Lobby

Prostředí před kavárnou je čisté a dobře udržované - graffiti, nedopalky, žvýkačky jsou odstraněny z chodníku před kavárnou. Signage svítí a je čisté. Markýzy jsou čisté, funkční a v dobrém stavu. Okna a vstupní dveře jsou čisté. Označení na dveřích je v souladu se Siren´s Eye a neodlupuje se. Venkovní odpadkové koše nejsou přeplněny. A-stand je čistý, čitelný s aktuální nabídkou. Zkontroluj všechny body!

Zahrádka/Terasa je čistá, zametená, patřičně ozdobená a udržovaná. Popelníky a odpadkové koše nejsou přeplněny. Markýzy a slunečníky jsou správně a bezpečně upevněny. Všechny markýzy a slunečníky jsou staženy v případě špatného počasí (např. silný vítr). Zkontroluj všechny body!

Lobby je čisté včetně: židlí, podlahy, zábradlí, zdí, vzduchotechniky, dveří, bannerů a cedulí, světel, coffee floor stand, odpadkových košů, merchandise wall, KD stolečku.Všechny stoly jsou čisté a bez žvýkaček. Odpadkové koše nejsou přeplněny. Zkontroluj všechny body!

Lobby je udržováno čisté, včetně: stolů, židlí, podlahy, zdí, dveří, merchandise wall, menu boardů. Stoly se nevyklají. Křesla a pohovky v dobrém stavu. Zkontroluj všechny body!

Veškerý interiér a exteriér (vchod a východ, uličky) čisté a v dobrém stavu. Světla na lobby jsou čistá, udržovaná a funkční. Ne více, než jedna nefunkční žárovka. Zkontroluj všechny body!

Všechny podlahy z pohledu zákazníka jsou čisté, suché a v dobrém stavu. V případě, že je podlaha mokrá, informační cedule "MOKRÁ PODLAHA" je na daném místě.

Veškeré vchody a východy na kavárně, včetně chodníku a lobby jsou bez překážek a nehrozí nebezpečí úrazu. Všechny únikové východy jsou bez překážek. Prostor pro partnery a zákaznické toalety jsou jasně označeny. Zkontroluj všechny body!

Hasicí přístroje jsou řádně upevněné na zdi a jsou dostupné. Hasicí přístroje jsou plné. Hasicí přístroj byl zrevidován externí firmou v posledních 12 měsících. Zkontroluj všechny body!

Lobby je čisté a upravené dle aktaulního Siren’s Eye: nápisy, banner, coffee floor stand, merchandise wall, police, lavice, KD stoly, vystavení kelímků a menu boardy. Vystavení zkontroluj s aktuálním promo workbookem. Merchandise položky jsou označeny cenou. Cedule na kávu je hezky nakreslena a čitelná.

Balíčky kávy, VIA a krabičky s čajem nejsou prošlé a jsou označeny cenou a českým popisem s informacemi o produktu.

Záchody jsou čisté, toaletní potřeby jsou dostupné a zařízení funkční. Všechny povrchy jsou čisté včetně ventilace. Osušovač rukou a osvětlení je funčkní. Používán povolený osvěžovač vzduchu. Horká voda a mýdlo je k dispozici.

Partneři se věnují zákazníkům jak na lobby, tak u Merchandise Wall v případě potřeby.

Condiment bar je doplněn dle standardů a dle se Siren´s eye. Zkontroluj dle provozního manuálu a posledního promo workbooku.

Community Board je čistý s aktuálními informacemi. Zkontroluj dle provozního manuálu a posledního promo workbooku.

Condiment bar dostatečně doplněný a čistý ze všech stran. Cukřenky, kořenky mají čisté, čitelné a neodlepující se popisky. Odpadkový koš není přeplněn.

Veškeré cukry a dochucovadla jsou označeny jménem a datem spotřeby. Zkontroluj vše na condiment baru a uvnitř condiment baru.

Vizitka Store Managera s kontaktem je dostupná zákazníkům.

Stoly, židle, křesla a pohovky jsou čisté a bez kelímků, odpadků apod. během deseti minut po odchodu zákazníka.

Pokladny a Pastry case

Produkty v pastry case jsou vystaveny dle aktuálního pastry case layoutu. Všechny produkty mají cedulku (ne ručně psanou) a jsou označeny datem spotřeby. Zkontroluj s aktuálním promo guide.

Produkty ve "Food Zone" (krabice pro rozmražení, lednice, mrazáky, Pastry Case) nejsou prošlé. Zkontroluj Grab and Go produkty včetně láhvových nápojů.

Patřičné kleště, rukavice a obaly jsou používány při manipulaci s jídlem.

Příbory, talíře a další obaly jsou správně uloženy.

Veškeré produkty ve "Food Zone" (krabice pro rozmražení, FOH lednice, BOH lednice) jsou skladovány dle standardu. Všechny potraviny jsou chráněny před kontaminací, poškozením a dle pravidla FIFO. Zkontroluj všechny krabice pro rozmražení, FOH a BOH lednice, mrazáky, Pastry Case, Grab and Go.

Všechny produkty ve "Food Zone" (krabice pro rozmražení, FOH a BOH lednice, mrazáky) jsou skladovány ve správné teplotě tak, jak je popsáno v Shelf Life Guide.

Pastry case je plně funkční, čisté a dobře udržované. Teplota koordinuje se standardy.

FOH lednice je plně funkční, čistá a dobře udržovaná. Teplota koordinuje se standardy.

Na Pastry Case je pouze malý A-stand a stojánek s velikostmi kelímků - vystaveno dle Siren´s Eye. Stojánek s kelímky je čistý a kelímky nejsou pokreslené. Zkontroluj dle posledního promo workbooku.

Turbochef je plně funkční, čistý a dobře udržováný. Nejsou viditelné větší nečistoty a filtr a interiér je čistěný dle standardu. Pozoruj a zeptej se partnera.

Mlýnek na kávu je plně funkční, čistý a dobře udržovaný. Tabulka se stupni mletí je k dispozici. Váha je čistá a plně funkční.

Bunn vařič je plně funkční, čistý a dobře udržovaný. Nejsou viditelné větší nečistoty. Tabulka s dávkováním kávy je k dispozici.

Namletá káva není po datu spotřeby a je skladována dle standardů. Otevřené balíčky se zrnkovou kávou jsou označeny datem a nejsou prošlé.

Čajové sáčky ve stojánku jsou jasně označeny jménem a datem spotřeby. Kleště pro manipulaci s čajovými sáčky jsou užívány. Otevřené balíčky s čajem jsou označeny datem spotřeby a nejsou prošlé.

Překapávaná káva je připravena a servírována dle standardů. Červené světýlko na vařiči nebliká, timer běží, při vydávání nápoje nesmí být otvor víčka v blízkosti švu kelímku. Kelímek je podáván s rukávkem. Pozoruj.

Čaj je připravován a servírován dle standardů. Při vydávání nápoje nesmí být otvor víčka v blízkosti švu kelímku. Nápoj servírován s rukávkem a provázek s cedulkou od čaje je zastrčen pod rukávek. Při servisu "Tady" je čajový sáček uvnitř hrnku, hrnek přikrytý talířkem. Pozoruj!

Bunn vařič je označen názvem kávy, která se momentálně překapává dle Siren´s Eye. Partneři umějí popsat a předat informace o překapávané kávě se všemi charakteristikami a food pairingem. Zeptej se partnera pracujícího na pokladně.

Prostor okolo pokladen je čistý, bez překážek a nastavený dle Siren´s Eye a Provozního manuálu. Krabička na spropitné je nepopsaná, nepopraskaná a čistá. Skleněné nádoby na Grab&Go, stojánek na VIA kávu jsou plné, naceněné a polepené s českými informacemi. Starbucks Card stojánek je čistý a nastavený dle Siren's Eye. Zkontroluj s posledním promo workbookem.

Zákazníci jsou verbálně pozdraveni jménem (pokud možno), je s nimi navázán oční kontakt a partneři na pokladně jim děkují. Pozoruj úroveň obsluhy.

Vyvolávání fronty se praktikuje v případě potřeby. Zákazníci jsou verbálně pozdraveni do 30 vteřin od příchodu a s frontou se navazuje komunikace. Po provedení objednávky se zákazníkům děkuje. Pozoruj.

Baristé se zaměřují na potřeby zákazníků. Neupřednostňují úkoly před zákazníky. Pozoruj úroveň obsluhy.

Baristé znají klíčové promo produkty. Zeptej se partnerů.

Baristé znají výhody Starbucks Card a doporučují Starbucks Card k prodeji. Zeptej se partnera na pokladně a pozoruj kvalitu obsluhy.

Bar a Hand-off

Zázemí baru je čisté a koordinuje se Siren´s Eye a standardy - cukřenky a kořenky a smallwares ve stojáncích, letáky dle Siren´s Eye, menu boardy jsou čisté, interní informace (kroky přípravy frappuccina, rozmrazovací tabulky, informace o alergenech) nejsou viditelné z pohledu zákazníka, jiné interní komunikace nejsou vidět z pohledu zákazníka.

Deployment správně funguje: správný deployment model je dostupný, fronta zákazníků je vyvážená mezi pokladnou a Hand-offem. Vedoucí směny správně používá principy deploymentu a rozhoduje se dle jeho zásad. Floater se pohybuje dle potřeby.

Pozoruj Speed Of Service alespoň 6 zákazníků. Začni měřit čas ve chvíli, kdy se zákazník připojí k frontě a přestaň měřit ve chvíli, kdy zákazník dostane svůj nápoj na Hand-offu (měř minuty i sekundy). Zaznač průměrný čas a vyhodnoť, zda je tento čas pro danou kavárnu akceptovatelný. Zvaž deployment a ostatní faktory ovlivňující Speed Of Service.

Baristé se zaměřují na potřeby zákazníků. Neupřednostňují úkoly před zákazníky. Pozoruj úroveň obsluhy.

Partneři pracují dle Beverage Routine. Všechny kroky jsou prováděny dle náležitostí ve správném pořadí. Espresso shoty jsou použity do nápojů ihned po jejich přípravě v rámci Beverage Routine. Pozoruj úroveň obsluhy.

Nápoje jsou připravovány dle Beverage Routine a pracuje se pouze na dvou nápojich najednou. Pozoruj.

Rukávek je vydáván pouze s nápoji obsahující horkou vodu: Tall a Grande překapávaná káva, horký čaj, Americano, Tea Latte a Caffe Misto a všechny Venti nápoje. Ostatní nápoje vydáváme s rukávkem na žádost zákazníka. Short nápoje mají dva kelímky. Pozoruj přípravu.

Starbucks Beverage Identification System (značení kelímků) je správně používán dle standardů. Každý "To Go" kelímek je označen. Pokud náleží danému nápojí rukávek - je dle standardu označen. Pozoruj.

Rutinní ohřívání mléka se používá. Studené mléko se nenalévá do džbánku s horkým mlékem, mléko není ohříváno 2x, barista ohřívá mléko pouze pro jeden nápoj. Čas ohřívání mléka koordinuje se standardy (2s. Latte, 3-5 Macchiato, 6-8 Cappuccino). Pozoruj.

Latte Art se používá. Každý nápoj je servírován minimálně s tečkou na povrchu. Pro konzistentnost pozoruj alespoň pět nápojů Latté.

Partneři jsou seznámeni se standardy kalibrování parní trysky. Parní tryska je správně nakalibrována. Požádej partnera, aby zkontroloval, zda je parní tryska správně nakalibrována.

Džbánky na mléko jsou řádně opláchnuty po každém použití bez zůstatku nečistot. Sojové a PHC džbánky jsou viditelně označeny. Pozoruj přípravu.

Lžíce na baru jsou správně používány: sanitovány každé 2 hodiny, uloženy ve správném smallwares (odděleny čisté od použitých) a používány pouze v případě potřeby (nápoje bez pěny, extra dry cappuccino).

Nápoje jsou vydávány ve standardním teplotním rozmezí (65-77°C), dětské nápoje jsou vydávány při teplotě 54°C a méně. Které nápoje vyžadují extra hot teplotu mléka? Zeptej se a změř teplotu.

Objednej si espresso nápoj dle svého výběru a pozoruj baristu při jeho přípravě. Pozoruj, zda barista pracuje dle rutinního postupu ohřívání mléka a hlavních kroků Beverage Routine. Potvrď, zda je nápoj vyvolán, označen a připraven dle standardu. Zapiš název nápoje a popiš kvalitu nápoje:

Ohodnoť kvalitu jednoho nápoje ze stálé nabídky (Latte, Cappuccino, Mocha, Caramel Macchiato): zkontroluj teplotu/naplnění kelímku/pěnu/šlehačku/topping/chuť mléka/chuť espressa. Zaznač název nápoje a popiš jej zde:

Systém utěrek je používán. Patřičná barva utěrky je používána, žlutá utěrka je mokrá a měněná každé 2 hodiny. Poměr dezinfekce je korektní. Modré utěrky nejsou přítomny na baru. Červené utěrky jsou používány pouze k čistění toalet. U, které nejsou v použání jsou patřičně skladovány tak, aby se vyhly kontaminaci.

Všechny timery jsou funkční a správně používány (mléko, vařená káva, utěrky, sanitace, lobby). Pozoruj a zeptej se partnera.

Espresso přístroje jsou nakalibrovány k přípravě espressa v množství 60 ml. pro double shot. Zkontroluj podle skleniček na shoty.

Čas přípravy double shotu je na přístroji Mastrena™ 18 až 23 vteřin. Pozoruj přípravu.

Espresso přístroje jsou plně funkční, čisté a dobře udržované. Žádné viditelné nečistoty. Jsou přítomny Beverage Routine kroky.

Espresso bar lednice je plně funkční, čistá a dobře udržovaná. Teplota lednice koordinuje se standardy.

Mléko je rotováno dle metody FIFO a není po datu spotřeby.

Nádoby na Mochu, Caramel Drizzle, Chai, Strawbery sirup apod. jsou označeny názvem a datem spotřeby. Produkty jsou správně skladovány a nejsou po datu spotřeby. Zkontroluj Frappuccino Roast, Mocha, Frappuccino Chocolate Chips, White Mocha, Chai, Strawberry Sirup, Ledové čaje, šlehačku, Caramel Drizzle, Mocha Drizzle, promo add ons.

Všechny otevřené produkty jsou správně označeny názvem a datem spotřeby. Produkty jsou správně skladovány a nejsou prošlé. Zkontroluj čaje, sirupy v láhvi, Frappuccino báze, mango a raspberry džusy, White Mocha, Chai, Strawberry Sirup, promo ingredience.

Všechny pumpičky jsou správně nakalibrované a plně funkční. Partneři znají standardy na údržbu pumpiček. Požádej partnera, aby zkontroloval kalibraci pumpiček.

CBS lednice je plně funkční, čistá a dobře udržovaná. Teplota koordinuje se standardy.

Blendry jsou plně funkční, čisté a dobře udržované. Blendry jsou vymývány po každém užití, zbaveny nečistot. Soy blender a blender na nápoje bez mléka jsou viditelně označené. Pozoruj a kontroluj.

CBS nádoba na led je čistá a uzavřená čistým víkem v době neužívání. Pouze lopatka na led uložená ve vlastní nádobě může být uskladněna na výrobníku ledu. Lopatka na led je čistá a dobře udržovaná.

Objednej si Frappuccino® nápoj dle svého výběru a pozoruj baristu při přípravě. Pozoruj, zda barista pracuje dle hlavních kroků rutinní přípravy Frappuccina® a zda je nápoj vyvolán, označen a připraven dle standardu. Zapiš název nápoje a popiš kvalitu nápoje:

Ohodnoť kvalitu jednoho nápoje ze stálé nabídky (Caramel Frappuccino, Strawberries & Cream Frappuccino) dle Frappuccino Go See: změř množství pumpiček/správné množství produktů/správné množství ledu/textura nápoje je správná (není oddělena a nápoje je přelitý do kelímku do 10 vteřin)/správné zdobení nápoje/správnost objednávky/plnost kelímku. Zapiš název nápoje a popiš kvalitu nápoje:

Zákazníci jsou oslovováni jménem, nápoj je předáván osobně každému zákazníkovi. Pokud není zákazník u hand-off, je mu poté vydán nápoj osobně. Zákazníkům baristé děkují, navazují s nimi oční kontakt. Pozoruj alespoň 10 interakcí se zákazníky.

Partneři dodržují pravidla dress code Starbucks. Zástěry jsou čisté a partneři je nemají na sobě během přestávek. Všichni partneři mají jmenovku. Zkontroluj dress code s aktuálním Partner Guide nebo Provozním manuálem.

Baristé umí vysvětlit vizi obsluhy zákazníků a její pilíře. Partneři by měli být schopni, jak jej uplatňují v praxi na všech pozicích na kavárně. Zeptej se partnerů.

Recovery kupóny jsou dostupné a přístupné na espresso přístroji a u vedoucího směny. Baristá zná náležitosti Recovery.

Partneři se věnují zákazníkům v průběhu čekání na svůj nápoj.

BOH zone

BOH mrazáky & lednice jsou plně funkční, čisté a dobře udržované. Všechny jsou označeny číslem, mají schéma a funkční teploměr. Teplota koordinuje se standardy.

Správné skladování v mrazácích a lednicích: potraviny skladovány dle schématu, produkty správně zabaleny, FIFO, dodržuje se výška skladování od podlahy a stropu lednice, mrazáku.

Jsou dodržovány standardy pro rozmražování: produkty jsou rozmražovány v označených místech, tomu určených, všechny produkty jsou chráněny před kontaminací a označeny datem spotřeby. Aktuální rozmrazovací tabulka je k dispozici.

Veškeré potraviny jsou skladovány min. 15 cm nad podlahou. Veškeré produkty skladovány dle metody FIFO.

Inventory Management se používá: police jsou označeny štítky s max daily usage, zboží je skladováno dle štítků.

Uskladněné produkty nejsou prošlé. Zkontroluj alespoň 10 náhodných položek.

Umyvadla jsou čistá, přístupná, označená a zásobená předepsaným mýdlem, papírovým ručníkem nebo osušovače rukou, horkou vodou a průvodcem mytí rukou.

Výlevka je dobře udržována, zbavena nečistot, bez zápachu. Čisticí prostředky jsou správně skladovány.

Myčka - podlaha, zdi, všechny položky správně skladovány, chemikálie správně skladovány, mytí/oplach/sanitace informační cedulky jsou používány, myčka zbavená nečistot a plně funkční, filtr na vodu plně funkční a bez nečistot.

Termostat na kavárně je nastaven mezi 20°C – 22.2°C.

Výrobník ledu plně funkční, čistý a dobře udržovaný. Žádné produtky na, nebo ve výrobníku (kromě lopatky na led). Nádoba na led je označena "nádoba na led", je čistá, dobře udržovaná, je přikrytá víkem a lopatka na led v této nádobě není skladována.

Podlahy jsou čisté, suché a v dobrém stavu (včetně podlah v zázemí a chodníku před kavárnou). Pokud nejsou suché, je umístěn stojan "Mokrá podlaha". Všechny povrhy jsou jako nové. Všechny pracoviště jsou čisté (bez obalů a krabic na zemi). Pracoviště bez překážek, odpad skladovaný ve schválených prostorách a únikové východy bez překážek.

Hasicí sprchy na stropě (za barem i v zadních prostorech) nejsou zablokované a dostupné.

Veškeré pojistky jsou správně označeny (v kanceláři a v BOH). Zkontroluj.

Bezpečnost: paleťák je k dispozici pro převoz těžkých věcí (kde je možnost). V kavárnách se skladem mimo kavárnu, musí být paleťák k dispozici. Všechny žebříky a schůdky mají protiskluzovou podložku, jsou dobře udržovány a mají správnou výšku (dle potřeby).

Bezpečnost: Veškeré police s výškou vyšší než 2,4 m jsou připevněny ke zdi (za barem i v zadních místostech). Max nosnost police je 50kg (označeno). Technika zvedání těžkých věcí je partnery známa (řekni si o pomoc). Požádej partnera, aby ti vysvětlil, jak postupuje při zvedání těžkých věcí.

Krabička první pomoci je plně zásobena a přístupná všem partnerům.

Výkaly škůdců nejsou přítomny.

Podlahové odtoky nejsou špinavé a nezapáchají. Odtokový odpad není přítomen.

Na kavárně jsou pouze schválené chemikálie, jsou správně označené a uložené. Zkontroluj dle listu schválených prostředků.

Material Safety Data Sheets (MSDS) jsou k dispozici dle lokálních požadavků pro všechny chemikálie. Všechny chemikálie musí mít informační list z lokální QA.

Admin

Veškeré důležité informace a komunikace pro baristy jsou vyvěšené: aktuální Hot Shot, Speak Openly, příručka evakuace, Customer Voice report, DOS+ akční plán, tréninkové plány baristů.

Všechny místní požadavky jsou dodržované (skříňky, staffárna apod.). V místnosti partnerů jsou pouze čisté zástěry, vedle zástěr nejsou pověšené bundy nebo kabáty. Partneři nenechávají své osobní věci na kavárně přes noc.

Veškeré povolení a licence vyžadované zákonem jsou k dispozici, jsou platné a koordinují s místními požadavky.

Aktuální rozpisy směn partnerů jsou dostupné. Aktuální LST je k dispozici. DDW k dispozici a je správně vyplněný

Na kavárně jsou úspěšně certifikovaní Barista trenéři. 25% týmu (min. 2) jsou certifikovaní BT.

Veškeré tréninkové materiály pro baristy a výše jsou dostupné - Barista Basics (šanon, workbooky pro B, AB a BT), všechny manuály (5), workbooky a guidebooky (KP, PM, FM), Coffee tasting guides, Knížky hodnot zelené zástěry.

Tréninkové plány pro všechny nové partnery jsou připravené a aktuální. Všichni partneři v tréninku mají svůj plán aktualizovaný v průběhu posledních 7 dnů. Tréninkové plány pro baristy okopírované na nástěnce, tr. plány pro KP, SSV, ASM a SM ve workbooku. Zkontroluj tréninkové plány všech partnerů v tréninku.

Starbucks Coffee Tasting Guide jsou vyplněné nebo aktivně používané všemi baristy. Všichni partneři zaměstnaní déle než 3 měsíce mají vyplněný CTG u základní nabídky káv.

Veškeré dokumenty partnerů jsou zamčené v trezoru, nebo ve skříňce.

Interní bezpečnostní předpisy: BOH dveře jsou zavřeny, dveře do Mng kanceláře jsou zavřené (pokud je možnost), klíče jsou uzamčeny, tlačítko pro alarm je dostupné na POS.

Cash Management procedury jsou dodržovány: drop box se správně používá, klíče od drop boxu jsou k dispozici dle standardu (jeden má partner a druhý je uzamčený v trezoru), pokladní šuplíky jsou uzavřeny po každé transakci, partneři znají pravidla o práci s penězi.

Trezor se používá dle správných náležitostí, seznam partnerů s přístupem do trezoru je aktualizovaný, seznam partnerů oprávněných manipulovat s alarm systémem je aktualizovaný.

Pokladní kniha je správně vyplňována a podepisována.

Duty Roster Notebook je dostupný a každý den řádně vyplňovaný (zkontrolovat chybějící kontroly nebo podpisy apod.).

Partneři vědí, jak zkontrolovat teploty a jak postupovat v případě, že teploty nejsou správné.

Vedoucí směny umí vysvětlit, jak se správně používá Bussing Routine a jaký je správný postup při mytí nádobí.

Všichni partneři byli seznámeni s postupem při popálenině. Požádej partnera, aby Ti vysvětlil tento postup.

Všichni partneři byli seznámeni s postupem při neobvyklých situacích (zranění, krádež). Požádej partnera, aby Ti vysvětlil tyto postupy.

Formulář o incidentu je dostupný a všechny incidenty jsou reportovány max do 24h. Kopie formulářů jsou uloženy v kanceláři. Požádej partnera, aby Ti popsal správný postup.

Shromaždiště pro kavárnu je určeno a všichni partneři ho znají. Požádej partnera, aby Ti vysvětlil postup při evakuaci.

Baristé si správně myjí ruce dle stanovených kroků a procedur.

Pravidla pro případ nemoci jsou dodržovány. V případě, že partner má podezření na žaludeční potíže, jsou posláni domů. Zranění jsou ošetřeny sterilním obvazem. Při ošetřování se používají rukavice.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.