Tussentijdse evaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken en afspraken i.v.m. verwittigen bij ziekte worden nagekomen.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • De leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling kan een planning maken en opvolgen.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • De leerling heeft de juiste informatie om te werken volgens het stappenplan.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling heeft volledig inzicht in de verzorgende taken.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte en handige manier.

 • De leerling heeft oog voor de volledige nazorg.

 • De leerling werkt hygiënisch.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling stimuleert de zorgvrager op verschillende ontwikkelingsgebieden.

 • De leerling heeft een vlot en aangepast contact met familie/bezoekers/ouders van de ZV.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competenties met betrekking tot woon- en leefklimaat

 • De leerling heeft inzicht in huishoudelijke taken en voert ze uit.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling zorgt voor het linnen.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

 • De leerling kan een volwaardige en gezonde maaltijd bereiden voor de zorgvrager

 • De leerling werkt mee aan een aangename sfeer in het woon- en leefklimaat van de zorgvrager: bediening tijdens het eten, brengt versiering aan, ...

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling heeft wekelijks een verzorgde stagemap bij zich.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in.

 • Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden één week vooraf besproken met de mentor.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslag.

 • De verslagen zijn tijdig in orde.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Bespreking tussentijdse evaluate

 • Leerling:

 • Stagebegeleider:

 • Stagementor:

Eindevaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • De leerling voert opgelegde taken zelfstandig uit.

 • De leerling is correct in het opvolgen van afspraken en afspraken i.v.m. verwittigen bij ziekte worden nagekomen.

 • Uniform en uiterlijk zijn verzorgd.

 • Leerling vertoont een positieve, leergierige houding.

 • De leerling kan een planning maken en opvolgen.

 • De leerling is stipt.

 • De leerling werkt aan een vlot tempo.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

2) Competenties over het werken in team.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met heel het team. Hij/zij is beleefd.

 • Hij/zij kent de groepswerking en speelt daar vlot op in. De leerling stelt voldoende vragen.

 • De leerling neemt gepast initiatief.

 • De leerling rapporteert volledig en correct zowel mondeling als schriftelijk.

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie.

 • De leerling aanvaardt opdrachten.

 • De leerling houdt zich aan het beroepsgeheim.

 • De leerling kan zich gepast assertief uiten.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • De leerling heeft de juiste informatie om te werken volgens het stappenplan.

 • De leerling heeft volledig inzicht in de verzorgende taken.

 • De leerling werkt volgens de aangeleerde techniek op een vlotte en handige manier.

 • De leerling heeft oog voor de volledige nazorg.

 • De leerling werkt veilig.

 • De leerling werkt hygiënisch.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • De leerling vertoont empathie, kan troosten maar durft ook kordaat optreden indien nodig.

 • De leerling praat voldoende en is goed verstaanbaar. De leerling neemt spontaan contact op met de zorgvrager, aangepast aan de leeftijd.

 • De leerling biedt op regelmatige tijdstippen en na overleg met de mentor, creatieve activiteiten aan, aangepast aan de doelgroep.

 • De leerling is rustig, geduldig en beheerst.

 • De leerling stimuleert de zorgvrager op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie/bezoekers/ouders van de zorgvrager.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

5) Competenties met betrekking tot het woon- en leefklimaat.

 • De leerling heeft inzicht in de huishoudelijke taken en voert ze uit.

 • De leerling onderhoudt en organiseert de werkplek.

 • De leerling onderhoudt het linnen.

 • De leerling heeft voldoende kennis van voedings- en dieetleer.

 • De leerling kan een volwaardige en gezonde maaltijd bereiden voor de zorgvrager.

 • De leerling werkt mee aan een aangename sfeer in het woon- en leefklimaat van de zorgvrager' bediening eten, brengt versiering aan, ...

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • De leerling maakt volledige en correcte verslagen.

 • De leerling vult onvolledige verslagen aan op vraag van de stagebegeleiding.

 • De leerling heeft wekelijks een verzorgde stagemap bij.

 • De leerling vult agenda en urenlijst correct in.

 • Schriftelijke voorbereidingen van activiteiten worden één week vooraf besproken met de mentor.

 • De leerling houdt rekening met gekregen feedback ivm verslagen.

 • Verslagen zijn tijdig in orde.

 • Administratie wordt afgegeven de eerst volgende schooldag na het beëindigen van de stage.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

7) Competenties over reflectie en bijsturing

 • De leerling vraagt/krijgt feedback en gebruikt deze om het handelen bij te sturen.

 • De leerling heeft inzicht in zijn competenties.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • De leerling praat op een correcte manier.

 • De leerling praat Algemeen Nederlands.

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie:

Eindbesluit

 • 1) Competenties met betrekking tot de werkhouding.

 • 2) Competenties over het werken in team.

 • 3) Competenties met betrekking tot het verzorgend handelen.

 • 4) Competenties over het werken met de zorgvrager.

 • 5) Competenties met betrekking tot het woon- en leefklimaat

 • 6) Competentie op vlak van verslaggeving

 • 7) Competenties over reflectie, bijsturing en feedback

 • 8) Competenties met betrekking van de gesproken taal

 • Eindbesluit:

 • Motivering eindresultaat: De competenties met betrekking tot de volgende groep(en) werd(en) onvoldoende bereikt. ...

 • Besluit:

 • Leerling:

 • Stagebegeleiding:

 • Stagementor:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.