen over een bescherming (bijv. luifel) tegen slecht weer?

 • Is een goede afwatering zodat er geen plassen blijven staan?

 • Zijn er buitenmatten aan de ingangen om het teveel aan sneeuw of water van de schoenzolen te verwijderen?

Inkomhal

 • Is er een inkomhal om bij sneeuw en slecht weer beschutting te bieden?

 • Is er een mat bij de ingang om overmatig vocht te verwijderen en af te voeren?

 • Ligt de mat verzonken in de vloer en ligt ze op hetzelfde niveau of is ze dunner dan 6.5mm)?

 • Is de vloer ook voldoende antislip bij vervuiling (o.a. vocht)?

 • Is de lengte van de mat bij de ingang voldoende om schoenzolen te drogen?

 • Werd mogelijk struikelgevaar door de overgang tussen de vloer van de lobby en de aangrenzende vloeroppervlakken weggewerkt?

 • Is de mat in goede staat en zijn de uiteinden niet omgekruld?

 • Zijn waarschuwingsborden aanwezig bij eventuele spills?

Hoofdgangen binnen in gebouw

Zones met druk voetgangersverkeer

 • Struikelvrije oppervlakken (plotse overgangen zijn beperkt tot max. 6,5 mm)?

 • Is het oppervlak zonder gevaar voor uitglijden voor alle soorten schoenzolen, zelfs wanneer het oppervlak licht vervuild is?

 • Is het tapijt stevig bevestigd; vrij van plooien of scheuren?

 • Zijn overgangen tussen vloerbedekkingen/drempels beschermd door gesloten deuren?

 • Zijn open of automatische deuren vermeden waar drempels aanwezig zijn?

 • Komen de overgangen tussen verschillende materialen van vloerbekleding overeen met 6,5 mm (of zijn er hellende overgangen aanwezig voor grotere verschillen)?

Trappen en hellende vlakken

 • Hebben de treden van eenzelfde trap dezelfde hoogte?

 • Zijn de neuzen van de treden slipvrij of hebben de treden een ruwe rand?

 • Worden er geen smalle draai- of spiraaltrappen of ronde trappen gebruikt?

 • Zijn de treden slipvrij voor elk soort schoeisel?

 • Zijn er aan weerszijden en over de hele lengte stevige trapleuningen?

 • Is er een gesloten uiteinde aan begin en einde van de leuning?

 • Worden kleine niveauverschillen opgevangen door schuine kant i.p.v. kleine trede?

 • Zijn trappen en overlopen voldoende verlicht?

 • Staan er geen planten, vuilnisbakken en andere obstakels op de trappen en zijn traphallen vrij van obstakels?

 • Zijn de overlopen vlak en groot genoeg?

 • Zijn hellingen niet te steil (minder dan 12°)?

 • Zijn hellingen slipvrij?

 • Zijn de hellende vlakken voor voetgangers en heftrucks van elkaar gescheiden?

 • Zijn de hellende vlakken voldoende verlicht?

 • Hebben de hellende vlakken doorlopende oppervlakken en vormen ze geen struikelgevaar?

Keuken/pauzelokaal

 • Is de vloer slipvij uitgevoerd?

 • Is de overgang naar ruimtes met tapijt of een ander type vloerbedekking gelijk aan 6,5 mm?

 • Zijn de nodige hulpmiddelen aanwezig om eventuele spills direkt op te kuisen?

 • Zijn waarschuwingsborden aanwezig bij eventuele spills?

 • Zijn papierdispensers of andere droogsystemen zodanig opgesteld dat er geen druppels op de vloer vallen?

 • Is er voldoende ruimte tussen de stoelen om zonder problemen te kunnen doorlopen?

Wasruimte en lokaal met opbergkastjes

 • Hebben douches slipvrije oppervlakken en handvaten?

 • Zijn de vloeren slipvrij en vrij van hoogteverschillen?

 • Zijn de overgangen tussen vloerbedekkingen gelijk aan 6,5 mm?

 • Is de afwatering zodanig dat er nergens water blijft staan?

 • Zijn papierdispensers of andere droogsystemen zodanig opgesteld dat er geen druppels op de vloer vallen?

Nooduitgangen

 • Zijn de evacuatiewegen ook bij stroomuitval voldoende verlicht?

 • Zijn de doorgangen vrij van hoogteverschillen?

 • Zijn trappen en hellingen in de evacuatieweg voldoende gemarkeerd?

Kantoorruimtes

 • Is de vloerbekleding vrij van bulten of opstaande randen?

 • Zijn de overgangen tussen vloermaterialen kleiner dan 6,5 mm?

 • Zijn de doorgangen vrij van losliggende snoeren?

 • Staan er geen archiefdozen, aktentassen, brieventassen in de weg?

 • Zijn drempels bij deuropeningen nodig en zijn ze zonder struikelgevaar?

 • Staan lage plantenbakken zodanig geplaatst dat ze geen struikelgevaar vormen?

 • Zijn eventuele deurstoppen geplaatst dat ze geen struikelrisico vormen?

 • Is er voldoende ruimte tussen de stoelen om zonder problemen te kunnen doorlopen?

Systeem en menselijk gedrag

 • Zijn er interne procedures over orde en netheid?

 • Zijn er procedures over schoendracht en worden deze opgevolgd?

 • Zijn er regelmatige rondgangen met oog op val- en struikelrisico's?

 • Is er opleiding gegeven aan iedereen over valrisico in de afdeling?

 • Is er een opvolgingsplan voor de verbetering van gemelde risico's?

Opmerkingen

 • Algemene opmerkingen

 • Handtekening

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.